กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12  
ข่าวประชาสัมพันธ์
-นครสวรรค์ ขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ร่วมบริหารจัดการทรัพยากรประมง อย่างยั่งยืน -พ่อเมืองนครสวรรค์ ปลื้ม ยอดผู้สมัครร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ” 6,679 คน
-นครสวรรค์ แจ้งทุกฝ่ายเฝ้าระวังป้องกันอุบัติภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง 58 -นครสวรรค์ แจ้งคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจแก้ภัยแล้ง รายงานผลปฏิบัติส่วนกลางทุกสัปดาห์
-ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท ช่วยตรวจสอบดูแลการใช้เงิน
อ่านทั้งหมด     
รายการสนทนากับผู้ว่าฯและผู้บริหารนครสวรรค์
-รายการสนทนากับผู้ว่าฯ และผุ้บริหาร เสาร์ 6 กุมภาพันธ์ 2559 (05/02/2559) -รายการสนทนากับผู้ว่าฯ และผุ้บริหาร เสาร์ 30 มกราคม 2559 (05/02/2559)
-รายการสนทนากับผู้ว่า เสาร์ 23 มกราคม 2559 (23/01/2559) -รายการสนทนากับผู้ว่าฯ และผุ้บริหาร เสาร์ 16 มกราคม 2559 (15/01/2559)
-รายการสนทนากับผู้ว่าฯ และผุ้บริหาร เสาร์ 9 มกราคม 2559 (11/01/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-“นครสวรรค์ร่วมมือ ร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก” รณรงค์การลดและปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก
-ลงแขกเกี่ยวข้าวแปลงนา “ทรงพระเจริญ” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
-นครสวรรค์จัดประชุมการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการขุดเจาะบ่อบาดาล
-นครสวรรค์ มอบป้ายหมู่บ้านรักษา ศีล 5 ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ "หมู่บ้านรักษาศีล 5" ระยะที่ 3
-ผู้ว่าฯ นำส่วนราชการ ร่วมทำบุญตักบาตรตามโครงการผู้ว่าฯ พาทำบุญ
-อัยการจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพบ หารือข้อราชการ พ่อเมืองนครสวรรค์
-พ่อเมืองนครสวรรค์ ให้แนวแก้แล้ง พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำสะแกกรัง
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
รวมเพลงจังหวัดนครสวรรค์
-สายน้ำแห่งชีวิต เจนนิเฟอร์ คิม
-นครสวรรค์ฉันรักเธอ
-อุทยานสวรรค์
-สวรรค์เป็นของเรา
อ่านทั้งหมด     
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
-รายพระนาม รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
-ทำเนียบสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-แผนบริหารความต่อเนื่อง ตอบสนองการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
อ่านทั้งหมด     
แนะนำท่องเที่ยว
-แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ใหม่มาก
-ข้อมูลโรงแรมอำเภอเมืองนครสวรรค์
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 2
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 3
อ่านทั้งหมด     
ทำเนียบสื่อฯ/เวปไซต์/วิทยุออนไลน์
ส่วนราชการจังหวัดฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
จับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ราคาน้ำมัน
ค่านิยม
Number of Today 7 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 240 คน
Total 3,162 คน