หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
เตือนนายจ้างต่างด้าว “ระวัง” โบรคเกอร์เถื่อน หลอกฟันค่านายหน้า

วันที่ 2 ก.พ. 2561 )
 

ปัจจุบันนายจ้างมีความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวทำงานเพิ่มเป็นจำนวนมาก ทำให้มีกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้าง และโฆษณาชวนเชื่อว่าสามารถดำเนินการดำเนินการนำเข้าแรงงานต่างด้าวได้ โดยต้องจ่ายเงินเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมาได้พยายามป้องกัน ปราบปราม และให้ข้อมูลกับนายจ้างที่มีประสงค์ที่จะมรการจ้างแรงงานต่างด้าว ดังนั้นจึงขอให้นายจ้างตรวจสอบข้อมูลบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศหรือกลุ่มมิจฉาชีพ เพราะหากหลงเชื่อจ่ายเงินให้ไปอาจไม่สามารถดำเนินการให้ตามที่ตกลงไว้ เป็นเหตุให้สูญเสียเงิน หรืออาจมีความผิดตามกฎหมายการจ้างแรงงานต่างด้าว สำหรับ "ผู้ใดหลอกลวงผู้อื่นว่าสามารถนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ มีโทษจำคุกตั้งแต่ 3-10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 600,000 – 1,000,000 บาท ต่อต่างด้าว 1 คน หรือทั้งจำทั้งปรับ” และ "ผู้ใดแระกอบธุรกิจนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาดอธิบดีกรมการจัดหางาน มีโทษจำคุกตั้งแต่ 1-3 ปี หรือปรับตั้งแต่ 2000,000- 6000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”
          ให้นายจ้างทราบ ว่าอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือบริษัท ที่แอบอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการดำเนินการจ้างแรงงานต่างด้าวและเรียกเก็บค่าบริการสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เพราะท่านอาจจะถูกหลอกลวงจากมิจฉาชีพได้ หากมีข้อสงสัยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อบริษัทนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศโดยถูกต้อง ตามกฎหมายและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โทร.
0 4435 5266-7 ต่อ 105, 0 8646 87563, 0 6358 22399 หรือ กรมการจัดกางาน โทร. 0 224 56708-9 หรือต่อสายด่วนกรมการจัดหางาน 1694 ในวันและเวลาราชการ

**************

สุดารัตน์  บรรลัง/รายงาน

จำนวนคนอ่าน 97 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่