กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
    1     2  
ข่าวประชาสัมพันธ์
-นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน -ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่
-มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ประจำปี 2559 นครสวรรค์ -นครสวรรค์ ประกาศพื้นที่อุทกภัย 5 อำเภอ ทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด ปัญหาน้ำลาดยาว สัปดาห์นี้ได้ข้อสรุป
-ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนหนักบางแห่งในภาคเหนือ ระดับน้ำในลำน้ำเจ้าพระยา ที่สถานี C2 ต่ำกว่าตลิ่ง 4.39 เมตร
อ่านทั้งหมด     
รายการสนทนากับผู้ว่าฯและผู้บริหารนครสวรรค์
-รายการสนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารนครสวรรค์ เสาร์ 3 ธันวาคม 2559 (02/12/2559) -รายการสนทนากับผู้ว่าและผู้บริหารนครสวรรค์ เสาร์ 26 พฤศจิกายน 2559 (25/11/2559)
-รายการสนทนากับผู้ว่าและผู้บริหารนครสวรรค์ เสาร์ 19 พฤศจิกายน 2559 (25/11/2559) -รายการสนทนากับผู้ว่าและผู้บริหารนครสวรรค์ เสาร์ 12 พฤศจิกายน 2559 (11/11/2559)
-รายการสนทนากับผู้ว่าฯและผู้บริหารนครสวรรค์ เสาร์ 5 พฤศจิกายน 2559 (05/11/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครสวรรค์
-สัมมนารับฟังความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด
-นครสวรรค์ ประชุมตรวจสถานะการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอลาดยาว
-ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 7
-นครสวรรค์ ผู้ตรวจเยี่ยมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
-กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ นครสวรรค์ แถลงผลปฏิบัติงาน
-นครสวรรค์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เขตตรวจที่ 18
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
ทำเนียบสื่อฯ/เวปไซต์/วิทยุออนไลน์
ส่วนราชการจังหวัดฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
จับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ราคาน้ำมัน
ค่านิยม
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 96 คน
Total 8,636 คน