กรมประชาสัมพันธ์
อินทราเน็ต กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี
ข่าวหนังสือพิมพ์
หน่วยงานราชการ
    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
ข่าวประชาสัมพันธ์
=มท.1 มอบนโยบายส่วนราชการ วางรากฐานระยะยาวประเทศ เน้น 6 เรื่องสำคัญ
-ทสจ.นครสวรรค์ เดินหน้าทวงคืนพื้นที่ป่า 1.3 หมื่นไร่ พร้อมเปิดให้รีสอร์ท 22 ราย ในพื้นที่ป่าสงวน เข้าแสดงสิทธิ
-ทอดผ้าป่าต้นไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า จังหวัดนครสวรรค์
-นครสวรรค์ แนะผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตรียมแผนรับ อุทกภัย
-เทศกาลล่องแก่งแม่เรวา 57
อ่านทั้งหมด     
ข่าวโทรทัศน์
-ม.ราชภัฎนครสวรรค แถลงข่าวงานพระราชทานปริญญาบัตร ปี 55-56
-ประชุมแผนพัฒนาจังหวัดนครสวรรค์ 4 ปี 2559-2562
-ประชาสัมพันธ์สร้างเครือข่ายการปรองดองนครสวรรค์
-กอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ขยายคูคลอง
-สำนักงานพระพุทธศาสนา นครสวรรค์ จัดพิธีมอบป้ายหมู่บ้านรักษาศีล 5
-ข้าราชการ สมาชิกสหกรณ์นครสวรรค์ ยื่นหนังสือขับไล่ บิ๊กสหกรณ์ นว.
-มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบถุงยังชีพ ท่าตะโก หนองบัว
รับชมภาพข่าวทั้งหมด     
สร้างความสมานฉันท์และความสามัคคี
สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารทุกเช้าวันพุธ
สรุปข่าวเด่นสิ้นเดือน
ข้อมูลประชาสัมพันธ์
แนะนำท่องเที่ยว
หน้าหลัก >> สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารทุกเช้าวันพุธ
สนทนากับผู้ว่าฯ และผู้บริหารทุกเช้าวันพุธ
-รายการสนทนากับผู้ว่าฯ พุธที่ 17 กันยายน 2557 ทสจ.นครสวรรค์ สมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย ประเด็น ทวงคืนผืนป่า ผ้าป่าต้นกล้าไม้ และการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นวาระแห่งชาติ (17 ก.ย. 2557)
-รายการสนทนากับ ผวจ.นว. พุธ 10 กันยายน 2557 ประเด็น เตรียมรับอุทกภัย / ท่องเที่ยววิถีไทยวิถีพุทธ / แสดงความยินดีกับนักกีฬาเหรียญทอง และงบฯ ปี2558 (11 ก.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 3 กันยายน 2557 สรุปผลงาน คสช.รอบ 3 เดือน (3 ก.ย. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 27 ส.ค.57 พูดคุยกับ เอกราช เอี่ยมเอื้อยุทธ ประเด็น โครงการเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านต้นแบบ นครสวรรค์ การพัฒนาสินค้าOTOP แหล่งเงินทุน องค์ความรู้ (27 ส.ค. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 20 ส.ค.57 ประเด็นการสรรหา สปช.นครสวรรค์ พูดคุยกับ สุรพงษ์ ธนสังข์นุชิต ผอ.กกต.นว. (20 ส.ค. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 13 สิงหาคม 57 ปศุสัตว์จังหวัด นายพิษณุ ตุลยวณิช ประเด็น การเคลื่อนย้ายสัตว์ และการสรรหา สปช กกต.นครสวรรค์ (13 ส.ค. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธที่ 6 สิงหาคม 57 พบกับ ผอ.สคร.8 ดิเรก ขำแป้น เรื่องสุขภาพ ไข้เลือดออก อีโบล่า (7 ส.ค. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 30 ก.ค.57 สรุปผลงาน คสช.รอบ 2 เดือน (31 ก.ค. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 23 กค 2557 พูดคุยกับ แรงงานจังหวัด จัดหางาน ประเด็น การขึ้นทะเบียนแรงงาน one stop service และพูดคุยกับ ทสจ.นว.สมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย ประเด็นการเพิ่มโทษ กม.ป่าไม้ (23 ก.ค. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 2 กรกฎาคม 2557 พบกับ นายชัยโรจน์ มีแดง ผวจ.นครสวรรค์ ประเด็น กิจกรรมปรองจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิทินท่องเที่ยว อุบัติภัยดินโคลน น้ำป่า และการแก้ไขปัญหาขายสลากฯ เกินราคา (2 ก.ค. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 25 มิย 57 พูดคุยกับ เกษตรและสหกรณ์ / ปศุสัตว์จังหวัด การจัดงานเกษตรรุ่งเรืองเมืองสี่แคว ครั้งที่ 3 และประเด็นร้อน ปปช.นครสวรรค์ เร่งสอบ กรณีร้องเรียน เจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวทุจริตโครงการขุดลอกบึงเขาดิน หลักฐานแน่น (25 มิ.ย. 2557)
-รายการสนทนา พุธ 11 มิถุนายน 57 พบกับ ผวจ.นว. ประเด็น การจัดงานวันยาเสพติด 26 มิย.57และนโยบายเร่งด่วน ของ คสช. (18 มิ.ย. 2557)
-รายการสนทนากับผู้ว่า พุธ 18 มิถุนายน 2557 พบกับ ทสจ.สมพงษ์ สิทธิโชคสกุลชัย ประเด็น ประกาศ คสช.ปกป้องทรัพยากรป่าไม้ ฝ่าฝืนมีโทษหนัก (18 มิ.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 4 มิถุนายน 2557 พูดคุยกับ ผวจ.นครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง ประเด็น ข้อสั่งการ คำสั่ง ของ คสช. (4 มิ.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 28 พฤษภาคม 2557 พบกับนายหวั่น แตงทิพย์ (28 พ.ค. 2557)
-รายการสนทนากับผู้ว่าฯ พุธ 21 พฤษภาคม 57 พบกับ ธนา ยันตรโกวิท ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ ประเด็น การทำ mou ท้องถิ่น ปปช นว กับ อปท.จังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง 15 อำเภอ สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (21 พ.ค. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 14 พฤษภาคม 2557 พบกับ ปศุสัตว์จังหวัดฯ เรื่องมาตรฐานฟาร์มและการลงทุนเลี้ยงไก่ , อุตสาหกรรมจังหวัดฯ ประเด็นงานอุตสาหกรรมแฟร์ (16 พ.ค. 2557)
รายการสนทนาฯ 7 พฤษภาคม 2557 พบ ผวจ.นครสวรรค์ นายชัยโรจน์ มีแดง ประเด็นกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 57 และ การค้าภายในจังหวัดฯ (16 พ.ค. 2557)
รายการสนทนาฯ พุธ 30 เม.ย.57 ประธาน ปปจ.นว.นายวิบูลย์ชัย เกิดเพิ่มพูล และ ผอ.ปปช.นว.นายสุรพงษ์ อินทรถาวร ประเด็นผลการดำเนินงาน ปปช.นครสวรรค์ (29 เม.ย. 2557)
-รายการสนทนาฯ พุธ 23 เม.ย.57 พ.ต.อ.อรุณ แตงนารา ประเด็น ภาพรวมรณรงค์อุบัติภัยสงกรานต์ 57 , การพัฒนางานจราจรและงานด้านความมั่นคงฯ (23 เม.ย. 2557)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
 เข้าสู่ระบบ
ราคาทองคำ
ราคาน้ำมัน
อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
พยากรณ์อากาศ
Number of Today 22 คน
Number of Yesterday 22 คน
Number of Lastmonth 422 คน
Total 25,569 คน
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ในหน้าindex