หนังสือพิมพ์

 

ข่าวนครราชสีมา
หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวรับสมัครงาน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวรับสมัครงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบริหารที่ว่าง (21/03/2013)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อเปลี่ยนสายงานผู้ปฏิบัติ (21/03/2013)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น (21/03/2013)
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (11/03/2013)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว (05/03/2013)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการบริหารงานบุคคล (01/03/2013)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติ จำนวน 3 อัตรา (01/03/2013)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (27/02/2013)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 4 รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 1 อัตรา (27/02/2013)
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเป็นลูกจ้างชั่วคราวร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง (06/02/2013)
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (04/02/2013)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ จำนวน 1 อัตรา ถึงวันที่ 16 มิ.ย.56 นี้ (25/01/2013)
สำนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา (23/01/2013)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (16/01/2013)
กรมสรรพสามิต รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 3 (16/01/2013)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา ขายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ (16/01/2013)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (08/01/2013)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว (08/01/2013)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ในหลักสูตรต่างๆ (07/01/2013)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (04/01/2013)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่