สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

กรมสรรพากร สอบราคาซื้อรถยนต์ตรวจการ จำนวน 1 คัน (20 มิ.ย. 2556)
มทส.นครราชสีมา สอบราคาจ้างออกแบบและปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงสุกรแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) (20 มิ.ย. 2556)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนจักรกลการเกษตร (ครั้งที่ 3) (20 มิ.ย. 2556)
สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (19 มิ.ย. 2556)
มทส.นครราชสีา สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างระบบน้ำแบบย่อยนแปลงปลูก จำนวน 1 งาน (18 มิ.ย. 2556)
มทส.นครราชสีา สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (18 มิ.ย. 2556)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ (นครราชสีมา) สอบราคาซื้อวัสดุสนับสนุนเกษตรกร (17 มิ.ย. 2556)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การหาชน) สอบราคางานจัดจ้างเหาปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรระบบควบคุม (13 มิ.ย. 2556)
เทศบาลตำบลจระเข้หิน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 (13 มิ.ย. 2556)
เทศบาลตำบลจระเข้หิน สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (13 มิ.ย. 2556)
เทศบาลตำบลจระเข้หิน สอบราคาจ้างเหาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 2 (13 มิ.ย. 2556)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สอบราคางานจัดจ้างเหมาปฏิบัติงานตำแหน่งวิศวกรงานออกแบบระบบเชิงกล สังกัดฝ่ายเทคนิคและวิศวกรรม (11 มิ.ย. 2556)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สอบราคางานจัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (11 มิ.ย. 2556)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สอบราคางานจัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติการเดินเครื่องเร่งอนุภาค (11 มิ.ย. 2556)
มทส.นครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจชนิดพกติดตัวเพื่อดูผลตลอด 24 ชั่วโมง จำนวน 1 ตัว (10 มิ.ย. 2556)
มทส.นครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องมือผ่าพื้นฐานช่องท้อง จำนวน 1 ชุด (10 มิ.ย. 2556)
มทส.นครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกส่วนประกอบของเลือด (10 มิ.ย. 2556)
มทส.นครราชสีมา สอบราคาจ้างปรุบปรุงโรงเรือนเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ (ครั้งที่ 2) (10 มิ.ย. 2556)
สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองคง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจร และโครงการตัดถนนวางท่อระบายน้ำ (10 มิ.ย. 2556)
สำนักงานธนารักษ์พ้นที่นครราชสีมา เปลี่ยนแปลงสอบราคาจ้างเหมาทาสีคั้วคอนกรีต รั้วเหล็ก และบ้านพักข้าราชการ จำนวน 9 หลัง (10 มิ.ย. 2556)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่