หนังสือพิมพ์

 

 

 

 

ผู้ว่าโคราชดีเดย์รับมือภัยแล้ง ปี 62 ตั้งเป้าทุกหมู่บ้านต้องมีน้ำใช้ ประกาศ 14 อำเภอ ประสบภัยแล้ง พื้นที่การเกษตรเสียหาย กว่า 7 แสนไร่ (17/10/2561) แนวทางการแก้ปัญหา ภาคการเกษตรอย่างเป็นระบบ (17/10/2561)
สรุปผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (17/10/2561) ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ 2 ประจำพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มอบบ้าน ตามโครงการ “กองบกทัพซ่อมบ้านทั่วไทย” ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (17/10/2561)
คณะกรรมการการเลือกตั้ง เปิดรับลงทะเบียนขององค์กรที่มีสิทธิแนะนำชื่อบุคคลเพื่อสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา (16/10/2561) กลุ่มรถโบราณโคราช กว่า 30 คัน นำรถจอดหน้าเมรุและขับรถรอบเมรุ 3รอบไว้อาลัยแก่ช่างซ่อมรถโฟล์กสวาเกน ฝีมือดี รุ่นบุกเบิก โคราช (16/10/2561)
     
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา รายงานราคาพืชผลทางการเกษตร (17/10/2561)
การขยายระยะการตั้งเงินรางวัลตอบแทนแก่ผู้แจ้งความนำจับหรือผู้แจ้งเบาะแส อันนำไปสู่การจังกุมผู้กระทำผิด และการจ่ายเงินรางวัลตอบแทนแก่ผู้จับกุม กรณีอาวุธปืนของกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 สูญหาย (16/10/2561)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เชิญชวนประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสมัยสามัญ (03/10/2561)
จังหวัดนครราชสีมาเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยเพื่อถวายผ้ากฐินพระราชทาน (03/10/2561)
กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาระบบรายงานโดยใช้ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) วิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.๒ค) (01/10/2561)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอเชิญเสนอรายชื่อบุคคลดีเด่นเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลพระธาตุ นาดูนทองคำ (12/09/2561)
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 ก่อสร้างทางเบี่ยงการจราจร เพื่อสร้างถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา (ด้านเหนือ) (12/09/2561)
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักศึกษาจบใหม่ ผู้ว่างงาน เปลี่ยนงาน ใช้บริการ ศูนย์ที่นี่มีงานทำจังหวัดนครราชสีมา Job Ready Center (31/08/2561)
สมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดไทย ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย (31/08/2561)
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และงดจับสัตว์น้ำ 12 กันยายนนี้เนื่องในวันประมงแห่งชาติ 21 กันยายนของทุกปี (31/08/2561)
     
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (16/10/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา ยกเลิกการรับสมัครงานเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา (16/10/2561)
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องยกเลิกประกาศจังหวัดนครราชสีมา เรื่องการรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้าเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปีงบประมาณ 2562 (12/10/2561)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับราชการเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี (12/10/2561)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ (11/10/2561)
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างแบบจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก (03/10/2561)
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9 นครราชสีมา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (02/10/2561)
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 70 (22/09/2561)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมาสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานจ้างเหมาบริการ (03/09/2561)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย (16/08/2561)
     
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (05/10/2561)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จังหวัดปราจีนบุรี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุ ณ อุทยานแห่งชาติปางสีดา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (02/10/2561)
สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมทอง นครราชสีมา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (02/10/2561)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รถฟาร์มแทรคเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 1 คัน (01/10/2561)
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก สีคิ้ว นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อข้าวสารขาว 5%สำหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง (03/09/2561)
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 ขายทอดตลาดรถยนต์ราชการ โดยไม่โอนทะเบียน (03/09/2561)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ถนนสืบศิริ น.ม. ประมูลขายทรัพย์สินเก่าชำรุด (21/08/2561)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (17/08/2561)
รปะกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างจ้างออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์าชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี (บ้านศาลาดิน บ้านฝาผนัง บ้านป่าหวาย) ด้วยวิธี ประกวดราคา เล็กทรอนิกส์ (15/08/2561)
สถาบัณพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีทอดตลาด (08/08/2561)
     

 นโยบายรัฐบาล
สมุดภาพ รัฐบาลเพื่อประชาชน
วาทะนายก
info grapic

 

 
« ตุลาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 

 

 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่

 

 

ประชาคมอาเซียน