หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

กรมทางหลวง ขายทอดตลาด รถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็ก ขนาด 2-3 ตัน ชำรุด จำนวน 1 คัน (25 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภด่านขุนทด สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ (25 พ.ย. 2557)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างขุดลอกเปิดทางน้ำบึงสำโรง หมู่ที่ 6 บ้านกุดปลาฉลาด ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (24 พ.ย. 2557)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างขุดลอกลำห้วยฉนวน หมู่ที่12 บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (24 พ.ย. 2557)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างฟื้นฟูบูรณะคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 4 บ้านบุระไหว ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (24 พ.ย. 2557)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง (24 พ.ย. 2557)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ (24 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอเทพารักษ์ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน 22 รายการ (24 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน 42 รายการ (24 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอสีดา สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (วิชาบังคับ) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 12 รายการ (24 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอประทาย สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557จำนวน 15 รายการ (24 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอเมืองยาง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (24 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอชุมพวง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (วิชาบังคับ) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 12 รายการ (24 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอสีดา สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (วิชาบังคับ) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 12 รายการ (24 พ.ย. 2557)
กศน. อำเภอปักธงชัย สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคการเรียนที่ 2/2557 (24 พ.ย. 2557)
กศน. อำเภอลำทะเมนชัย สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคการเรียนที่ 2/2557 (24 พ.ย. 2557)
กศน. อำเภอโนนแดง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน (วิชาบังคับ) หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 12 รายการ (24 พ.ย. 2557)
กศน.อ.เมืองนครราชสีมา สอบรคาซื้อหนังสืองเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) (21 พ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลพระทองคำ ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (21 พ.ย. 2557)
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอโนนไทย สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 (20 พ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่