สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 จัดประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด (29/09/2557) / อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2557 (18/09/2557) / สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ที่โรงแรมรายาแกรนด์ (18/09/2557) / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้งที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (18/09/2557) / จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา (16/09/2557) / สวท.นม.จับมือ ปชส.โคราช ดึงวิทยุชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (22/10/2557)  / ท้องถิ่นโคราชจัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ อปท. (22/10/2557)  / โคราชจัดการประชุม การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยสะสม ตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (22/10/2557)  / โคราชจัดกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพยาบาลแห่งชาติ (21/10/2557)  / เปิดตัวสโมสรวอลเล่ย์บอลนครราชสีมาสู้ศึกไทยแลนด์ลีก 2015 นำทีมโดยนักวอลเล่ย์บอลสาวทีมชาติชื่อดังอย่าง วิลาวัลย์ อภิญญาพงษ์ และอรอุมา สิทธิรักษ์ ตั้งเป้าป้องกันแชมป์ลีกอีกสมัย (20/10/2557) / 
  สวท.นม.จับมือ ปชส.โคราช ดึงวิทยุชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (22/10/2557)
  ท้องถิ่นโคราชจัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ อปท. (22/10/2557)
  โคราชจัดการประชุม การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยสะสม ตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (22/10/2557)
  โคราชจัดกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพยาบาลแห่งชาติ (21/10/2557)
  เปิดตัวสโมสรวอลเล่ย์บอลนครราชสีมาสู้ศึกไทยแลนด์ลีก 2015 นำทีมโดยนักวอลเล่ย์บอลสาวทีมชาติชื่อดังอย่าง วิลาวัลย์ อภิญญาพงษ์ และอรอุมา สิทธิรักษ์ ตั้งเป้าป้องกันแชมป์ลีกอีกสมัย (20/10/2557)
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือ แก่ราษฎรอำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (18/10/2557)
     
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 จัดประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด (29/09/2557)
  อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2557 (18/09/2557)
  สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ที่โรงแรมรายาแกรนด์ (18/09/2557)
  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้งที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (18/09/2557)
  จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา (16/09/2557)
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น (16/09/2557)
  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สคชจ.นครราชสีมา) จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น (29/08/2557)
  กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (29/08/2557)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (29/08/2557)
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี และมารยาทไทย (27/08/2557)
     
  ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัตงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (17/10/2557)
  โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนพิการ (26/08/2557)
  ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(ชาย) 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง) 2 อัตรา (25/08/2557)
  บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร (25/08/2557)
  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการประมง (19/08/2557)
  สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (13/08/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (25/07/2557)
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (23/07/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (04/07/2557)
  บริษัท นวนคร จำกัดมหาชน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครงานหลายอัตรา (27/06/2557)
     
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา แก้ไขกำหนดการยื่นซองประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่านอกโครงการ ไม้ยาง และไม้ตีนนก) (20/10/2557)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา สอบครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ (20/10/2557)
  เทศบาลตำบลจระเข้หิน ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านไผ่และศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนชุมชนจระเข้หิน (17/10/2557)
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51-80 คน (16/10/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์จำนวน 3 รายการ (16/10/2557)
  สำนักงานเทศบาลตำบลพระทองคำ ตำบลสระพระ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (16/10/2557)
  องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่องปรูมูลจ้างโครงการก่อสร้างงานก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ 30 ลูกบาศก์เมตร บ้านหนองยาง หมู่ 7 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (16/10/2557)
  สำนักขนส่งจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ประกวดราจ้างเหมารถรับ - ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๓ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ของจังหวัดนครราชสีมา (16/10/2557)
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา เลขที่ ๑ ถนนสืบศิริ ตำบลในเมือง อำเมือง จังหวัดนครราชสีมา เรื่องประมูจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา (16/10/2557)
  องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา เลขที่ 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เรื่องประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยยืนต้นป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา (16/10/2557)
     
สวท.นม.จับมือ ปชส.โคราช ดึงวิทยุชุมชนร่วมเป็นเครือข่ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (22/10/2557)  / ท้องถิ่นโคราชจัดการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลให้แก่ อปท. (22/10/2557)  / โคราชจัดการประชุม การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยสะสม ตาม Road map การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย (22/10/2557)  / โคราชจัดกิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันพยาบาลแห่งชาติ (21/10/2557)  / เปิดตัวสโมสรวอลเล่ย์บอลนครราชสีมาสู้ศึกไทยแลนด์ลีก 2015 นำทีมโดยนักวอลเล่ย์บอลสาวทีมชาติชื่อดังอย่าง วิลาวัลย์ อภิญญาพงษ์ และอรอุมา สิทธิรักษ์ ตั้งเป้าป้องกันแชมป์ลีกอีกสมัย (20/10/2557) / สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1 จัดประชุมคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด (29/09/2557) / อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย นครราชสีมา ประจำปี 2557 (18/09/2557) / สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา จัดประชุมสัมมนาโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตมันสำปะหลังของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ที่โรงแรมรายาแกรนด์ (18/09/2557) / สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา ประกาศสืบหาบิดามารดาเด็กถูกทอดทิ้งที่อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา (18/09/2557) / จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา (16/09/2557) / 

 

  
« ตุลาคม 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
๙ -๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
นครราชสีมาเกมส์

ประชาคมอาเซียน