หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) รับสมัครงานตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย สังกัดฝ่ายเทคโนโลยีเครื่องเร่งอนุภาค จำนวน 1 อัตรา (03/05/2013)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (02/05/2013)
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 2 อัตรา (18/04/2013)
สำนักงานมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขานครราชสีมา รับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานในหอสมุด ตำแหน่งพนักงานธุรการ สายงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ (11/04/2013)
เรือนจำกลางคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานทั่วไป ตามโครงการคืนคนดีสู่สังคม (05/04/2013)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (05/04/2013)
โรงพยาบาลชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว (27/03/2013)
สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครลูกจ้างรายเดือนองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา (22/03/2013)
สวนสัตว์นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ 4 (22/03/2013)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งบริหารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง (21/03/2013)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง (21/03/2013)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ (21/03/2013)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (21/03/2013)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (11/03/2013)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว (05/03/2013)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล (01/03/2013)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 3 อัตรา (01/03/2013)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (27/02/2013)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (27/02/2013)
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (06/02/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่