กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11  
ข่าว กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 "นครสวรรค์เกมส์"
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ยืนยันจังหวัดนครสวรรค์ พร้อม 100 % กีฬาแห่งชาติฯ (15/11/2558) -ฝ่ายระบบเครือข่ายและประมวลผล ยืนยันความพร้อม กีฬาแห่งชาติ "นครสวรรค์เกมส์" เชิญเยาวชนร่วมเชียร์ สร้างสุขภาพร่างกายและมีน้ำใจนักกีฬา (15/11/2558)
-ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ พร้อมประมวลผลในกีฬาแห่งชาติ นครสวรรค์เกมส์ (15/11/2558) -จังหวัดนครสวรรค์แถลงยืนยันความพร้อมกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 34 (15/11/2558)
-นายกเทศมนตรี พร้อมทั้งสนามแข่งขัน ที่พัก สาธารณูปโภค อาหารของฝาก รวมถึง PRESS CENTER กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44 (15/11/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวประชาสัมพันธ์
-พ่อเมืองนครสวรรค์ ปลื้ม ยอดผู้สมัครร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” 6,679 คน -นครสวรรค์ แจ้งทุกฝ่ายเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง 58
-นครสวรรค์ แจ้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจแก้ภัยแล้ง รายงานผลปฏิบัติส่วนกลางทุกสัปดาห์ -ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ช่วยตรวจสอบดูแลการใช้เงิน
-พ่อเมืองสี่แคว ตั้งศูนย์เฉพาะกิจแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 58/59
อ่านทั้งหมด     
รายการสนทนากับผู้ว่าฯและผู้บริหารนครสวรรค์
-รายการสนทนากับผู้ว่าฯ และผุ้บริหาร เสาร์ 21 พฤศจิกายน 2558 (23/11/2558) -รายการสนทนากับผู้ว่าและผู้บริหารนครสวรรค์ เสาร์ 14 พย 2558 (14/11/2558)
-รายการสนทนากับผู้วาฯและผู้บริหารนครสวรรค์ 7 พ.ย.2558 (07/11/2558) -รายการสนทนากับผู้ว่าฯ และผุ้บริหาร เสาร์ 31 ตุลาคม 2558 (31/10/2558)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-นครสวรรค์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษา ศีล 5 ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ระยะที่ 3
-ผู้ว่าฯ นำส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ
-อัยการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพบ หารือข้อราชการ พ่อเมืองนครสวรรค์
-พ่อเมืองนครสวรรค์ ให้แนวแก้แล้ง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำสะแกกรัง
-นครสวรรค์ จัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 2558
-พิธีรับมอบธงกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 44
-งานมหกรรมข้าวและ OTOP สืบสานประเพณีลอยกระทง
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
รวมเพลงจังหวัดนครสวรรค์
-สายน้ำแห่งชีวิต เจนนิเฟอร์ คิม
-นครสวรรค์ฉันรักเธอ
-อุทยานสวรรค์
-สวรรค์เป็นของเรา
อ่านทั้งหมด     
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
-รายพระนาม รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
-ทำเนียบสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-แผนบริหารความต่อเนื่อง ตอบสนองการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
อ่านทั้งหมด     
แนะนำท่องเที่ยว
-แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ใหม่มาก
-ข้อมูลโรงแรมอำเภอเมืองนครสวรรค์
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 2
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 3
อ่านทั้งหมด     
ทำเนียบสื่อฯ/เวปไซต์/วิทยุออนไลน์
ส่วนราชการจังหวัดฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
จับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ราคาน้ำมัน
ค่านิยม
Number of Today 3 คน
Number of Yesterday 23 คน
Number of Lastmonth 670 คน
Total 1,040 คน