สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

รับฟังรายการ
ผู้ว่าฯวินัยพบชาวโคราช ย้อนหลัง
หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อ.พระทองคำ สอบราคาโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (5 มี.ค. 2556)
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (4 มี.ค. 2556)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (4 มี.ค. 2556)
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (4 มี.ค. 2556)
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด น.ม. สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบ้ติการ (1 มี.ค. 2556)
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ (1 มี.ค. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา สอบราคาจ้างซ่อมแซมชั้นดาดฟ้าอาคารสุรสัมมนาคาร 1 ทำหลังคาป้องกันน้ำรั่ว (28 ก.พ. 2556)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุน (28 ก.พ. 2556)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหลายรายการ (28 ก.พ. 2556)
วิทยาลยสารพัดช่างนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (27 ก.พ. 2556)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ(นครราชสีมา) สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักชั้นตรี จำนวน 1 หลัง (27 ก.พ. 2556)
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (27 ก.พ. 2556)
สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ (27 ก.พ. 2556)
สำนักงานเทศบาลตำบลหนองน้ำใส สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ (27 ก.พ. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ้างออกแบบ ส่วนประกอบทางเดินเชื่อมระหว่างอาคาร (26 ก.พ. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา สอบราคาจ้างปรับปรุงพื้นกระเบื้องยางและทาสีภายในอาคาร อาคารวิชาการ 1 (26 ก.พ. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ (26 ก.พ. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์และแยกส่วน จำนวน 8 อาคาร (26 ก.พ. 2556)
โรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี ต.จักราช นครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมกแซมห้องสมุดมีชีวิตและห้อง ICT และสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 (26 ก.พ. 2556)
ศาลแขวงนครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารที่พักข้าราชการศาลยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา (26 ก.พ. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่