สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

จังหวัดนครราชสีมา เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 “วันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2558” (03/03/2558) โคราช จัดโครงการ สถานประกอบการปลอดภัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (03/03/2558)
โคราชประชุมชุดติดตามและตรวจสอบการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ (03/03/2558) ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจราชการที่โคราช (02/03/2558)
โคราชเกิดเหตุไฟไหม้ห้างฯดังกลางเมือง ลูกค้า หนีตายอลหม่าน คาดสาเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจร (27/02/2558) โคราชประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2558 (27/02/2558)
     
จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี “กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน” ประจำปี 2558 (03/03/2558)
จังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 (03/03/2558)
ผวจ.โคราช ขอเชิญชาวโคราชร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2558 (03/03/2558)
โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ๒เมษายน ๒๕๕๘ ในหัวข้อ “พระผู้สร้างรอยยิ้ม” (03/03/2558)
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จัดอบรมโครงการเตรียมความพร้อมภาคอุตสาหกรรมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...ฟรี.... (รับจำนวนจำกัด) (12/02/2558)
จังหวัดนครราชสีมา เตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง ปี พ.ศ.๒๕๕๘ (06/02/2558)
โคราชเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังในช่วงเทศกาลตรุษจีน (06/02/2558)
โคราชจัดประชุมรับฟังบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (06/02/2558)
สคร.5 เตือน 19 วัน เด็กป่วยมือเท้าปาก 822 คน (04/02/2558)
กระทรวงสาธารณสุข ย้ำประชาชนอย่าตระหนกโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ บี โรคนี้ทุกคนป้องกันได้ (04/02/2558)
     
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ (12/02/2558)
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายชั่งสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (22/01/2558)
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (13/01/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งจ้างเหมาบริการงานภูมิศาสตร์สารสนเทศ (09/01/2558)
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (05/01/2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน และสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลเบื้องต้น ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
     
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 4 (นครราชสีมา) ขายทอดตลาดวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อสภาพเพื่อเผยแพร่ (18/02/2558)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3(ปราจีนบุรี) ถนนหน้าเมือง เมือง ปราจีนบุรี ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อกล้าไม้ขนาดใหญ่จำนวน 8 รายการ (18/02/2558)
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ตงหนองกราด ด่านขุนทด สอบราคาจ้างปรบปรุงซ่อมแซมอาคารเียนอาคารประกอบ (18/02/2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการและจำหน่ายสินค้า (18/02/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลถนนโพธิ์ อำเภอโนนไทย ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซีล (18/02/2558)
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรีียนอนุบาลแบบฐานแผ่ (17/02/2558)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 5 รายการ (17/02/2558)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ (17/02/2558)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สอบราคาจัดซื้อ ปั้มสุญญากาศ (ปั้มโมเลกุลแบบเทอร์โบ) จำนวน 1 ชุด (17/02/2558)
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส อ.สีคิ้ว นครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง (17/02/2558)
     

 

  
« มีนาคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
๙ -๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
นครราชสีมาเกมส์

ประชาคมอาเซียน

 

-->