กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14  
ข่าวประชาสัมพันธ์
-นครสวรรค์ สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด -รัฐบาลเตรียมจัดเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ 70 ปี
-นครสวรรค์ จัดโครงการป้องปรามการทุจริตฯ ดร.จักร พันธ์ชูเพชร นำทีมวิทยากรบรรยาย -นครสวรรค์ เตรียมขับเคลื่อน โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หมู่บ้านละ 2 แสนบาท เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้
-ยอดอุบัติภัยทางถนนสงกรานต์ 59 นครสวรรค์ 7 วัน ตาย 9
อ่านทั้งหมด     
รายการสนทนากับผู้ว่าฯและผู้บริหารนครสวรรค์
-รายการสนทนากับผู้ว่าฯ เสาร์ 21 พฤษภาคม 2559 (21/05/2559) -รายการสนทนากับผู้ว่าฯและผู้บริหาร เสาร์ 14 พฤษภาคม 2559 (13/05/2559)
-รายการสนทนากับผู้ว่าฯ เสาร์ 7 พฤษภาคม 2559 (07/05/2559) -รายการสนทนากับผู้ว่าฯ และผุ้บริหาร เสาร์ 30 เมษายน 2559 (02/05/2559)
-รายการสนทนากับผู้ว่าฯ และผุ้บริหาร เสาร์ 23 เมษายน 2559 (22/04/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-นครสวรรค์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทจังหวัด/ชมรม To Be Number One ในปี 2559
-นครสวรรค์ประชุมสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 7 วัน
-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์
-ยอดอุบัติภัยสงกรานต์นครสวรรค์ ยอดพุ่ง 4 วัน แตะ 6 ศพ เจ็บ 32 สาเหตุขับเร็ว และสุรา
-นครสวรรค์จัดแถลงการกวาดล้างอาชญากรรม
-เกษตรจังหวัดนครสวรรค์หนุนงบกว่า 118 ล้านบาทเพื่อแก้ไขภัยแล้ง
-“นครสวรรค์ร่วมมือ ร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก” รณรงค์การลดและปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
รวมเพลงจังหวัดนครสวรรค์
-สายน้ำแห่งชีวิต เจนนิเฟอร์ คิม
-นครสวรรค์ฉันรักเธอ
-อุทยานสวรรค์
-สวรรค์เป็นของเรา
อ่านทั้งหมด     
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
-รายพระนาม รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
-ทำเนียบสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-แผนบริหารความต่อเนื่อง ตอบสนองการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
อ่านทั้งหมด     
แนะนำท่องเที่ยว
-แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ใหม่มาก
-ข้อมูลโรงแรมอำเภอเมืองนครสวรรค์
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 2
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 3
อ่านทั้งหมด     
ทำเนียบสื่อฯ/เวปไซต์/วิทยุออนไลน์
ส่วนราชการจังหวัดฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
จับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ราคาน้ำมัน
ค่านิยม
Number of Today 21 คน
Number of Yesterday 43 คน
Number of Lastmonth 774 คน
Total 5,863 คน