หนังสือพิมพ์

 

 

 

 

กองทัพภาคที่ 2 ประชุมขับเคลื่อนแผนงานการับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ระดับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (27/02/2560) มิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกผสมภายใต้รหัสคอบร้าโกลด์ 17 ร่วมกันจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ที่โรงเรียนบ้านหนองเป็ดน้ำ (สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (22/02/2560)
พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 สุรนารีเกมส์ (22/02/2560) โคราชเตรียมจัดการแข่งขันมินิฮาล์ฟมาราธอนลอยฟ้า ชมความสวยงามอ่างพักน้ำโรงไฟฟ้าลำตะคองชลภาวัฒนา (21/02/2560)
รมว.พม.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา และสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตาจังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบนโยบายและให้กำลังใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (17/02/2560) ภาครัฐ ภาคเอกชน และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนครราชสีมาร่วมบริจาคเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ (17/02/2560)
     
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๓ มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษา (20/02/2560)
สำนักงาน ป.ป.ช. งานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญชวนเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๐ (17/02/2560)
สำนักงานจังหวัด กลุ่มงานอำนวยการ เชิญชวนมีส่วนร่วมถวายพระราชกุศลแด่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชันษา ๕ รอบ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ (17/02/2560)
การเบี่ยงช่องทางการจราจร (15/02/2560)
จังหวัดนครราชสีมาพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา นักเรียนคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐ “โคราชเกมส์” (15/02/2560)
จังหวัดขอนแก่นเชิญเที่ยวงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๕๙ (15/02/2560)
ประชาสัมพันธ์การเบี่ยงช่องทางจราจร สำหรับการปฏิบัติงานติดตั้งคานคอนกรีตอัดแรงโครงการฯ สาย อ.กบินทร์บุรี-อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี (14/02/2560)
คัดเลือกครูภูมิปัญญาไทย ครั้งที่ ๘ (08/02/2560)
แนวทางการบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2559/60 (06/02/2560)
กยศ.ขยายเวลามาตรการจูงชำระหนี้ถึง 30 เมษายน 2560 (01/02/2560)
     
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (21/02/2560)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา มีความประสงค์จะประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (21/02/2560)
สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าอำเภอน้ำพอง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อจัดจ้างเป็นเจ้าหน้าที่กองทุนฯ (10/02/2560)
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี รับสมัครพนักงานราชการ (01/02/2560)
วันนัดพบงานต่างประเทศ ๒๔ ก.พ. ๖๐ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา (19/01/2560)
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (19/12/2559)
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ของมูลนิธิ จำนวน ๑ ตำแหน่ง (06/12/2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหน้าหน้าส่วนการเงินและบัญชี สำนักงานอธิบดี ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ๒๕๕๙ (29/11/2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมุครคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญา เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานสายวิชาชีพ (29/11/2559)
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุม กำกับ ดูแลระบบการขนส่งทางถนนให้มีความปลอดภัยในส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา (29/11/2559)
     
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ (21/02/2560)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (20/02/2560)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 3 นครราชสีมา ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ (16/02/2560)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 (09/02/2560)
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร (02/02/2560)
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมาขายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน 21 รายการ (02/02/2560)
อำเภอเมืองนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโตนด ตำบลหนองระเวียง อำเภอเมืองนครราชสีมา (17/12/2559)
ที่ว่าการอำเภอสีดา ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างหอประชุมอำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (15/12/2559)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ/จ้าง (25/11/2559)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24/11/2559)
     

 นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic

 

 
« กุมภาพันธ์ 2560 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 

 

ประชาคมอาเซียน