กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
    1     2     3     4  
ข่าวประชาสัมพันธ์
-นครสวรรค์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน -ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวนาแปลงใหญ่
-มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม ประจำปี 2559 นครสวรรค์ -นครสวรรค์ ประกาศพื้นที่อุทกภัย 5 อำเภอ ทุกฝ่ายเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำใกล้ชิด ปัญหาน้ำลาดยาว สัปดาห์นี้ได้ข้อสรุป
-ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนหนักบางแห่งในภาคเหนือ ระดับน้ำในลำน้ำเจ้าพระยา ที่สถานี C2 ต่ำกว่าตลิ่ง 4.39 เมตร
อ่านทั้งหมด     
รายการสนทนากับผู้ว่าฯและผู้บริหารนครสวรรค์
รายการสนทนากับผู้ว่าฯและผู้บริหารนครสวรรค์ เสาร์ 11 กุมภาพันธ์ 2560 (14/02/2560) รายการสนทนากับผู้ว่า เสาร์ 4 กุมภาพันธ์ 2560 เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (07/02/2560)
รายการสนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารนครสวรรค์ เสาร์ 28 มกราคม 2560 (28/01/2560) -รายการสนทนากับผู้ว่าและผู้บริหารนครสวรรค์ เสาร์ 21 มกราคม 2560 (20/01/2560)
รายการสนทนากับผู้ว่าและผู้บริหารนครสวรรค์ เสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 (14/01/2560)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-ผู้ว่าฯ ลงพื้นที่ตรวจระบบระบายน้ำในเขตเทศบาลนครสวรรค์
-สัมมนารับฟังความคิดเห็น แนวทางการพัฒนาบึงบอระเพ็ด
-นครสวรรค์ ประชุมตรวจสถานะการณ์น้ำท่วมพื้นที่อำเภอลาดยาว
-ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ 7
-นครสวรรค์ ผู้ตรวจเยี่ยมค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
-กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ นครสวรรค์ แถลงผลปฏิบัติงาน
-นครสวรรค์ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน เขตตรวจที่ 18
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
รวมเพลงจังหวัดนครสวรรค์
-สายน้ำแห่งชีวิต เจนนิเฟอร์ คิม
-นครสวรรค์ฉันรักเธอ
-อุทยานสวรรค์
-สวรรค์เป็นของเรา
อ่านทั้งหมด     
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
-สารคดีเทิดพระเกียรติฯ
-รายพระนาม รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-แผนบริหารความต่อเนื่อง ตอบสนองการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
อ่านทั้งหมด     
แนะนำท่องเที่ยว
-แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ใหม่มาก
-ข้อมูลโรงแรมอำเภอเมืองนครสวรรค์
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 2
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 3
อ่านทั้งหมด     
ทำเนียบสื่อฯ/เวปไซต์/วิทยุออนไลน์
ส่วนราชการจังหวัดฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
จับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ราคาน้ำมัน
ค่านิยม
Number of Today 4 คน
Number of Yesterday 9 คน
Number of Lastmonth 303 คน
Total 9,898 คน