หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๙ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวประเภทเงินบำรุง จำนวน ๑ อัตรา (16/11/2015)
มทส. ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (12/11/2015)
มทส. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (06/11/2015)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (30/10/2015)
สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสวนสัตว์นครราชสีมา (28/10/2015)
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (27/10/2015)
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๓ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (21/10/2015)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่อดึงดูดผู้มีศักยภาพสูงที่กำลังศึกษาอยู่ในสถานบันการศึกษาในประเทศ (21/10/2015)
สำนักงาน ปปท. เขต ๓ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา (21/10/2015)
มทส.รับสมัครครู กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และภาษาอังกฤษ จำนวน ๕ อัตรา (09/10/2015)
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑๖ อัตรา (06/10/2015)
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขยายเวลารับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสหกรณ์ (24/09/2015)
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๓ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (23/09/2015)
มทส.รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (18/09/2015)
มทส.รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งหัวหน้าส่วนบริหารสินทรัพย์ สำนักงานอธิการบดี (15/09/2015)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา มีความประสงค์จะจ้างเจ้าหน้าที่เกษตรช่วยปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ (09/09/2015)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน อ.พิมาย นครราชสีมา ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้บริหาร (21/07/2015)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (13/07/2015)
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างชั่วคาว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (10/07/2015)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ จำนวน ๑ ฉบับ (07/07/2015)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่