สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถ.มหาดไทย อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 044-251818

 

หนังสือพิมพ์

 

หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวประกวดราคา ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประกวดราคา

สถาบันวิจันแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำหรับชิ้นงาน จำนวน 22 รายการ (1 เม.ย. 2557)
สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สอบราคาจัดซื้อเครื่องบด mini mill,โถบด และลูกบด จำนวน 6 รายการ (1 เม.ย. 2557)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี) สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย (1 เม.ย. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบทัพรั้งสอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ให้แก่กลุ่มเกษตรกรตำบลทัพรั้งอำเภอพระทองคำ นครราชสีมา (1 เม.ย. 2557)
สำนักงานเทศบาลตำบลโคกสวาย ประมูลจ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำใส พร้อมวางท่อส่งน้ำและรางระบายตะกอน (คสล.) (1 เม.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องให้อาหารไก่ไข่ จำนวน 2 ชุด (1 เม.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงชำแหละ (1 เม.ย. 2557)
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้เขตนครราชสีมา ประมูลจำหน่ายไม้ซุงกระยาเลยป่านอกโครงการ ท้องที่จังหวัดนครราชสีมา (1 เม.ย. 2557)
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 1 รายการ สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 (1 เม.ย. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเก็บหญ้าแห้ง (28 มี.ค. 2557)
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมาสอบราคาจ้างเหมารถยนต์ปรับอากาศในการศึกษาดูงานของเกษตร (28 มี.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายทัพรั้ง-โคกเพชร (ช่วงบ้านโคกเพชร) หมู่ที่ 16 (27 มี.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมา ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล้กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ สายโนนมะเหลื่อม-บุเขว้า (ช่วงบ้านโนนสูง) หมู่ที่ 14 (27 มี.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง อำเภอพระทองคำ ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 (27 มี.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในบ้านเดิ่นตะโก หมู่ที่ 4 นครราชสีมา (27 มี.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 19 อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา (27 มี.ค. 2557)
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านทัพรั้ง หมู่ที่ 1 (27 มี.ค. 2557)
เทศบาลตำบลจระเข้หิน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลจระเข้หิน (27 มี.ค. 2557)
เทศบาลตำบลจระเข้หิน ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ฌาปนสถาน หมู่ที่ 6 ต.จระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา (27 มี.ค. 2557)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมา รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการให้บริการและจำหน่ายสินค้า (27 มี.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 ถัดไป>>

  เข้าสู่ระบบ
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่