สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

งานเกษตรเมืองทอง 2557 งานแสดงสินค้านวัตกรรมเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (30/07/2557)  / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนภาค 1 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความผาสุกข้าราชการ (28/07/2557)  / จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำลำบริบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (22/07/2557) / สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (09/07/2557) / สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา กำหนดจัดนิทรรศการ ASEAN community Roadshow (08/07/2557) / โคราช เปิดศูนย์ดำรงธรรมให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (01/08/2557)  / สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาประชุมบูรณาการ ยุทธศาสตร์เดินหน้าประเทศไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรม คืนความสุขให้ประชาชนและเครือข่ายสภาวัฒนธรรม (31/07/2557) / ผู้ว่าโคราช ประชุมหัวหน้าส่วนรับมือน้ำท่วม ตั้งทีมเฉพาะกิจรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ (30/07/2557)  / หอการค้าโคราชดันโปรเจค “SMEs…วิธีทำเงิน” เสริมฐานธุรกิจขนาดกลาง - ย่อม ให้สดใส ดึงกูรูด้านเอสเอ็มอี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแนะการวางแผนทำธุรกิจ การขอสินเชื่อทางการเงิน (30/07/2557)  / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับราชภัฏโคราช จัดอบรม SMEsพร้อมรับ ASEAN (30/07/2557)  / 
  โคราช เปิดศูนย์ดำรงธรรมให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (01/08/2557)
  สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาประชุมบูรณาการ ยุทธศาสตร์เดินหน้าประเทศไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรม คืนความสุขให้ประชาชนและเครือข่ายสภาวัฒนธรรม (31/07/2557)
  ผู้ว่าโคราช ประชุมหัวหน้าส่วนรับมือน้ำท่วม ตั้งทีมเฉพาะกิจรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ (30/07/2557)
  หอการค้าโคราชดันโปรเจค “SMEs…วิธีทำเงิน” เสริมฐานธุรกิจขนาดกลาง - ย่อม ให้สดใส ดึงกูรูด้านเอสเอ็มอี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแนะการวางแผนทำธุรกิจ การขอสินเชื่อทางการเงิน (30/07/2557)
  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับราชภัฏโคราช จัดอบรม SMEsพร้อมรับ ASEAN (30/07/2557)
  ปศุสัตว์ โคราช ติวเข้มภาษาอังกฤษแก่เจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน (28/07/2557)
     
  งานเกษตรเมืองทอง 2557 งานแสดงสินค้านวัตกรรมเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (30/07/2557)
  สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนภาค 1 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความผาสุกข้าราชการ (28/07/2557)
  จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำลำบริบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (22/07/2557)
  สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (09/07/2557)
  สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา กำหนดจัดนิทรรศการ ASEAN community Roadshow (08/07/2557)
  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้ควบคุมวินรถจักรยานยนต์รับจ้างติดต่อยื่นเรื่องขอรับหนังสือรับรองการใช้รถ ณ มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี ระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2557 (03/07/2557)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ชวนงดเหล้าเข้าพรรษา “คืนความสุขให้ครอบครัว” (03/07/2557)
  จ.นครราชสีมา กำหนดจัดงาน “มหกรรมสร้างความปรองดอง คืนความสุขให้คนในชาติ” วันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2557 (03/07/2557)
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาร่วมจัดงาน คืนความสุขให้คนโคราช นำผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (27/06/2557)
  ททท.โคราช ขอเชิญทุกท่านร่วมงานน้อยหน่าของดีเมืองปากช่องและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๗ (27/06/2557)
     
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (25/07/2557)
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (23/07/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (04/07/2557)
  บริษัท นวนคร จำกัดมหาชน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครงานหลายอัตรา (27/06/2557)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รับสมัครนักศึกษาในระดับบัญฑิตศึกษา (27/06/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งหัวหน้าส่วน สำนักงานอธิการบดี (27/06/2557)
  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามเปิดรับสมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาโท แบบทั่วไปและแบบวิชาชีพครู (23/06/2557)
  ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว นครราชสีมา คัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเงินร้านสงเคราะห์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (20/06/2557)
  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ประกาศสอบพนักงานราชการทั่วไปเพิ่เมิตม ปีงบประมาณ 2557 (18/06/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (13/06/2557)
     
  เรือนจำกลางนครราชสมา สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างรั้วบ้านพักเรือนจำกลางนครราชสีมา (01/08/2557)
  เทศบาลตำบลจระเข้หิน สอบราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (01/08/2557)
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน (01/08/2557)
  มทส.นครราชสีมา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการสารสนเทศพื้นฐาน (01/08/2557)
  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา ยกเลิกการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (30/07/2557)
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (30/07/2557)
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่ง (30/07/2557)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน 41 รายการ (30/07/2557)
  สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง นครราชสีมา สอบราคาจ้างก่อสร้าง (30/07/2557)
  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สอบราคาจัดจ้างสร้าง Medical Linac Hutch จำนวน 1 งาน (30/07/2557)
     
โคราช เปิดศูนย์ดำรงธรรมให้บริการประชาชนแบบครบวงจร (01/08/2557)  / สภาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมาประชุมบูรณาการ ยุทธศาสตร์เดินหน้าประเทศไทยด้วยมิติทางวัฒนธรรม คืนความสุขให้ประชาชนและเครือข่ายสภาวัฒนธรรม (31/07/2557) / ผู้ว่าโคราช ประชุมหัวหน้าส่วนรับมือน้ำท่วม ตั้งทีมเฉพาะกิจรับมือกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่ (30/07/2557)  / หอการค้าโคราชดันโปรเจค “SMEs…วิธีทำเงิน” เสริมฐานธุรกิจขนาดกลาง - ย่อม ให้สดใส ดึงกูรูด้านเอสเอ็มอี แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมแนะการวางแผนทำธุรกิจ การขอสินเชื่อทางการเงิน (30/07/2557)  / กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับราชภัฏโคราช จัดอบรม SMEsพร้อมรับ ASEAN (30/07/2557)  / งานเกษตรเมืองทอง 2557 งานแสดงสินค้านวัตกรรมเครื่องจักรแปรรูปทางการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (30/07/2557)  / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น ผู้แทนภาค 1 กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมจัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์และสร้างความผาสุกข้าราชการ (28/07/2557)  / จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมรณรงค์กำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตลุ่มน้ำลำบริบูรณ์ ประจำปี ๒๕๕๗ (22/07/2557) / สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย (09/07/2557) / สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา กำหนดจัดนิทรรศการ ASEAN community Roadshow (08/07/2557) / 

 

  
« สิงหาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
๙ -๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
นครราชสีมาเกมส์

ประชาคมอาเซียน