สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

เรือนจำกลางคลองไผ่ สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ (28 พ.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลโนนเมือง อำเภอขามสะแกแสง สอบราคาเพื่อประชาสัมพันธ์ในเว็บไซค์ของจังหวัดนครราชสีมา (27 พ.ค. 2557)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สอบราคาจ้างผู้ดำเนินงานโครงการจัดทำ Business Model/Business Plan ของสถาบัน (27 พ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดซื้อครุภัณฑ์ชุดเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร จำนวน 1 ชุด (23 พ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา สอบราคาซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (23 พ.ค. 2557)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สอบราคางานจัดจ้างเหมาปฏิบัติงาน ตำแหน่งวิศวกรระบบควบคุม (23 พ.ค. 2557)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน)สอบราคาจัดซื้อกรมธรรม์ประกันสุขภาพ จำนวน 1 งาน (23 พ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่ จัหงวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัมฯาการเด็กปฐมวัย จำนวน 5 รายการ (23 พ.ค. 2557)
เรือนจำกลางคลองไผ่ กรมราชทัณฑ์ นครราชสีมา ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุอื่นๆ (23 พ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่่วนตำบลชีวาน อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างโครงการต่อเติมปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ทำการอบต.ชีวาน (23 พ.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสูง เมืองนครราชสีมา สอบราคาจ้างตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ และถนน คสล.ฯ จำนวน 5 โครงการ (22 พ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อ.เสิงสาง นครราชสีมา สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) (22 พ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นครราชสีมา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องพักสุรสัมมนาคาร 2 (22 พ.ค. 2557)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมาจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อสภาพและหมดความจำเป็น (21 พ.ค. 2557)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน)นครราชสีมา สอบราคาจัดซื้อ PLC จำนวน 8 รายการ ครั้งที่ 2 (20 พ.ค. 2557)
เทศบาลตำบลเสิงสาง นครราชสีมา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ (20 พ.ค. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลเสิงสาง นครราชสีมา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ (20 พ.ค. 2557)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง (20 พ.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง นครราชสีมา สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์องค์การบริหารส่วนตำบลกุดโบสถ์ (20 พ.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการบริหารจำหน่ายสินค้า จำนวน 4 ร้าน (20 พ.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่