สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 จัดประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด (29/09/2557) / อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2557 (18/09/2557) / สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ที่โรงแรมรายาแกรนด์ (18/09/2557) / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้งที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (18/09/2557) / จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา (16/09/2557) / ททท. สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมการแข่งขันจักรยาน “KHAO YAI VINEYARD TOUR ครั้งที่ 1” (31/10/2557)  / โคราช เตรียมพร้อมเปิดศูนย์สื่อมวลชน และศูนย์ประมวลผลการแข่งขัน กีฬาครั้งที่ 43 วันที่ 8 ธค 57 นี้ (31/10/2557)  / โคราชเปิดฤดูการท่องเที่ยว เขาใหญ่-ปากช่อง-วังน้ำเขียว-โคราช คาดช่วงไฮซีซั่น มีเม็ดเงินสะพรัด 1,000 ล้านบาท (30/10/2557)  / โคราชดีเดย์จ่ายไร่ละ 1,000 บาท ให้ชาวนา ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย คาด 15 พย จ่ายครบทุกราย (29/10/2557)  / อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดแถลงข่าวเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2557 (29/10/2557)  / 
  ททท. สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมการแข่งขันจักรยาน “KHAO YAI VINEYARD TOUR ครั้งที่ 1” (31/10/2557)
  โคราช เตรียมพร้อมเปิดศูนย์สื่อมวลชน และศูนย์ประมวลผลการแข่งขัน กีฬาครั้งที่ 43 วันที่ 8 ธค 57 นี้ (31/10/2557)
  โคราชเปิดฤดูการท่องเที่ยว เขาใหญ่-ปากช่อง-วังน้ำเขียว-โคราช คาดช่วงไฮซีซั่น มีเม็ดเงินสะพรัด 1,000 ล้านบาท (30/10/2557)
  โคราชดีเดย์จ่ายไร่ละ 1,000 บาท ให้ชาวนา ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย คาด 15 พย จ่ายครบทุกราย (29/10/2557)
  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดแถลงข่าวเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2557 (29/10/2557)
  โคราชเปิดศูนย์ส่งเสริมอาเซียนศึกษา เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (28/10/2557)
     
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 จัดประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด (29/09/2557)
  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2557 (18/09/2557)
  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ที่โรงแรมรายาแกรนด์ (18/09/2557)
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้งที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (18/09/2557)
  จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา (16/09/2557)
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น (16/09/2557)
  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สคชจ.นครราชสีมา) จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น (29/08/2557)
  กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (29/08/2557)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (29/08/2557)
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี และมารยาทไทย (27/08/2557)
     
  ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัตงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (17/10/2557)
  โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนพิการ (26/08/2557)
  ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(ชาย) 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง) 2 อัตรา (25/08/2557)
  บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร (25/08/2557)
  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการประมง (19/08/2557)
  สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (13/08/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (25/07/2557)
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (23/07/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (04/07/2557)
  บริษัท นวนคร จำกัดมหาชน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครงานหลายอัตรา (27/06/2557)
     
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการจำน่ายสินค้า จำนวน 4 ร้าน (28/10/2557)
  เรือนจำกลางคลองไผ่ นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย (28/10/2557)
  องค์การบริหารส่วนตำบลแชะ ครบุรี นครราชสีมา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (28/10/2557)
  องค์การบริหารส่วสนตำบลสูงเนิน ประมูลจ้างก่อสร้าง จำนวน 8 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 8 โครงการ (28/10/2557)
  เทศบาลตำบลเมืองคง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (28/10/2557)
  ขายทอดตลาด รถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็ก ชนาด 2-3 ตัน จำนวน 1 คัน (28/10/2557)
  ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าพงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ (28/10/2557)
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา แก้ไขกำหนดการยื่นซองประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่านอกโครงการ ไม้ยาง และไม้ตีนนก) (20/10/2557)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา สอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (20/10/2557)
  เทศบาลตำบลจระเข้หิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่และศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน (17/10/2557)
     
ททท. สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมการแข่งขันจักรยาน “KHAO YAI VINEYARD TOUR ครั้งที่ 1” (31/10/2557)  / โคราช เตรียมพร้อมเปิดศูนย์สื่อมวลชน และศูนย์ประมวลผลการแข่งขัน กีฬาครั้งที่ 43 วันที่ 8 ธค 57 นี้ (31/10/2557)  / โคราชเปิดฤดูการท่องเที่ยว เขาใหญ่-ปากช่อง-วังน้ำเขียว-โคราช คาดช่วงไฮซีซั่น มีเม็ดเงินสะพรัด 1,000 ล้านบาท (30/10/2557)  / โคราชดีเดย์จ่ายไร่ละ 1,000 บาท ให้ชาวนา ตามมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย คาด 15 พย จ่ายครบทุกราย (29/10/2557)  / อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จัดแถลงข่าวเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2557 (29/10/2557)  / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 จัดประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด (29/09/2557) / อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2557 (18/09/2557) / สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ที่โรงแรมรายาแกรนด์ (18/09/2557) / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้งที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (18/09/2557) / จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา (16/09/2557) / 

 

๙ -๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
นครราชสีมาเกมส์

  
« พฤศจิกายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ประชาคมอาเซียน