หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ (02/07/2015)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๕๘ และครั้งที่ ๙/๒๕๕๘ (02/07/2015)
ประกาศรับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (02/07/2015)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครหัวหน้าสถานศึกษาค้นคว้าการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (16/06/2015)
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (11/06/2015)
มูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับสมัครพนังงาน (11/06/2015)
จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (10/06/2015)
สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ เปิดรับสมัครเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (28/05/2015)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ นครราชสีมา ๕๔ หมู่ ๙ ถนนราชสมา-โชคชัย ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ ตำแหน่ง (25/05/2015)
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (22/05/2015)
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (22/05/2015)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฎิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (22/05/2015)
มทส. รับสมัครวิศวกร (20/05/2015)
วิทยาัยเทคนิคปักธงชัย นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (12/05/2015)
กรมชลประทาน ประกวดราคาเช่าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การเช่ารถและเครื่องจักรกลงานดิน พร้อมพนักงานขับรถ (11/05/2015)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ Syringe pump จำนวน 9 เครื่อง (11/05/2015)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา สอบราคาซื้อระบบเสียง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ระบบ (11/05/2015)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้บ่มควบคุมอุณหภูมิ (11/05/2015)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมาสอบราคาจ้างปรับปรุงฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่2) (11/05/2015)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา สอบราคาซื้อเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานของแรงกดทอสอบ (11/05/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่