ข่าวประกวดราคา
เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ขายทอดตลาดของรางวัลสลากการกุศล งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ปี 2556

วันที่ 14 มิ.ย. 2556 )

             ด้วยสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะดำเนินการประมูลขายทอดตลาดของรางวัลสลากการกุศล งานประจำปีและของดีเมืองน่าน ปี 2556 จำนวน 3 รายการ คือ รถจักรยานยนต์ 2 คัน โทรทัศน์สีจอแบน 3 เครื่อง และ รถจักยาน 3 คัน ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลราคา สามารถตรวจสภาพของรางวัลสลากกาชาดได้ในวันที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 10.00 – 11.00 น. ณ เรือนรับรอง จวนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และกำหนดยื่นซองประมูลราคาในวันที่ 27 มิถุนายน 2556 เวลา 09.30 – 10.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดน่าน 
            ผู้สนใจที่จะยื่นซองเสนอราคาขอรับเอกสารใบเสนอราคา หรือสอบถามรายลเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ห้องเสมียนตราจังหวัดน่าน ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน โทรศัพท์ 0-5471-10391 ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2556 ในวันและเวลาราชการ
 
..........................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว
 
จำนวนคนอ่าน 198 คน จำนวนคนโหวต 0 คน