หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

กศน. อำเภอลำทะเมนชัย สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคการเรียนที่ 2/2557 (24 พ.ย. 2557)
กศน. อำเภอโนนแดง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (วิชาบังคับ) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 12 รายการ (24 พ.ย. 2557)
กศน.อ.เมืองนครราชสีมา สอบรคาซื้อหนังสืองเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) (21 พ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (21 พ.ย. 2557)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโนนไทย สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 (20 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน จำนวน 97 รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื่อจะขายแบบราคาคงที่จำกัดปริมาณ (20 พ.ย. 2557)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) (19 พ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 2 โครงการ (19 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอบ้านเหลื่อม สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน ๗ รายการ (19 พ.ย. 2557)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพระทองคำ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน ๑๑ รายการ (19 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 12 รายการ (19 พ.ย. 2557)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอคง สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอคง ภาคเรียนที่ 2/2557 ประจำปีงบประมาณ 2558 (19 พ.ย. 2557)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอขามทะเลสอ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 (19 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ตู้ควบคุมอุณหภูมิเกล็ดเลือดพร้อมเครื่องเขย่า (19 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องประเมินสภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (19 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับและควบคุมอุณหภูมิผู้ป่วย (19 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดลองพลังงานไฟฟ้าแบบไฮบริดพร้อมอุปกรณ์ประกอบ (19 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อเตียงตรวจทางนรีเวชกรรมชนิดระบบปรับด้วยไฟฟ้า (19 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดความดันลูกตา (19 พ.ย. 2557)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา) สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (18 พ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่