กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
ข่าวหนังสือพิมพ์
หน่วยงานราชการ
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14  
ข่าวประชาสัมพันธ์
-นครสวรรค์ พร้อมรับอุบัติภัยปีใหม่ 2558 เน้นอำนวยความสะดวกที่ปฏิบัติได้จริง - “วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” นครสวรรค์
-นครสวรรค์เตรียมลงพื้นที่ จัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าว/ค้ามนุษย์ เน้นบังคับใช้กฎหมายจ้างงาน/แรงงาน ยอด 3 เดือน ต่างด้าว 3 สัญชาติ ขึ้นทะเบียน 4,419 คน -นครสวรรค์ จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
-แขวงการทางนครสวรรค์ที่ 2 (ตากฟ้า) จัดชุดช่วยเหลือช่วงหยุดยาว เทศกาลปีใหม่ 2558
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-นว.ประชุมทำแผนจัดระเบียบสังคม 58
-ปศุสัตว์นครสวรรค์ ชี้แจงผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง กันหวัดนก
-โครงการเยี่ยมเยียน บึงปลาทู บรรพต
-พ่อเมืองสี่แคว แจงมาตรการป้องกันภัยแล้ง 58 คนปากน้ำโพต้องไม่อดน้ำ
-พมจ.นว.อบรมเครือข่ายแก้ปัญหาสังคม
-กกต.นครสวรรค์ จัดโครงการอบรมการส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
-นครสวรรค์จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
รายการผู้ว่ามาแล้ว เช้าวันพุธ 06.00-07.00 น.
-ผู้ว่ามาแล้ว ผู้ว่าฯระพี ผ่องบุพกิจ พุธ 26 พฤศจิกายน 2557
-ผู้ว่ามาแล้ว ผู้ว่าฯระพี ผ่องบุพกิจ พุธ 19 พฤศจิกายน 2557
-ผู้ว่ามาแล้ว ผู้ว่าระพี ผ่องบุพกิจ พุธ 12 พฤศจิกายน 2557
-ผู้ว่ามาแล้ว ผู้ว่าฯ ระพี ผ่องบุพกิจ พุธ 5 พฤศจิกายน 2557
อ่านทั้งหมด     
สรุปข่าวเด่นสิ้นเดือน
-สรุปข่าว นครสวรรค์ พฤศจิกายน 2557
-สรุปข่าว นครสวรรค์ ตุลาคม 2557
-สรุปข่าว นครสวรรค์ กันยายน 2557
-สรุปข่าว นครสวรรค์ สิงหาคม 2557
อ่านทั้งหมด     
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
-ทำเนียบสื่อมวลชน จังหวัดนครสวรรค์
-ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
-แผนบริหารความต่อเนื่อง ตอบสนองการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์
-ศูนย์บริการข้อมูลท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
อ่านทั้งหมด     
แนะนำท่องเที่ยว
-แนะนำแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์ ใหม่มาก
-ข้อมูลโรงแรมอำเภอเมืองนครสวรรค์
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 2
-เต้นกำรำเคียว ย่านมัทรี นครสวรรค์ พ.ศ.2510 ชุด 3
อ่านทั้งหมด     
ทำเนียบสื่อฯ/เวปไซต์/วิทยุออนไลน์
ส่วนราชการจังหวัดฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
จับกระแสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
พยากรณ์อากาศ
 เข้าสู่ระบบ
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 32 คน
Number of Lastmonth 798 คน
Total 27,422 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์