กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
อีเมลล์ กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
ข่าวหนังสือพิมพ์
หน่วยงานราชการ
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประชาสัมพันธ์
-แถลงผลยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดฯ เตรียมจัดงาน “ล่องแก่งแม่เรวา” และผลงานศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ นครสวรรค์
-นครสวรรค์ “แก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ตามยุทธศาสตร์หลัก 5 ด้าน”
-กกต.นครสวรรค์ เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติพร้อม เสนอตัวเป็นสมาชิก สปช.นครสวรรค์ ล่าสุด
-นครสวรรค์ สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบ ผล ผ่านเกณฑ์
-นครสวรรค์ ขยายเวลารับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว One Stop Service
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-นครสวรรค์ จัดเสวนา ภารกิจคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
-เปิดศูนย์บริการข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตรเขต (ศบข.)ให้บริการข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องเกษตรกร
-งานส้มโอ อำเภอลาดยาว 57
-ผู้ตรวจฯ กรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมนครสวรรค์ เร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร
-โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุข
-นครสวรรค์เปิดสะพานลอยคนเดินข้ามเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
-จัดโครงการเข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนแข้มแข็งด้วยศีล 5 ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี
สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารทุกเช้าวันพุธ
สรุปข่าวเด่นสิ้นเดือน
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
แนะนำท่องเที่ยว
ทำเนียบสื่อฯ/เวปไซต์/วิทยุออนไลน์
ส่วนราชการจังหวัดฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
จับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
พยากรณ์อากาศ
 เข้าสู่ระบบ
Number of Today 8 คน
Number of Yesterday 35 คน
Number of Lastmonth 43 คน
Total 25,190 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าindex