สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 ขอความร่วมมือจากประชาชนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปี 2557 และในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2558 (19/12/2557)  /  แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 (19/12/2557)  / สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังสภาวะอากาศหนาวเย็น (17/12/2557)  / สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (17/12/2557)  / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (11/12/2557) / รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ 4 จว.อีสานล่าง มอบนโยบาย แก่ ผวจ. และส่วนราชการ เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (19/12/2557)  / นครสวรรค์แถลงเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” แข่ง 11-21 ธ.ค. 58 แข่ง 40 ชนิดกีฬา ส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “ปากน้ำโพเกมส์” แข่ง 13-17 ม.ค. 59... (19/12/2557)  / ท้องถิ่นโคราชจัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ อปท. (18/12/2557)  / มทส. ประเดิมงานใหญ่แห่งการฉลองครบ 25 ปี เกษตรสุรนารี 58 ‘ทำธุรกิจเกษตรอย่างไร ให้ได้ชัยในอาเซียน และงานวันเด็กแห่งชาติ มทส. วันที่ 7 – 11 มกราคม 2558 (17/12/2557)  / จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ที่อำเภอพิมาย (17/12/2557)  / 
รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ 4 จว.อีสานล่าง มอบนโยบาย แก่ ผวจ. และส่วนราชการ เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (19/12/2557) นครสวรรค์แถลงเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” แข่ง 11-21 ธ.ค. 58 แข่ง 40 ชนิดกีฬา ส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “ปากน้ำโพเกมส์” แข่ง 13-17 ม.ค. 59... (19/12/2557)
ท้องถิ่นโคราชจัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ อปท. (18/12/2557) มทส. ประเดิมงานใหญ่แห่งการฉลองครบ 25 ปี เกษตรสุรนารี 58 ‘ทำธุรกิจเกษตรอย่างไร ให้ได้ชัยในอาเซียน และงานวันเด็กแห่งชาติ มทส. วันที่ 7 – 11 มกราคม 2558 (17/12/2557)
จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ที่อำเภอพิมาย (17/12/2557) ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โคราช บุก ศลก. ยื่นหนังสือถึง รัฐบาล ผ่าน ผวจ. ค้านยุบราชการส่วนภูมิภาค และการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด (16/12/2557)
     
ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 ขอความร่วมมือจากประชาชนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปี 2557 และในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2558 (19/12/2557)
แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 (19/12/2557)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังสภาวะอากาศหนาวเย็น (17/12/2557)
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (17/12/2557)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (11/12/2557)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์ติดตามญาติ (04/12/2557)
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญร่วมการสัมมนา “ยุทธศาสตร์การค้าหลัง AEC 2015 และการสร้าง Regional Value Chain ของไทย” (04/12/2557)
องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “มหัศจรรย์พรรณไม้งาม เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ” (ขิง-ข่า โลก) ครั้งที่ 3 (03/12/2557)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมากำหนดจัดงาน วันคนพิการสากล ประจำปี 2557 (02/12/2557)
รับสมัครและสอบแข่งขันผู้มีวุฒิการศึกษาปริญญาสาขาต่าง ๆ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร จำนวน 450 อัตรา (02/12/2557)
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน และสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลเบื้องต้น ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 3 รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาสาขาต่างๆ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2557 จำนวน 450 อัตรา (02/12/2557)
สำนักงาน ก.พ. การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อรับทุนเข้าศึกษา ณ วิทยาลัยในเครือ United World Colleges ประจำปีการศึกษา 2558 (17/11/2557)
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครครูระดับชั้นอนุบาล 2 (11/11/2557)
สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจาก กองทัพบก โดยกรมยุทธศึกษาทหารบกว่า มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุนเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี 2558 (10/11/2557)
     
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่าน ม่านปรับแสง และฟิล์มกรองแสง พร้อมติดตั้งสำหรับอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (19/12/2557)
กรมควบคุมโรค สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ (19/12/2557)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างฝ่ายผสมผสาน (18/12/2557)
เทศบาลตำบลเสิงสาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะเทศบาลตำบลเสิงสาง (18/12/2557)
เทศบาลตำบลโนนเมือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนายพริ้ง จิตรหนองแวง) บ้านสระกรวด หมู่ที่ 2 (18/12/2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารห้องครัวและห้องน้ำ บ้านหนองสนวน หมู่ที่ 5 (18/12/2557)
ศูนย์เทคโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) (18/12/2557)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โรงงาน รถยก ขนาด 2.5 ตัน (ดีเซล) (17/12/2557)
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครั้งที่ 2) (17/12/2557)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลครบุรี (17/12/2557)
     
รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ 4 จว.อีสานล่าง มอบนโยบาย แก่ ผวจ. และส่วนราชการ เตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (19/12/2557)  / นครสวรรค์แถลงเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” แข่ง 11-21 ธ.ค. 58 แข่ง 40 ชนิดกีฬา ส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “ปากน้ำโพเกมส์” แข่ง 13-17 ม.ค. 59... (19/12/2557)  / ท้องถิ่นโคราชจัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ อปท. (18/12/2557)  / มทส. ประเดิมงานใหญ่แห่งการฉลองครบ 25 ปี เกษตรสุรนารี 58 ‘ทำธุรกิจเกษตรอย่างไร ให้ได้ชัยในอาเซียน และงานวันเด็กแห่งชาติ มทส. วันที่ 7 – 11 มกราคม 2558 (17/12/2557)  / จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมงกุฎราชกุมาร ที่อำเภอพิมาย (17/12/2557)  / ฝ่ายอำนวยการ 5 กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 ขอความร่วมมือจากประชาชนในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาส ประจำปี 2557 และในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ประจำปี 2558 (19/12/2557)  /  แขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงการทางนครราชสีมาที่ 2 (19/12/2557)  / สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังสภาวะอากาศหนาวเย็น (17/12/2557)  / สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนมาตรการเพื่อความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 (17/12/2557)  / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (11/12/2557) / 

 

๙ -๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
นครราชสีมาเกมส์

  
« ธันวาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ประชาคมอาเซียน