หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

สำนักงานงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชีการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทับไทย ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างดาดผิวจราจร (27 พ.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพะไล ประมูลจ้างงานโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (27 พ.ย. 2557)
เทศบาลตำบลเมืองคง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างส้วมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง (รหัส สน.ศท.ส 10)อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (27 พ.ย. 2557)
กรมวิชาการเกษตร สอบราคาจ้างเหมาบริการสร้างอาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ จำนวน 1 หลัง (27 พ.ย. 2557)
กรมวิชาการเกษตร สอบราคาจ้างเหมาบริการสร้างอาคารต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ จำนวน 1 หลัง (27 พ.ย. 2557)
การรถไฟแห่งประเทศไทย เชิญชวนเสนอโครงการพัฒนาที่ดินเชิงธุรกิจ ในที่ดินของการรถไฟฯ ที่ระหว่างสถานีอุดรธานี – นาทา (26 พ.ย. 2557)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ เนื้อที่ 102 ตร.ม. พร้อมอาคารประกอบ (26 พ.ย. 2557)
กศน. อำเภอบัวลาย สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน 15 รายการ (25 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องเป่าฟิล์มแบบหลายชั้น (Multi blown film extruder) 1 ชุด (25 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสารละลาย (Vortex Mixer) 53 ตัว (25 พ.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องผสมสารละลาย (Vortex Mixer) 53 ตัว (25 พ.ย. 2557)
กรมทางหลวง ขายทอดตลาด รถบดสั่นสะเทือนล้อเหล็ก ขนาด 2-3 ตัน ชำรุด จำนวน 1 คัน (25 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภด่านขุนทด สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ (25 พ.ย. 2557)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างขุดลอกเปิดทางน้ำบึงสำโรง หมู่ที่ 6 บ้านกุดปลาฉลาด ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา (24 พ.ย. 2557)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างขุดลอกลำห้วยฉนวน หมู่ที่12 บ้านห้วยลึก ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา (24 พ.ย. 2557)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างฟื้นฟูบูรณะคลองธรรมชาติ หมู่ที่ 4 บ้านบุระไหว ตำบลบึงอ้อ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา (24 พ.ย. 2557)
จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง (24 พ.ย. 2557)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ประมูลขายไม้ยูคาลิปตัส สวนป่าดงพลอง จังหวัดบุรีรัมย์ (24 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอเทพารักษ์ สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน 22 รายการ (24 พ.ย. 2557)
ศูนย์ กศน.อำเภอวังน้ำเขียว สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน 42 รายการ (24 พ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่