สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

จังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการมอบของขวัญปีใหม่ 2558 รณรงค์คัดกรองใส่รากฟันเทียมแด่ผู้สูงอายุ (26/01/2558) / ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด (23/01/2558)  / รัฐบาลสนับสนุนการจัดงานตลาดนัดกล้วยไม้ เปิดช่องทางการตลาดกล้วยไม้ไทย (22/01/2558) / พุทธ คริสต์ อิสลาม จับมือรณรงค์ “ศาสนสถานปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ” (22/01/2558) / แจ้งเตือนอันตรายเด็กจมน้ำตาย (21/01/2558)  / ททท.นครราชสีมาขอเชิญทุกท่านชมการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย “มหัศจรรย์ขอมโบราณ ย้อนวันวานพิมายพันปี” (26/01/2558)  / ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ให้สุดใจ...การแข่งขันจักรยานไนท์แชมเปี้ยนชิพส์ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 35 (26/01/2558)  / คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา มอบป้ายให้กลุ่มเป้าหมาย นำไปดำเนินการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (26/01/2558)  / กลุ่มผู้พิการโคราช ร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอโควตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังต้องทนรับสลากแพงจากยี่ปั๊ว ระบุมีการสวมสิทธิ์คนพิการในการขอโควตารับสลาก (26/01/2558)  / มูลนิธิรัฐบุรุษมอบโล่ 5 จังหวัดยอดเยี่ยม ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ 2558 (23/01/2558)  / 
ททท.นครราชสีมาขอเชิญทุกท่านชมการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย “มหัศจรรย์ขอมโบราณ ย้อนวันวานพิมายพันปี” (26/01/2558) ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ให้สุดใจ...การแข่งขันจักรยานไนท์แชมเปี้ยนชิพส์ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 35 (26/01/2558)
คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา มอบป้ายให้กลุ่มเป้าหมาย นำไปดำเนินการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (26/01/2558) กลุ่มผู้พิการโคราช ร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอโควตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังต้องทนรับสลากแพงจากยี่ปั๊ว ระบุมีการสวมสิทธิ์คนพิการในการขอโควตารับสลาก (26/01/2558)
มูลนิธิรัฐบุรุษมอบโล่ 5 จังหวัดยอดเยี่ยม ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ 2558 (23/01/2558) วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ “นครร้อยสินธุ์” ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทักษะทางวิชาการของนักเรียนและนักศึกษา (22/01/2558)
     
จังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการมอบของขวัญปีใหม่ 2558 รณรงค์คัดกรองใส่รากฟันเทียมแด่ผู้สูงอายุ (26/01/2558)
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด (23/01/2558)
รัฐบาลสนับสนุนการจัดงานตลาดนัดกล้วยไม้ เปิดช่องทางการตลาดกล้วยไม้ไทย (22/01/2558)
พุทธ คริสต์ อิสลาม จับมือรณรงค์ “ศาสนสถานปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ” (22/01/2558)
แจ้งเตือนอันตรายเด็กจมน้ำตาย (21/01/2558)
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา เตือนประชาชนในพื้นที่ให้ระมัดระวังสภาวะอากาศหนาวเย็น (21/01/2558)
งานสัมมนาในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนใหม่ : เพื่อเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน” สำหรับนักลงทุนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (09/01/2558)
รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรีอนชายเข้ารับราชการทหาร (09/01/2558)
แนวทางบริหารจัดการตลาดมันสำปะหลัง ปี 2557/58 (07/01/2558)
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างเหมารถโดยสารรับ – ส่งนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 33 “โคราชเกมส์” (05/01/2558)
     
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายชั่งสำรวจ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (22/01/2558)
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา (13/01/2558)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 5 รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งจ้างเหมาบริการงานภูมิศาสตร์สารสนเทศ (09/01/2558)
กรมหม่อนไหม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (05/01/2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมพอลิเมอร์ ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาการพยาบาลอนามัยชุมชน และสาขาวิชาการพยาบาลครอบครัวและผดุงครรภ์ หรือการพยาบาลเบื้องต้น ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ หน่วยงาน สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช ตำแหน่งอาจารย์ (11/12/2557)
     
ศูนย์ กศน. อ. โนนไทย จ.นครราชสีมา สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (26/01/2558)
ศูนย์ กศน.อ.คง สอบราคาจ้างพิมพืหนังสือเรียน (26/01/2558)
ศูนย์กศน. อ.สีดา สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (26/01/2558)
ศูนย์กศน. อ.เมืองยาง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (26/01/2558)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 3 (สายบ้านชีวาน - บ้านหมัน) (23/01/2558)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา แก้ไขเพิ่มเติม ในประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่าน ม่านปรับแสง และฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 2) (23/01/2558)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน (23/01/2558)
เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ ถึง โรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ (23/01/2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ จำนวน 7 อาคาร (23/01/2558)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬา จำนวน 3 อาคาร (23/01/2558)
     
ททท.นครราชสีมาขอเชิญทุกท่านชมการแสดงมินิไลท์ แอนด์ ซาวด์ พิมาย “มหัศจรรย์ขอมโบราณ ย้อนวันวานพิมายพันปี” (26/01/2558)  / ขอเชิญร่วมชมและเชียร์ให้สุดใจ...การแข่งขันจักรยานไนท์แชมเปี้ยนชิพส์ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 35 (26/01/2558)  / คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา มอบป้ายให้กลุ่มเป้าหมาย นำไปดำเนินการ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" (26/01/2558)  / กลุ่มผู้พิการโคราช ร้องศูนย์ดำรงธรรม ขอโควตาค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลหลังต้องทนรับสลากแพงจากยี่ปั๊ว ระบุมีการสวมสิทธิ์คนพิการในการขอโควตารับสลาก (26/01/2558)  / มูลนิธิรัฐบุรุษมอบโล่ 5 จังหวัดยอดเยี่ยม ปีใหม่ตายเป็นศูนย์ 2558 (23/01/2558)  / จังหวัดนครราชสีมาจัดโครงการมอบของขวัญปีใหม่ 2558 รณรงค์คัดกรองใส่รากฟันเทียมแด่ผู้สูงอายุ (26/01/2558) / ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา จัดงานวันพบญาติใกล้ชิด (23/01/2558)  / รัฐบาลสนับสนุนการจัดงานตลาดนัดกล้วยไม้ เปิดช่องทางการตลาดกล้วยไม้ไทย (22/01/2558) / พุทธ คริสต์ อิสลาม จับมือรณรงค์ “ศาสนสถานปลอดบุหรี่ทั่วประเทศ” (22/01/2558) / แจ้งเตือนอันตรายเด็กจมน้ำตาย (21/01/2558)  / 

 

๙ -๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
นครราชสีมาเกมส์

  
« มกราคม 2558 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ประชาคมอาเซียน