สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมาสอบราคาซื้อกล้ายางพาราตาเขียว พันธ์ RRIT 251 ของสวนป่าพงพลอง และสวนป่าโคกโจด (29 เม.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ล็อกเกอร์ ๖ ประตู แบบใส่รหัสล็อค จำนวน ๔๐ ตู้ (29 เม.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์ สำหรับให้บริการนักศึกษาประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง ระยะเวลา ๓ ปี (29 เม.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง สอบราคาจ้างตกแต่งห้องปฏิบัติการอาคารศูนย์ปฏิบัติการศึกษาและวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ (29 เม.ย. 2557)
เทศบาลศาลเจ้าพ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัสต์ติกคอนกรัต ถนนเทศบาล ซอย ๖ ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) (29 เม.ย. 2557)
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา สาขาครบุรี สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารและลานคอนกรีต (28 เม.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศขายทอดตลาดบ้านพักอาจารย์ชำรุด จำนวน 2 หลัง (28 เม.ย. 2557)
ประกาศองคการบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (Cape Seal) สายโนนมะเหลื่อม – บุเหว้า (ช่วงบ้านโนนสูง) (28 เม.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบ้านเดิ่นตะโก บ้านเดิ่นตะโก หมูที่ 4 ตำบล ทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ (28 เม.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (cape Seal) สายทัพรั้ง - โคกเพชร (ช่วงบ้านโคกเพชร) บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 16 (28 เม.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (cape Seal) (28 เม.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประกาศรายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ ( cape Seal ) (28 เม.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา การชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมและดูสถานที่ และเปลี่ยนแปลงกำหนด วันยื่นซองสอบราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำลานพลาซ่า (25 เม.ย. 2557)
ส่วนอำนวยการและพัสดุภูมิภาคที่ 2 293/3 หมู่ 13 ถนนหน้าเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ (25 เม.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองมะนาว เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (25 เม.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนกลางบ้านโกรกมะขามป้อม บ้านโกรกมะขามป้อม หมู่ที่ 19 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา แบบอบต.เลขที่ 34/2557 (25 เม.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ ที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบ อบต.ทัพรั้ง เลขที่ 38 /2557 (25 เม.ย. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง เรื่อง รายชื่อผู้ค้าที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านทัพรั้ง บ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 1 ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ตามแบบ อบต.ทัพรั้ง เลขที่ 37 /2557 (25 เม.ย. 2557)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ประกาศสถาบันวิจัยแสงซินโตรอน (องค์การมหาชน) เรื่อง สอบราคาจัดซื้อ PLC (Progammable logic Controll ) จำนวน 8 รายการ โดยวิธีสอบราคา (25 เม.ย. 2557)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) เรื่อง จัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิจัยผู้ช่วย (25 เม.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่