หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

กรมสรรพสามิต ขายทอดตลาดยานพาหนะและขนส่ง (รถราชการส่วนกลาง) (2 ธ.ค. 2557)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา (2 ธ.ค. 2557)
อำเภอวังน้ำเขียว ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซีล บ้านพุทธชาติ หมู่ที่ 8 ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2 ธ.ค. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอแก้งสนามนาง ยกเลิกประกาศ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 12 รายการ (2 ธ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ บ้านท่าเยี่ยมพัฒนา หมู่ที่ 18 (2 ธ.ค. 2557)
กรมควบคุมโรค สอบราคาซื้อสารเคมีควบคุมโรคไข้เลือดออกและสารเคมีควบคุมโรคไข้มาลาเรีย (2 ธ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาประชาคม บ้านโคกโจด หมู่ที่ 8 (2 ธ.ค. 2557)
เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลบ่อปลาทอง (ครั้งที่ 2/2558) (2 ธ.ค. 2557)
อำเภอวังน้ำเขียว ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเส้นทางคมนาคมเพื่อการคมนาคมขนส่งสินค้าการเกษตร กิจกรรมก่อสร้างถนนลาดยางผิวเรียบเคปซีล สายบ้านยุบอีปูน หมู่ที่ 4 - บ้านท่าไทร หมู่ที่ 2 ตำบลวังหมี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (2 ธ.ค. 2557)
กรมควบคุมโรคที่ 5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 2 รายการ (1 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ (1 ธ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ (1 ธ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลชีวาน สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านทับควาย-บ้านทุ่งพิกุลทอง) บ้านทับควาย หมู่ที่ 5 (1 ธ.ค. 2557)
ศูนย์ กศน. อำเภอปักธงชัย สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546) ภาคเรียนที่ 2/2557 (1 ธ.ค. 2557)
ศูนย์เมล็ดพันธุ๋ข้าวนครราชสีมา สอบราคาจัดซื้อสารเคมีป้องกันแมลงและเชืื้อรา (28 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อชุดอ่างน้ำเย็นควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ลิตร (Cooling Bath) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 3 ชุด (ครั้งที่ 2) (28 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ ขนาดไม่น้อยกว่า 22 ลิตร (Water Bath) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 13 ชุด (ครั้งที่ 2) (28 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 2 รายการ เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขาย แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ (28 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้นด้วยกราฟ (Thermohygrograph) 19 เครื่อง ครั้งที่ 2 (28 พ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตะไก้ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตสายกลางบ้าน หมู่ที่ 7 บ้านแสงทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (28 พ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่