หนังสือพิมพ์

 

ผู้ว่าโคราช เปิดโครงการอบรมสัมมนาการปลูกฝังสำนึกรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง (10/02/2559) ผู้ว่าโคราชเป็นประธานงานวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดนประจำปี 2559 (10/02/2559)
ผู้ว่าโคราช เร่งหารือหน่วยงานด้านประปา วางเรื่องน้ำ อุปโภค-บริโภค ในเขตเมือง (09/02/2559) โคราชเลื่อนปรับภูมิทัศน์มอปลาย่าง ลำตะคอง แขวงการทางนครราชสีมาเข้าวัดพื้นที่-ออกแบบทั้ง 20 ไร่ เริ่มก่อสร้างหลังสงกรานต์ให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน ดึงงบฯ 17 ล้านจากกรมทางหลวง (09/02/2559)
โคราช ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 1 (09/02/2559) ผู้ว่าโคราช ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงผักของเกษตรกรที่หันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อย แทนการปลูกข้าว ตามนโยบายของจังหวัดหลังประสบปัญหาภัยแล้ง ขณะที่จังหวัดประกาศพื้นที่ภัยแล้ง แล้ว 10 อำเภอ พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 4 แสนไร่ (09/02/2559)
     
นครราชสีมาจัดโครงการประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (11/02/2559)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ (11/02/2559)
กองทัพไทยขอให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัย (11/02/2559)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ (11/02/2559)
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ งานจ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทาง (LT.,RT.) และร่องกลางถนนและงานจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร (11/02/2559)
งานประเพณี "นบพระ-เล่นเพลง" และงานกาชาดจังหวัดกำแกงเพชร (11/02/2559)
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ เรื่องงานจ้างเหมาทำการติดตั้งเครื่องหมายนำทาง (11/02/2559)
กรมแผนที่ทหาร จัดส่งชุดปฏิบัติงานสนามสำรวจค่าแม่เหล็กพิภพ โปรดอำนวยความสะดวกให้ตามความเหมาะสม (11/02/2559)
โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการแล้ว (11/02/2559)
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้เส้นทาง (11/02/2559)
     
รับสมัคคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐสิงคโปร์ไปศุกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ (11/02/2559)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการ (11/02/2559)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นพนักงานจ้างเหมาเพื่อมาปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ (09/02/2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสุรนารี รับสมัคคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์เป็นพนักงานสายวิชาการ (09/02/2559)
วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา เปิดรับสมัคบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (05/02/2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (02/02/2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการและจำหน่ายสินค้า จำนวน 8 ร้าน (16/01/2559)
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ (08/01/2559)
รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานทั่วไป จำนวน ๒ อัตรา (05/01/2559)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ผองค์การมหาชน) จ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย จำนวน ๒ ตำแหน่ง (25/12/2558)
     
ประกวดราคาซื้อรถตักหน้า ขุดหลัง ชนิดล้อยาง ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน (11/02/2559)
เทศบาลตำบลจระเข้หินประกาศการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างถนนแอลฟิลท์ติกคอนกรีต สายจากซุ้มทางเข้าบ้านจระเข้หิน (11/02/2559)
เทศบาลตำบลจระเข้หิน ประมูลจ้างโครงการขยายผิวจราจร ถนน คสล. จากสามแยกโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยาถึงศาลตาปู่บ้านไผ่ (11/02/2559)
สอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน (10/02/2559)
เทศบาลตำบลปรุใหญ่ ประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงกาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน (10/02/2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี สอบราคาซื้อใบอนุญาตการใช้โปรแกรมสำหรับระบบสำรองข้อมูล (License Snap-miror for Storage) สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นศาลา สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึม (10/02/2559)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน (09/02/2559)
สอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขนครราชสีมา จำกัด (08/02/2559)
การปกครองอำเภอด่านขุนทด สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลหมู่บ้าน (02/02/2559)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ จัดสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา ๑๑ บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ (02/02/2559)
     

 

-->

  
« กุมภาพันธ์ 2559 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ประชาคมอาเซียน