กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14  
ข่าวประชาสัมพันธ์
-นครสวรรค์ ส่งเสริมการใช้ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ Nakhonsawan Brand -นครสวรรค์ สร้างเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด
-รัฐบาลเตรียมจัดเฉลิมพระเกียรติในหลวงครองราชย์ 70 ปี -นครสวรรค์ จัดโครงการป้องปรามการทุจริตฯ ดร.จักร พันธ์ชูเพชร นำทีมวิทยากรบรรยาย
-นครสวรรค์ เตรียมขับเคลื่อน โครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก หมู่บ้านละ 2 แสนบาท เริ่ม 1 พฤษภาคมนี้
อ่านทั้งหมด     
รายการสนทนากับผู้ว่าฯและผู้บริหารนครสวรรค์
-รายการสนทนากับผุ้ว่าฯ และผู้บริหาร เสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2559 (19/08/2559) -รายการสนทนากับผุ้ว่าฯ และผู้บริหาร เสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 (15/08/2559)
-รายการสนทนากับผุ้ว่าฯ และผู้บริหาร เสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2559 (05/08/2559) -รายการสนทนากับผู้ว่าฯ และผุ้บริหาร เสาร์ 30 กรกฎาคม 2559 (29/07/2559)
-รายการสนทนากับผุ้ว่าฯ และผู้บริหาร เสาร์ที่ 23 กรกฎาคม 2559 (22/07/2559)
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-นครสวรรค์ นำเสนอผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประเภทจังหวัด/ชมรม To Be Number One ในปี 2559
-นครสวรรค์ประชุมสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 7 วัน
-รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์
-ยอดอุบัติภัยสงกรานต์นครสวรรค์ ยอดพุ่ง 4 วัน แตะ 6 ศพ เจ็บ 32 สาเหตุขับเร็ว และสุรา
-นครสวรรค์จัดแถลงการกวาดล้างอาชญากรรม
-เกษตรจังหวัดนครสวรรค์หนุนงบกว่า 118 ล้านบาทเพื่อแก้ไขภัยแล้ง
-“นครสวรรค์ร่วมมือ ร่วมใจ ลดการใช้ถุงพลาสติก” รณรงค์การลดและปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติก
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
รวมเพลงจังหวัดนครสวรรค์
-สายน้ำแห่งชีวิต เจนนิเฟอร์ คิม
-นครสวรรค์ฉันรักเธอ
-อุทยานสวรรค์
-สวรรค์เป็นของเรา
อ่านทั้งหมด     
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
-รายพระนาม รายนามผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์
-ทำเนียบสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-แผนบริหารความต่อเนื่อง ตอบสนองการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
อ่านทั้งหมด     
แนะนำท่องเที่ยว
-แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ใหม่มาก
-ข้อมูลโรงแรมอำเภอเมืองนครสวรรค์
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 2
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 3
อ่านทั้งหมด     
ทำเนียบสื่อฯ/เวปไซต์/วิทยุออนไลน์
ส่วนราชการจังหวัดฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
จับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ราคาน้ำมัน
ค่านิยม
Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 15 คน
Number of Lastmonth 404 คน
Total 7,421 คน