หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำพระเพลิง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานขุดลอกคลองลำพระเพลิง (15/12/2014)
สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกวดราคาจ้างบูรณะวัดพระธาตุหนองสามหมื่น จังหวัดชัยภูมิ (15/12/2014)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑ (ปราจีนบุรี) สอบราคาจ้างซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ (15/12/2014)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจัดซื้อต้นพันธุ์มันสำปะหลัง (15/12/2014)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศชั้น 1 (คันละไม่เกิน 45 ที่นั่ง) จำนวน 20 คัน โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย กิจกรรมผลิตและพัฒนาข้าวหอมมะลิมาตรฐาน ปี 2558 (12/12/2014)
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (12/12/2014)
สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (12/12/2014)
เทศบาลตำบลเมืองคง สอบราคาจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายลูกเสือชาวบ้านช่วงหน้าบ้าน ประธานสภาฯ เชื่อมถนนเทศบาล 1 (12/12/2014)
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ภายในตำบลทัพรั้ง จำนวน 27 จุด ตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (12/12/2014)
องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา (12/12/2014)
โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบฯ (12/12/2014)
โรงเรียนบ้านหนองบุนนาก สอบราคาทำการจ้างเหมาก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (12/12/2014)
สำนักงาน ป.ป.ส. ให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมจะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 7/2557 ณ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 3 (12/12/2014)
โรงเรียนจักราชวิทยา สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบอุบัติภัย (12/12/2014)
สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร (12/12/2014)
กรมควบคุมโรค ประกาศผลผู้ชนะการซื้อสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 คัน (11/12/2014)
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 5 รายการ (11/12/2014)
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า (11/12/2014)
กศน. อำเภอเทพารักษ์ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (11/12/2014)
กรมทางหลวง ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อ (11/12/2014)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่