หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

อำเภอเสิงสาง สอบราคาจ้างขุดลอกคลองราง หมู่ที่ 6 บ้านโคกวัวนอน ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา (11 ธ.ค. 2557)
อำเภอเสิงสาง สอบราคาจ้างขุดลอกคลองลำมาศ หมู่ที่ 2 บ้านหนองหิน ต.สระตะเคียน อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา (11 ธ.ค. 2557)
จังหวัดนครราชสีมา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้ว, ป้ายชื่อ, ประตูเข้า-ออก และห้องน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 2 (ครั้งที่ 2) (9 ธ.ค. 2557)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (9 ธ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ธ.ค. 2557)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คให้กับครูผู้สอนคนพิการในการจัดบริการทางการศึกษาพิเศษ ใน กศน.อำเภอ (9 ธ.ค. 2557)
สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานปรางค์ บ้านปรางค์ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (9 ธ.ค. 2557)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคสุรนารี สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุง (9 ธ.ค. 2557)
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สอบราคาจ้างทาสีภายนอกอาคารและซ่อมแซมเชิงชายอาคาร สำนักงานตรวจสอบพิเศษภาค 4 (จังหวัดนครราชสีมา) จำนวน 2 หลัง (9 ธ.ค. 2557)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน (8 ธ.ค. 2557)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 3 รายการ (4 ธ.ค. 2557)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถยนต์ ขนาด 20 คัน (4 ธ.ค. 2557)
เทศบาลตำบลพันดุง สอบราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนสายบ้านพันดุง หมู่ที่ 1 – บ้านพันดุงพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (4 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (3 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อจัดซื้อเครื่อง DLP Projector ขนาดไม่น้อยกว่า 4,000 Ansi พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 12 เครื่อง (3 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อเครื่องวัดความละเอียดขั้นสูง (Coordinate Measuring Machine (CMM)) 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (3 ธ.ค. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 12 รายการ (3 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างก่อสร้างอาคารเรียนรวมและอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 โครงการ (ครั้งที่ 2) (3 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงรั้วรอบวิทยาเขตกาฬสินธุ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ธ.ค. 2557)
อำเภอเสิงสาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเจริญทรัพย์ หมู่ที่ 12 - บ้านด่านละกอ หมู่ที่ 13 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (3 ธ.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่