หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

เทศบาลโนนเมือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมดิน บ้านหนองกกไม้พอก หมู่ที่ 3 (13 ส.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนเสริมดิน บ้านหนองกกไม้พอก หมู่ที่ 3 (13 ส.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส อ.สีคิ้ว นครราชสีมา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านทรัพทย์ทวี หมู่ที่ 17 (13 ส.ค. 2557)
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ต.ท่าอ่างนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการศึกษา จำนวน 7 รายการ (13 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง จ.นครราชสีมา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 9 และ หมู่ที่ 10 (13 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 จำนวน 2 โครงการ (13 ส.ค. 2557)
องค์การส่วนตำบลปากช่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประมูลจ้างก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 14 (13 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ต.ปากช่อง นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (13 ส.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง อ.ปากช่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 15 อ.ปากช่อง (13 ส.ค. 2557)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคประเภทอาหาร และข้าวสาร (13 ส.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลพันดุง อ.ขามทะเลสอ นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (13 ส.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาจ้างออกแบบและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ (โรง2) (13 ส.ค. 2557)
เทศบาลตำบลเสิงสางนครราชสีมา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบาย คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนซับสามัคคี (ด้านที่เหลือ) (13 ส.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง นครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (13 ส.ค. 2557)
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา สอบราคาจ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องพักสตรี (8 ส.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดตรวจหู ตา คอด จมูก จำนวน 32 ชุด (8 ส.ค. 2557)
มทส.นครราชสีมา สอบราคาเช่าเหมาบริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 30 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี (8 ส.ค. 2557)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสิ่งก่อสร้างจำนวน 18 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (8 ส.ค. 2557)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ผลิตขยายเชื้อราในการควบคุมโรคและแมลงศัตรูข้าวโครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์แบบบูรณาการจังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 (8 ส.ค. 2557)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาซื้อปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน โครงการพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์แบบบูรณาการจังหวัดนครราชสีมา ปี 2557 (8 ส.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่