หนังสือพิมพ์

 

 

 

 

จัดหางานโคราชเปิดโลกอาชีพในยุคดิจิทัล ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา (22/01/2562) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ปล่อยแถวกองผสมปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน / ชุมชนที่มีสถานการณ์ยาเสพติดระบาดรุนแรง หวังสกัดกั้นตัดวงจรการขายและเสพ (22/01/2562)
นายกเหล่ากาชาดโคราช ช่วยเหลือเด็กหญิง วัย 15 ปี ยอดกตัญญูเก็บของเก่าขายเพื่อหาเงินส่งตัวเองเรียนและเลี้ยงครอบครัว (22/01/2562) นายกเหล่ากาชาดโคราชรุดช่วยเหลือยายวัย84ป่วยเป็นมะเร็งผิวหนังฐานะยากจน (21/01/2562)
จังหวัดนครราชสีมา จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เพื่อน้อมอุทิศส่วนกุศลถวายบูชาพระคุณครูใหญ่ พระเทพวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ) (19/01/2562) กองทัพภาคที่ 2 จัดพิธีสวนสนามและกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา เนื่องในวันกองทัพไทย และวันกองทัพบก ประจำปี 2562 (18/01/2562)
     
สำนักงานเศรษฐกิจที่5 นครราชสีมา โชว์ผลธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ตอบโจทย์เกษตรกร (18/01/2562)
แนวทางการบังคับใช้กฏหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานรัฐในช่วงเทศกาลปีใหม่ (18/01/2562)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2562 (18/01/2562)
จังหวัดนครราชสีมาประชุมเตรียมการจัดงานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี 2562 (14/01/2562)
จังหวัดนครราชสีมาขอเชิญชวนส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์จากร้านจิตอาสา 904 (11/01/2562)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา แจ้งราคาสินค้าที่จำเป็นแก่การครองชีพบางชนิด (11/01/2562)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 ประกาศขายทอดตลาดอาคารอเนกประสงค์ (11/01/2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวยกำหนดจัดงานเทศกาลขนมจีนประโดก โคราช ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ สวนสุขภาพชุมชนบ้านประโดก จังหวัดนครราชสีมา (10/01/2562)
จังหวัดนครราชสีมา ประกาศขอรับเช่าสืบแทนสิทธิการเช่าที่ดินและรับมรดกเรือนเลขที่ 87ซอยสืบสิริ3 ของศาสนสมบัติวัดป่าสาลวัน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (09/01/2562)
สถาบันวิทยาลัยชุมชนกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศสรรหากรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน (09/01/2562)
     
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน (18/01/2562)
แจ้ง เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2562 (09/01/2562)
แจ้ง รับสมัครบุคคลเพื่อสมัครเป็นเจ้าหน้าที่ (07/01/2562)
แจ้งการรับสมัครคัดเลือกประกอบการให้บริการและจำหน่ายสินค้ามหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เลขที่ 11 ถนนมหาชัย ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (07/01/2562)
แจ้ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษา ไปศึกษาวิชา ณ สถาบันวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสโกลโกโว ประจำปีการศึกษา 2562 ( หลักสูตรภาษาอังกฤษ ) (07/01/2562)
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา แจ้ง เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (27/12/2561)
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา แจ้งรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ (21/12/2561)
วิทยาลัยนาฎศิลปนนครราชสีมา แจ้งเรื่องการรับสอบแข่งขันบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวและจ้างเหมารายเดือน ปี 25961 (17/12/2561)
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นครราชสีมา) รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (13/12/2561)
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา แจ้งรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (03/12/2561)
     
การรับฟังความคิดเห็น กรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ราชพัสดุเพื่อประกอบกิจการร้านอาหารและปลูกสร้างอาคารยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง (18/01/2562)
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรม แจ้งเรื่ิอง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ( รถบรรทุก ดีเซล)6ล้อขนาด6ตันด้วยยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (09/01/2562)
สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2562 งานขุดลอกสระเก็บน้ำ ที่บ้านหลักร้อย ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา (04/01/2562)
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็กประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกมะกอก หมู่ที่ ๑๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e – bidding ) (03/01/2562)
เทศบาลตำบลโนนสูง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ถนนสำราญราษฎร์ ซอย๗ ทั้งสองฝั่ง(ชุมชนโนนตาอู่-โนนระเวียง) (02/01/2562)
โรงพยาบาลด่านขุนทดประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรลของโรงพยาบาลด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา (02/01/2562)
องคืการบริหารส่วนตำบลบุ่งขี้เหล็ก แจ้งเรื่อง ประกวดราคาก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกุดเวียน หมู่ที่6 บ้านลาดใหญ่ หมู่ที่1 ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding ) (27/12/2561)
สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมทอง แจ้ง เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงสร้างการซ่อมถนนลาดยาง หมู่ที่ 6 บ้านหนองสะแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (27/12/2561)
สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมทอง แจ้งเรื่องประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (21/12/2561)
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส อำเภอสีคิ้ว แจ้งเรื่อง ประกวดราคาโครงการถนน สายบ้านคลองแจ้ง-คุ้มซับยาง หมู่ที่ 9 (21/12/2561)
     

 นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic

 

 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 

 

ประชาคมอาเซียน