หนังสือพิมพ์

 

 

 

 

จ.นครราชสีมา ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่อำเภอจักราช (27/04/2560) กฟภ.ผลักดันการใช้พลังงานทดแทนภาคขนส่ง ทดสอบเดินรถโดยสารไร้มลพิษ PEA ZE-BUS ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา (25/04/2560)
จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (25/04/2560) จ.นครราชสีมา ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ โครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่อำเภอเมืองยาง (20/04/2560)
โคราชอุบัติเหตุช่วงสงกรานต์ ตายมากที่สุดในประเทศ 17 ราย 80% เป็นรถจักรยานยนต์ และผู้สูงอายุ ผู้ว่าเร่งประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องให้ความรู้ผู้สูงอายุในการขับขี่ปลอดภัย (18/04/2560) โคราชสรุปการเกิดอุบัติเหตุช่วง 7 วัน อันตราย เทศกาล สงกรานต์ เสียชีวิต 17 ราย (17/04/2560)
     
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา เดินหน้าทำ "สำมะโนอุตสาหกรรม" เพิ่มความเข้มเข็งให้อุตสาหกรรม พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ พร้อมย้ำความมั่นใจ ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่โยงใยภาษี ส่ง คุณมาดี งพื้นที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2560 นี้ (21/04/2560)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์" (11/04/2560)
เชิญชวนเสนอชื่อ 70 บุคคลต้นแบบ และตั้งปณิธานความดี (07/04/2560)
จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2560 ประชาชนช่วยป้องกันภยันตรายในเทศกาลวันสงกรานต์ (07/04/2560)
จังหวัดนครราชสีมา ประกาศเรื่องขอรับเช่าสืบแทนที่ดินวัดหลวงตาหิน (ร้าง) (07/04/2560)
ขบวนรถไฟพิเศษช่วยการโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2560 (05/04/2560)
กยศ.แจ้ง พ.ร.บ.ใหม่ เพิ่มโอกาส พร้อมสร้างวินัยทางการเงิน (30/03/2560)
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 5 จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดทำโครงการศึกษาวิจัยการสร้างและพัฒนากระบวนการทำงานเครือข่ายแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่เหยื่อเป็นเด็กและสตรีในประเทศไทย (28/03/2560)
จังหวัดนครราชสีมาแจ้งแนวทางการปฏิบัติในการปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (28/03/2560)
ประกาศเทศบาลนครนครราชสีมา เรื่องให้ใช้แผนพัฒนาเทศบาลนครนครราชสีมาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (28/03/2560)
     
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 5 (26/04/2560)
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้าง่ชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนตื (04/04/2560)
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (28/03/2560)
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (22/03/2560)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (07/03/2560)
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21/02/2560)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (21/02/2560)
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนฯ (10/02/2560)
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครพนักงานราชการ (01/02/2560)
วันนัดพบงานต่างประเทศ ๒๔ ก.พ. ๖๐ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา (19/01/2560)
     
กรมสรรพากร ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (11/04/2560)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (10/04/2560)
สำนักงานเกษ๖รและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ประจำปีงบประมาณ 2559 (10/04/2560)
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 แนะนำเส้นทางเพื ่อให้ความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและหลีกเลี่ยงการจราจรติดขัดช่วงสระบุรี-นครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) (04/04/2560)
สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถเขต 4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุด (04/04/2560)
สำนักงานสรรพากรภาค 9 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (30/03/2560)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 ขายทอดตลาดอาคารเรียนลแะบ้านพักครู จำนวน 3 รายการ (23/03/2560)
สำนักงานสรรพากรภาค 9 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ ประเภทเครื่องปรับอากาศ 27 เครื่อง (09/03/2560)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (07/03/2560)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดฯ (06/03/2560)
     

 นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic

 

 
« เมษายน 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 

 

ประชาคมอาเซียน