กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
ข่าว กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์"
-กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” จะกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม (25/08/2558) -นครสวรรค์ พร้อมจัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “ปากน้ำโพเกมส์” (25/08/2558)
-นครสวรรค์ สรุปความก้าวหน้า กีฬาแห่งชาติฯ 26 คณะ ทุกภาคส่วนสนับสนุนเต็มที่ พ่อเมืองเน้นใช้จ่ายที่จำเป็น คำนึงถึงกฎระเบียบ ของทางราชการเป็นสำคัญ (22/06/2558) -คณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง ประชุม สรุปภาพรวมกิจกรรมการแสดง พิธีเปิด-ปิด กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 สมบูรณ์ครบถ้วนจากทีมงานมืออาชีพ ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด (19/06/2558)
-ประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 44 (18/06/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
-รมว.เกษตรฯ เร่ง สปก.สำรวจการจัดสรรที่ดินทำกิน พร้อมแจงคืบหน้าช่วยภัยแล้ง เล็งเสนอกรอบ 12 มาตรการบรรเทาผลกระทบภัยแล้งในพื้นที่กว่า 10.7 ล้านไร่ เกษตรกรเป้าหมาย 4 แสนครัวเรือน -โฆษกรัฐบาลยืนยัน รัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณให้ตำบลละ 5 ล้านบาท ครบทุกตำบล เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ โดยไม่นับรวมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรก่อนหน้านี้
-กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าแนวทางบริหารจัดการน้ำรองรับวิกฤตภัยแล้ง -กำนันบึงปลาทู พร้อมผู้ใหญ่บ้าน ยื่นหนังสือขอความชัดเจน งบตำบล 5 ล้านบาท
-กระทรวงเกษตรฯ กวาดล้างพ่อค้ารถเร่ขายปุ๋ยปลอม
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-พิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์ เพื่อพระภิกษุ สามเณร
-กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 63 พรรษา
-นครสวรรค์ เร่งสำรวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้ง
-ซ้อมการปั่นจักรยานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าร่วมกิจกรรม "Bike For Mom ปั่นเพื่อแม่"
-พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ วัดวรานาถบรรพต (พระอารามหลวง)
-รองนายกรัฐมนตรี ติดตามการปฏิบัติราชการ ที่นครสวรรค์
-นครสวรรค์จัดโครงการออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่วงก์
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
รวมเพลงจังหวัดนครสวรรค์
-สายน้ำแห่งชีวิต เจนนิเฟอร์ คิม
-นครสวรรค์ฉันรักเธอ
-อุทยานสวรรค์
-สวรรค์เป็นของเรา
อ่านทั้งหมด     
สรุปข่าวเด่นสิ้นเดือน
-สรุปข่าว นครสวรรค์ เมษายน 2558
-สรุปข่าว นครสวรรค์ มีนาคม 2558
-สรุปข่าว นครสวรรค์ กุมภาพันธ์ 2558
-สรุปข่าว นครสวรรค์ มกราคม 2558
อ่านทั้งหมด     
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
-รายพระนาม รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
-ทำเนียบสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-แผนบริหารความต่อเนื่อง ตอบสนองการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
อ่านทั้งหมด     
แนะนำท่องเที่ยว
-แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ใหม่มาก
-ข้อมูลโรงแรมอำเภอเมืองนครสวรรค์
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 2
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 3
อ่านทั้งหมด     
ทำเนียบสื่อฯ/เวปไซต์/วิทยุออนไลน์
ส่วนราชการจังหวัดฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
จับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ราคาน้ำมัน
ค่านิยม
 เข้าสู่ระบบ
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 13 คน
Number of Lastmonth 30 คน
Total 35,612 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าindex