สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

รับฟังรายการ
ผู้ว่าฯวินัยพบชาวโคราช ย้อนหลัง
หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (7 มี.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (7 มี.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (7 มี.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (7 มี.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (7 มี.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง ประกาศประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางเคฟซีล (7 มี.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลสระพระ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (7 มี.ค. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศสอบราคา (7 มี.ค. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประกาศสอบราคา (7 มี.ค. 2556)
สำนักงานสรรพากรภาค 9 นครราชสีมา ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นที่ต้องใช้ในราชการ (5 มี.ค. 2556)
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อ.พระทองคำ สอบราคาโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ (5 มี.ค. 2556)
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม อ.ห้วยแถลง นครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (4 มี.ค. 2556)
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว นครราชสีมา ประมูลจ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (4 มี.ค. 2556)
โรงเรียนเมืองพลับพลาพิทยาคม อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (4 มี.ค. 2556)
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด น.ม. สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบ้ติการ (1 มี.ค. 2556)
โรงเรียนหนองกราดวัฒนา ต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ (1 มี.ค. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา สอบราคาจ้างซ่อมแซมชั้นดาดฟ้าอาคารสุรสัมมนาคาร 1 ทำหลังคาป้องกันน้ำรั่ว (28 ก.พ. 2556)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อปัจจัยการผลิต โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุน (28 ก.พ. 2556)
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดหลายรายการ (28 ก.พ. 2556)
วิทยาลยสารพัดช่างนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ (27 ก.พ. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่