หนังสือพิมพ์

 

ผู้ว่าโคราชมอบรถเอนกประสงค์สำหรับผู้พิการ แก่พลเมืองดี ที่ถูกคนร้ายยิงจนพิการ หลังเข้าไปช่วยเหลือจับโจรวิ่งราวทรัพย์ (30/05/2559) โคราชจัดโครงการ บรรพชาอุปสมบท 770 รูป เฉลิมพระเกียรติพ่อหลวง ครองราชย์ ครบ 70 ปี (28/05/2559)
รองนายกรัฐมนตรี พร้อม รมว.ท่องเที่ยว ลงพื้นที่โคราช วางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอีสานใต้ เน้นจุดเด่นศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวอีสาน ดึงดูดนักท่องเที่ยว ระบุ การท่องเที่ยวอีสานใต้ ปี 58 โตขึ้น สร้างรายได้กว่า 26,000 ล้านบาท (27/05/2559) ผู้ว่าโคราชลงพื้นที่รับฟังปัญหาประชาชน ตามโครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน (26/05/2559)
นายกรัฐมนตรี อนุมัติงบพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกรแก้ภัยแล้งที่โคราช แนะประชาชนใช้น้ำประหยัด ชี้การใช้งบประมาณปรับปรุง เขื่อนลำพระเพลิง สำเร็จ แก้แล้ง น้ำท่วมได้ยั่งยืน เพิ่มพื้นที่เกษตรอีกกว่า 18,000 ไร่ (26/05/2559) ผู้ว่าโคราช ประกอบพิธีอัญเชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน สรงศพ พระราชวิมลโมลี เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา (24/05/2559)
     
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า โครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดแก่ครอบครัวยากจน ระหว่าง ต.ค. 2558 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 3622 คน เบิกจ่ายเงินแล้ว 4 ล้าน 4 แสนเศษ (30/05/2559)
พบแรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เพิ่มขึ้น เป็นผลการการเปิดประชาคมอาเซียน (27/05/2559)
จังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดส่งโครงการแผนงานพัฒนาลุ่มน้ำลำเชียงไกร ตลอดสาย ต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณารายละเอียด หลังจากที่ นายกรัฐมนตรี และคณะ ได้รับทราบในหลักการขึ้นต้น จากการตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่จังหวัดนครราชสีมา (26/05/2559)
ภาคบริการโลหิต แห่งชาติที่ 5 เชิญชวนบุคลากรร่วมบริจาคโลหิต กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ในวันที่ 30 พ.ค. 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครราชสีมา (26/05/2559)
จังหวัดนครราชสีมา ต้อนรับ การตรวจราชการของ ฯ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ติดตามการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง (26/05/2559)
ที่ปรึกษาสำนักงานมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (26/05/2559)
เชิญนักกีฬาจักรยานร่วมโครงการ “ผู้ว่าฯ..พาปั่น” ออกสตาร์ท 6 โมงเช้าที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (11/05/2559)
ขอเชิญร่วมรับฟังความคิดเห็น โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ พื้นที่อ.โนนไทย บัวใหญ่ บัวลาย ประทาย (11/05/2559)
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม(Business Service Center : BSC) (11/05/2559)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเสนอให้กรรมการการเลือกตั้งพิจารณาแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการออกเสียง ประจำเขตออกเสียง (29/04/2559)
     
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (26/04/2559)
ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมาเข้ารับการอบรมในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรมประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (04/04/2559)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา ดำเนินการรับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (30/03/2559)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม (22/03/2559)
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา (14/03/2559)
สวท.นครราชสีมา มีความประสงคืที่จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา (11/03/2559)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ (03/03/2559)
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน ๑ อัตรา (23/02/2559)
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัยรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (งานการเงิน) จำนวน ๑ อัตรา (19/02/2559)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (11/02/2559)
     
สำนักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ครั้งที่ 5/2559 (23/05/2559)
กรมทางหลวง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 21 รายการ (10/05/2559)
สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด สอบราคาจัดซื้อระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต (28/04/2559)
สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด สอบราคาจัดซื้อระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต (28/04/2559)
สหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปอำเภอวังน้ำเขียว จำกัด เรื่อง สอบราคาต่อเติมอาคารสำหรับล้างและจัดเก็บตะกร้าและโรงอาหารสำหรับพนักงาน (28/04/2559)
สำนักงานอัยการภาค ๓ เรื่อง ประกวดราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดเดชอุดม พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (22/04/2559)
กรมทางหลวงขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ชำรุดจำนวน 21 รายการ (08/04/2559)
สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 37 รายการ (05/04/2559)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ขยทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 14 รายการ (05/04/2559)
กรมสรรพากร ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (04/04/2559)
     

 

 นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic

 

 
« พฤษภาคม 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 

 

ประชาคมอาเซียน

-->