ข่าวเด่น
น่านประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค ๕ ครั้งที่ ๔๒ “น่านเกมส์”

วันที่ 13 มี.ค. 2556 )
กกท.น่าน

น่านประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค ๕ ครั้งที่ ๔๒ "น่านเกมส์” โดยได้มีการกำหนดชนิดกีฬาที่จะใช้แข่งขันแล้ว จำนวน ๓๕ ชนิดกีฬา คาดว่าจะมีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และกองเชียร์ จาก ๑๕ จังหวัดภาคเหนือเดินทางมายังจังหวัดน่านประมาณ ๘,๐๐๐ คน
 
                   นายชุมพร แสงมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ภาค ๕ ครั้งที่ ๔๒ น่านเกมส์ ซึ่งจังหวัดน่านกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยมีนายรุจิรา เปรมมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ เชียงใหม่ และคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม
                  สำหรับความคืบหน้าที่น่าสนใจ ได้แก่ การกำหนดชนิดการแข่งขันกีฬา ซึ่งได้กำหนดชนิดของการแข่งขันกีฬาไว้ ๓๕ ชนิดกีฬา โดยส่วนใหญ่จะแข่งขันในสนามแข่งภายในจังหวัดน่าน ส่วนบางชนิดกีฬาจะต้องไปแข่งขันในจังหวัดแพร่ จังหวัดสระบุรี เพื่อความเหมาะสม ส่วนในเรื่องของของสนามกีฬาและสถานที่พักของนักกีฬาและผู้ควบคุมทีมทางจังหวัดน่านได้มีการปรับปรุงสนามแข่งขันให้ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งปรับปรุงที่พักให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกในการเข้าพักตามมาตรฐานของการกีฬาแห่งประเทศไทย
                ทางด้านนายรุจิรา เปรมมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค ๕ เชียงใหม่ ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ เพื่อนำไปปรับปรุงและวางแผนการดำเนินงาน รวมทั้งแผนสำรองหากมีปัญหา หรือข้อขัดข้องบางประการที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างดำเนินการแข่งขัน
                นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้มีการพิจารณาคัดเลือกเพลงมาร์ชประจำการแข่งขันกีฬา "น่านเกมส์” มีผู้ส่งเพลงเข้าประกวดประกอบการแข่งขันกีฬาน่านเกมส์ ในครั้งนี้ ผลปรากฏผู้ที่ชนะการประกวด ได้แก่ นายชัยเล็ก ไชยช่อฟ้า ได้แต่งเพลงที่ชื่อว่า น่านเกมส์ ซึ่งมีเนื้อหาและทำนองที่ปลุกเร้าใจให้นักกีฬาได้มีจิตใจที่ฮึกเฮิมมุ่งสู่การแข่งขันกีฬา ประกอบกับเป็นเพลงที่มีเนื้อหาสาระที่เข้าใจง่ายอีกด้วย
                จังหวัดน่านคาดว่าจะมีนักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และกองเชียร์เดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมที่จังหวัดน่านประมาณ ๘,๐๐๐ คน ทางจังหวัดน่านพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนักกีฬาจาก ๑๕ จังหวัด ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติภาค ๕ ครั้งที่ ๔๒ "น่านเกมส์” จะจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๒๒ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่กำลังจะมาถึงในอีก ๓ เดือนข้างหน้านี้.
 
------------------------------------------------------------------------
 
 นิสารัชต์ นิลสว่าง / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 140 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มกราคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 15 คน
Number of Yesterday 19 คน
Number of Lastmonth 160 คน
Total 37,019 คน