สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (1 ก.พ. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ (30 ม.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน หมู่ที่ 6 ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี นครราชสีมาสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 (30 ม.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน ต.จระเข้หิน อ.ครบุรี นครราชสีมาสอบราคาก่อสร้างทางเดินเท้า (30 ม.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน ขนาด 7 เตียง จำนวน 1 งาน (30 ม.ค. 2557)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างเหมาติดตั้งป้ายสัญลักษณ์กภายในอาคารศูนย์บริหารทางการแพทย์และศูนย์วิจัยเฉลิมพระเกียรติ หลังที่ 1 จำนวน 1 งาน (30 ม.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างเวทีห้องประชุมขนาด 120 ที่นั่ง (30 ม.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคัดไข่ไก่จำนวน 1 เครื่อง (30 ม.ค. 2557)
มทส.นครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาประจำห้องปฏิบัติการชีววิทยา จำนวน 2 รายการ (30 ม.ค. 2557)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ อ.คง นครราชสีมา สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร (30 ม.ค. 2557)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) จ.ปราจีนบุรี สอบราคาซื้อเรือยนต์พาดหาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 แรงม้า พร้อมหางเรือ (30 ม.ค. 2557)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว (30 ม.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา จ้างออกแบบงานตกแต่งภายในอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยวิธีคัดเลือก (30 ม.ค. 2557)
ทำทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคันดิน และโครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ตำบลมะค่า อ.โนนสูง นครราชสีมา (30 ม.ค. 2557)
เรือนจำกลางคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จ.นครราชสีมา สอบราคาจัดซื้อเครื่องแต่งกาย และเครื่องใช้ส่วนตัวนักเรีรยนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ (30 ม.ค. 2557)
โรงพยาบาลครบุรี ต.แชะ อ.ครบุรี นครราชสีมา สอบราคาจ้างก่อสร้าง (30 ม.ค. 2557)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเชื่อมมิก (28 ม.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร (28 ม.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลจระเข้หิน นครราชสีมา สอบราคาก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารฌาปนสถานวัดสว่างหนองแวง (28 ม.ค. 2557)
เรือนจำอำเภอสีคิ้ว สอบราคาซื้อวัสดุที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ต้องขับ (28 ม.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่