หนังสือพิมพ์

 

กรมปศุสัตว์มอบใบรับรองระบบคอมพาร์ทเมนต์ในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกไทยในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์ เขต 3 (27/09/2559) โคราชเร่งแก้ปัญหาราคามันสำปะหลังตกต่ำสุดในรอบ 10 ปี วอนเกษตรกรชะลอเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อรอดูกลไกตลาด ด้านสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคอีสานยื่นเสนอรัฐบาลเร่งชดเชยเงินช่วยเหลือเกษตรกร และเข้มงวดการนำเข้ามันสำปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้าน (22/09/2559)
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยากสภากาชาดไทย เปิดการอบรมสาธิตการเตรียมน้ำดื่มปลอดภัย พีแอนด์จี ให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.รับสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้านอุทกภัย (20/09/2559) มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการที่ จ.นครราชสีมา จำนวน 254 ทุน (19/09/2559)
โคราชมอบประกาศนียบัตรโครงการโรงงานสีขาว ให้กับสถานประกอบการที่มีการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ (16/09/2559) ผู้ว่าโคราชนำหัวหน้าส่วนราชการเข้าวัด ตามโครงการ ผู้ว่าฯพาเยี่ยมวัดทุกวันพระ (16/09/2559)
     
ประกันสังคม จัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ครั้งที่ 6 จังหวัดร้อยเอ็ด (23/09/2559)
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 กำหนดการวางคาน T-Girder งานสะพานลอยคนเดินข้าม (14/09/2559)
จังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559 มหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ เด็กนำ ผู้ใหญ่หนุน พลังสภาเด็กและเยาวชนนครราชสีมา ก้าวสู่ทศวรรษที่ 2 (12/09/2559)
โคราช จัดเดินรณรงค์ พร้อมจัดพิธีลงนามในสัตยาบัน ตามพันธกิจ "ประเทศไทยใสสะอาด มหาดไทยใสสะอาด” โดยกลไกประชารัฐ และการจัดงาน "วันต่อต้านคอร์รัปชั่นแห่งชาติ 2559”วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 (07/09/2559)
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครการเสนอรายชื่อ ครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 ระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (กลุ่มอำนวยการ (07/09/2559)
จังหวัดนครราชสีมา เชิญประชาชนร่วมในพิธีพุทธาภิเษก พระชัยเมืองนครราชสีมา เฉลิมฉลองชัยชนะท้าวสุรนารี ครบรอบ 190 ปี ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 (07/09/2559)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง (05/09/2559)
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 รับสมัครการเสนอรายชื่อ 1-20 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (กลุ่ (01/09/2559)
มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา จัดคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 2 ปี 2560 รับสมัครการเสนอรายชื่อ 1-20 ตุลาคม 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (กลุ (01/09/2559)
(01/09/2559)
     
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 69 ประจำปี 2560 (01/07/2559)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ (20/06/2559)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธาณสุขนครราชสีมา จำกัด รับสมัครเจ้าหน้าที่ จำนวน 3 อัตรา (20/06/2559)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย จำนวน 1 ตำแหน่ง (14/06/2559)
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ (06/06/2559)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (06/06/2559)
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (26/04/2559)
ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาเข้ารับการอบรมในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (04/04/2559)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ดำเนินการรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (30/03/2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (22/03/2559)
     
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดสุรินทร์ (21/06/2559)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย และอุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (21/06/2559)
เทศบาลตำบลขามสะแกแสง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (21/06/2559)
อบต.เสมาใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ สอบราคาจ้างก่อสร้างศาลากลางบ้านหนองแจ้งน้อย และบ้านแจ้งสว่าง (20/06/2559)
อบต.บ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ประจำปี 2558 (14/06/2559)
อบต.กุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (14/06/2559)
สำนักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ (14/06/2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬากลางแจ้ง (14/06/2559)
สำนักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ครั้งที่ 5/2559 (23/05/2559)
กรมทางหลวง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 21 รายการ (10/05/2559)
     

 

 นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic

 

 
« กันยายน 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 

 

ประชาคมอาเซียน

-->