กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
ข่าวหนังสือพิมพ์
หน่วยงานราชการ
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
ข่าว กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์"
-ฝ่ายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และหารายได้ ประชุม เตรียมจัดกิจกรรมและจำหน่ายสินค้าที่ระลึก (23/01/2558) -นครสวรรค์ พร้อมจัดกีฬาคนพิการ ครั้งที่ 34 (23/01/2558)
-นว.พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” ปลายปี 58 (22/12/2557) -นครสวรรค์ แถลงความพร้อมเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (22/12/2557)
-นครสวรรค์ พร้อมจัดกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 “นครสวรรค์เกมส์” กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “ปากน้ำโพเกมส์” (12/12/2557)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
-นครสวรรค์ ออกมาตรการป้องกันไฟป่า พื้นที่ป่าสงวน -ผลรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์
-คณะกรรมการฯ คัดเลือก ลงพื้นที่พบ 6 ผู้ถูกเสนอชื่อ ครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดนครสวรรค์ -ท้องถิ่น 5 แห่ง ครบวาระ ยื่นเรื่องกลับ ก่อน 11 มกราคม 58
-นครสวรรค์ ได้ 6 ครู คัดเลือกรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี คัดเหลือ 2 ระดับจังหวัด
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-ส่งเสริมความสัมพันธ์บ้านพี่เมืองน้อง ไทย - จีน
-เตรียมรณรงค์ประชาสัมพันธ์แก้ปัญหาหมอกควันไฟป่า 58
-ฝ่ายสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และหารายได้ กีฬาแห่งชาติ กำหนดรูปแบบและกิจกรรม
-ธ.ก.ส.นครสวรรค์ จับแจก ลู้นรางวัล
-นครสวรรค์ รับธง พร้อมเป็นเจ้าภาพกีฬาคนพิการ "ปากน้ำโพเกมส์"
-OTOP นครสวรรค์ พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
-แถลงข่าว เทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ 2558
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
รายการผู้ว่ามาแล้ว เช้าวันพุธ 06.00-07.00 น.
-ผู้ว่ามาแล้ว ผู้ว่าฯระพี ผ่องบุพกิจ พุธ 21 มกราคม 2558
-ผู้ว่ามาแล้ว ผู้ว่าฯ ระพี ผ่องบุพกิจ พุธ 14 มกราคม 2558
-ผู้ว่ามาแล้ว ผู้ว่าฯระพี ผ่องบุพกิจ พุธ 7 มกราคม 2558
-ผู้ว่ามาแล้ว ผู้ว่าฯระพี ผ่องบุพกิจ พุธ 31 ธันวาคม 2557
อ่านทั้งหมด     
สรุปข่าวเด่นสิ้นเดือน
-สรุปข่าว นครสวรรค์ ธันวาคม 2557
-สรุปข่าว นครสวรรค์ พฤศจิกายน 2557
-สรุปข่าว นครสวรรค์ ตุลาคม 2557
-สรุปข่าว นครสวรรค์ กันยายน 2557
อ่านทั้งหมด     
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
-ทำเนียบสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-แผนบริหารความต่อเนื่อง ตอบสนองการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
-ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
อ่านทั้งหมด     
แนะนำท่องเที่ยว
-แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ใหม่มาก
-ข้อมูลโรงแรมอำเภอเมืองนครสวรรค์
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 2
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 3
อ่านทั้งหมด     
ทำเนียบสื่อฯ/เวปไซต์/วิทยุออนไลน์
ส่วนราชการจังหวัดฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
จับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ราคาน้ำมัน
 เข้าสู่ระบบ
Number of Today 39 คน
Number of Yesterday 16 คน
Number of Lastmonth 797 คน
Total 29,008 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์