กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
อีเมลล์ กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
ข่าวหนังสือพิมพ์
หน่วยงานราชการ
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
ข่าวประชาสัมพันธ์
-กกต.นครสวรรค์ เชิญชวนผู้มีคุณสมบัติพร้อม เสนอตัวเป็นสมาชิก สปช.นครสวรรค์ ล่าสุด
-นครสวรรค์ สรุปผลการขับเคลื่อนโครงการเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบ ผล ผ่านเกณฑ์
-นครสวรรค์ ขยายเวลารับขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว One Stop Service
-ทอดผ้าป่าต้นกล้าไม้ เทิดพระเกียรติฯ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2557
-สคร.8 นครสวรรค์ สรุป สถานการณ์ไข้เลือดออก ทั่วประเทศเสียชีวิตแล้ว 18 ราย
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-ผู้ตรวจฯ กรมการปกครอง ตรวจเยี่ยมศูนย์ดำรงธรรมนครสวรรค์ เร่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการเชื่อมโยงติดต่อสื่อสาร
-โครงการเยี่ยมเยียนประชาชนและบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์คืนความสุข
-นครสวรรค์เปิดสะพานลอยคนเดินข้ามเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน
-จัดโครงการเข้าวัดอิ่มบุญ ชุมชนแข้มแข็งด้วยศีล 5 ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
-มสธ. ลงนามความร่วมกับ กศน. เดินหน้าการศึกษาทุกระดับระดับสำหรับทุกคน
-นครสวรรค์ประชุมเตรียมสรรหา สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)
-เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี
สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารทุกเช้าวันพุธ
สรุปข่าวเด่นสิ้นเดือน
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
แนะนำท่องเที่ยว
ทำเนียบสื่อฯ/เวปไซต์/วิทยุออนไลน์
ส่วนราชการจังหวัดฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
จับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
พยากรณ์อากาศ
 เข้าสู่ระบบ
Number of Today 16 คน
Number of Yesterday 18 คน
Number of Lastmonth 476 คน
Total 24,929 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าindex