สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา (16/09/2557)  / ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น (16/09/2557)  / สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สคชจ.นครราชสีมา) จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น (29/08/2557) / กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (29/08/2557) / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (29/08/2557) / อุตสาหกรรมโคราชจับมืออุตสาหกรรมปราจีนบุรีจัดงาน The Best OTOP & The Top SMEs ทั่วไทย ครั้งที่ 5 (15/09/2557)  / คืบหน้าแยกจังหวัดบัวใหญ่ กลุ่มคัดค้านและสนับสนุนเดินหน้าต่อเนื่อง ขณะที่สภา อบจ.โคราชเตรียมหารือใหม่อีกรอบ (15/09/2557)  / โคราช จัดการประกวด มิสนครราชสีมาเกมส์ เฟ้นหาสาวงาม ทำหน้าที่ทูตกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (15/09/2557)  / สสจ.โคราช จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคี ของบุคลากรสาธารณสุขและ อสม.โคราช สู่ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (15/09/2557)  / โคราช เตรียมจัดงาน อปพร ล้านใจ สมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน (12/09/2557)  / 
  อุตสาหกรรมโคราชจับมืออุตสาหกรรมปราจีนบุรีจัดงาน The Best OTOP & The Top SMEs ทั่วไทย ครั้งที่ 5 (15/09/2557)
  คืบหน้าแยกจังหวัดบัวใหญ่ กลุ่มคัดค้านและสนับสนุนเดินหน้าต่อเนื่อง ขณะที่สภา อบจ.โคราชเตรียมหารือใหม่อีกรอบ (15/09/2557)
  โคราช จัดการประกวด มิสนครราชสีมาเกมส์ เฟ้นหาสาวงาม ทำหน้าที่ทูตกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (15/09/2557)
  สสจ.โคราช จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคี ของบุคลากรสาธารณสุขและ อสม.โคราช สู่ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (15/09/2557)
  โคราช เตรียมจัดงาน อปพร ล้านใจ สมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน (12/09/2557)
  โคราชประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 นครราชสีมาเกมส์ (12/09/2557)
     
  จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา (16/09/2557)
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น (16/09/2557)
  สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สคชจ.นครราชสีมา) จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น (29/08/2557)
  กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (29/08/2557)
  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (29/08/2557)
  สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี และมารยาทไทย (27/08/2557)
  กองบังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 3 นครราชสีมา จัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5 ) (26/08/2557)
  ททท. สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วมชื่นชมความสวยงาม “วันกล้วยไม้โคราช’57”ในระหว่างวันที่ 3 – 7 กันยายน 2557 ณ บริเวณลานอนุสรณ์สถาน อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา (21/08/2557)
  สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา จัดอบรมผู้ขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ (13/08/2557)
  สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต (05/08/2557)
     
  โรงเรียนอาชีวพระมหาไถ่ พัทยา รับสมัครนักเรียนพิการ (26/08/2557)
  ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานราชทัณฑ์(ชาย) 1 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมด้านตรวจพิสูจน์ (หญิง) 2 อัตรา (25/08/2557)
  บริษัท อินฟีนิท เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสทรัคชั่น จำกัด ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากร (25/08/2557)
  สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการประมง (19/08/2557)
  สภาเกษตรกรจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (13/08/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (25/07/2557)
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป (23/07/2557)
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (04/07/2557)
  บริษัท นวนคร จำกัดมหาชน จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครงานหลายอัตรา (27/06/2557)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รับสมัครนักศึกษาในระดับบัญฑิตศึกษา (27/06/2557)
     
  สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง ถนนครบุรี-เสิงสาง สอบราคาจ้างโครางการปรับปรุงผวิการจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (16/09/2557)
  สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ พร้อมระบบกรองและระบบท่อ (16/09/2557)
  สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) จัดซื้ออุปกรณ์ชุดปั้๊มสุญญากาศ (16/09/2557)
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผ้าไหมของอาเซียน (16/09/2557)
  เรือนจำอำเภอสีคิ้ว นครราชสีมา สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับผู้ต้องขัง จำนวน 8 รายการ (16/09/2557)
  ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ (16/09/2557)
  สำนักงานคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดประจำปี 2557 จำนวน 28 รายการ (16/09/2557)
  สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ให้สำนักงานเกษตรอำเภอ Smart Office (16/09/2557)
  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (12/09/2557)
  สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ประกาศเลื่อนประมูลโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.58 (12/09/2557)
     
อุตสาหกรรมโคราชจับมืออุตสาหกรรมปราจีนบุรีจัดงาน The Best OTOP & The Top SMEs ทั่วไทย ครั้งที่ 5 (15/09/2557)  / คืบหน้าแยกจังหวัดบัวใหญ่ กลุ่มคัดค้านและสนับสนุนเดินหน้าต่อเนื่อง ขณะที่สภา อบจ.โคราชเตรียมหารือใหม่อีกรอบ (15/09/2557)  / โคราช จัดการประกวด มิสนครราชสีมาเกมส์ เฟ้นหาสาวงาม ทำหน้าที่ทูตกีฬา ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 (15/09/2557)  / สสจ.โคราช จัดอบรมเพื่อเสริมสร้างความรักและความสามัคคี ของบุคลากรสาธารณสุขและ อสม.โคราช สู่ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข (15/09/2557)  / โคราช เตรียมจัดงาน อปพร ล้านใจ สมานฉันท์ร่วมคืนความสุขให้ประชาชน (12/09/2557)  / จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเกษียณอายุราชการหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมา (16/09/2557)  / ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น (16/09/2557)  / สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สคชจ.นครราชสีมา) จัดโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น (29/08/2557) / กองบังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 3 จังหวัดนครราชสีมา จัดโครงการฝึกอบรมทบทวนยุทธวิธีตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษ (29/08/2557) / สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ประชุมคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด (29/08/2557) / 

 

  
« กันยายน 2557 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
 เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
๙ -๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
นครราชสีมาเกมส์

ประชาคมอาเซียน