หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา

วันที่ 3 พ.ค. 2561 )
 
          ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรม จำนวน 2 อัตรา เพื่อสนับสนุนการบริการของศูนย์ ITC ระดับจังหวัด ปฏิบัติงานในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปและอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร
          คุณสมบัติโดยทั่วไป เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าทุกสาขา มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office และสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี มีความรู้ความสามารถด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ งานกราฟิก และสามารถใช้งานโปรแกรมการออกแบบได้เป็นอย่างดี
          ผู้ประสงค์ที่จะสมัคร สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสาร หลักฐานทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา อาคารเฉลิมพระเกียรติ หอการค้าจังหวัด ถนนสุรนารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ทางโทรศัพท์ 0 4492 2625-6 หรือทาง Email : moi.nakhonratchaisima@industry.go.th
จำนวนคนอ่าน 131 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่