สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สคชจ.นครราชสีมา) จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น (29/08/2557)  / กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (29/08/2557)  / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (29/08/2557)  / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี และมารยาทไทย (27/08/2557)  / กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ) (26/08/2557)  / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (29/08/2557) / การสัมมนาเพิ่มศักยภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ไทย ภายใต้การเปิดเสรีทางการค้า AEC/FTA (29/08/2557) / สพป.เขต5 โคราช จัดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน สพป.นม.5 ภายใต้แนวความคิด การกีฬาเกรียงไกร ร่วมใจปรองดอง (28/08/2557)  / จังหวัดนครราชสีมาจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (27/08/2557)  / ผู้ว่าฯโคราช ย้ำส่วนราชการเดินหน้าปราบปรามทุจริตตามนโยบาย คสช. (26/08/2557)  / 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (29/08/2557)
  การสัมมนาเพิ่มศักยภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ไทย ภายใต้การเปิดเสรีทางการค้า AEC/FTA (29/08/2557)
  สพป.เขต5 โคราช จัดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน สพป.นม.5 ภายใต้แนวความคิด การกีฬาเกรียงไกร ร่วมใจปรองดอง (28/08/2557)
  จังหวัดนครราชสีมาจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (27/08/2557)
  ผู้ว่าฯโคราช ย้ำส่วนราชการเดินหน้าปราบปรามทุจริตตามนโยบาย คสช. (26/08/2557)
  Ice Bucket Challenge ปรองดองสมานฉันท์ อดีตประธาน นปช. และแกนนำ กปปส.ที่โคราชชวนกันทำกิจกรรม Ice Bucket และร่วมกันทำบุญ (26/08/2557)
     
  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สคชจ.นครราชสีมา) จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น (29/08/2557)
  กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (29/08/2557)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (29/08/2557)
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี และมารยาทไทย (27/08/2557)
  กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ) (26/08/2557)
  ททท. สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมความสวยงาม “วันกล้วยไม้โคราช’57”ในระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2557 ณ บริเวณลานอนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (21/08/2557)
  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (13/08/2557)
  สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต (05/08/2557)
  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กำหนดจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต “กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์” (05/08/2557)
  บริษัทผู้ผลิตแหล่งก๊าซธรรมชาติ สินภู่ฮ่อม จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปิดซ่อมบำรุงอุปกรณ์แหล่งก๊าซฯ (04/08/2557)
     
  โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนพิการ (26/08/2557)
  ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(ชาย) 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง) 2 อัตรา (25/08/2557)
  บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร (25/08/2557)
  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สถาบัการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ต.ท่าอ่าง อ.โชคชัย นครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง จำนวน 4 รายการ (19/08/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา สอบราคาจ้างตัดชุดครุยวิทยฐานะ จำนวน 950 ชุด (19/08/2557)
  วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ต.ท่าอ่าง สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง จำนวน 4 รายการ (19/08/2557)
  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการประมง (19/08/2557)
  สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (13/08/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (25/07/2557)
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (23/07/2557)
     
  สอบราคาจัดซื้อ Dry scroll vacuum pump จำนวน 1SET (29/08/2557)
  สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 ถนนอัษฎางค์ นครราชสีมา สอบราคาจ้างปรับปรุงโครงหลังคาสำนักงานและซ่อมแซมหลังคาเดิม บริเวณชั้นดาดฟ้าของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 1 (29/08/2557)
  สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง เมืองนครราชสีมา ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา (29/08/2557)
  ศาลแขวงนครราชสีมา ถนนราชนิกูล อำเภอเมือง นครราชสีมา สอบราคาจ้าเหมาทำความสะอาด (29/08/2557)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย (29/08/2557)
  องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อ.เสิงสาง นครราชสีมา ประมูลซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าจำนวน 1 คัน (29/08/2557)
  กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สอบราคาจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัว นกออก จังหวัดนครราชสีมา (29/08/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างห้องปฏิบัติการ อพ.สธ จำนวน 1 โครงการ ครั้งที่ 2 (29/08/2557)
  สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง นครราชสีมา สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนเทศบาล 4 ด้านทิศตะวันตก (29/08/2557)
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ประมูลขายทรัพย์สินเก่าชำรุด (29/08/2557)
     
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (29/08/2557) / การสัมมนาเพิ่มศักยภาพวัตถุดิบอาหารสัตว์ไทย ภายใต้การเปิดเสรีทางการค้า AEC/FTA (29/08/2557) / สพป.เขต5 โคราช จัดการแข่งขันกรีฑา นักเรียน สพป.นม.5 ภายใต้แนวความคิด การกีฬาเกรียงไกร ร่วมใจปรองดอง (28/08/2557)  / จังหวัดนครราชสีมาจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (27/08/2557)  / ผู้ว่าฯโคราช ย้ำส่วนราชการเดินหน้าปราบปรามทุจริตตามนโยบาย คสช. (26/08/2557)  / สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สคชจ.นครราชสีมา) จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น (29/08/2557)  / กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (29/08/2557)  / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (29/08/2557)  / สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี และมารยาทไทย (27/08/2557)  / กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ) (26/08/2557)  / 

 

  
« สิงหาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
๙ -๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
นครราชสีมาเกมส์

ประชาคมอาเซียน