ข่าวเด่น
ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56

วันที่ 18 ก.ค. 2556 )

               นายกองเอก ดร.ดิสธร วัชโรทัย ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56  พร้อมมอบนโยบาย ให้กับผู้บริหารครูและบุคลากร พนักงาน และเด็กนักเรียน ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 ของจังหวัดน่าน
             ตามที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ มีความประสงค์ที่จะรับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ไว้ในพระอุปถัมภ์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยให้อยู่ในความอนุเคราะห์ ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศ เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 13 แห่ง เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ในการนี้ โดยมี นายกาจพล เอิบสุขสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และส่วนราชการ คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ ประวัติโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เดิม ชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นสถานศึกษาที่ จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาส มีลักษณะเป็นโรงเรียนประจำสหศึกษา โดยรัฐจัดงบประมาณเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายพื้นฐานทั้งหมดในด้านจัดบริการหอพัก อาหาร การรักษาพยาบาล เครื่องแต่งกายตลอดจนอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยผู้ปกครองไม่เสียค่าใช้จ่าย มีพื้นที่ ทั้งหมด ๑๔๗ ไร่ ๓ งาน๑๗.๒ ตารางวา ได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2516 โดยมี นายอภัย จันทรวิมล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธีเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2517 ในระดับชั้นประถมศึกษา โดยรับนักเรียนจากเขตพื้นที่บริการจังหวัดน่าน และแพร่ ในปีการศึกษา2532 ได้รับอนุมัติให้ขยายถึงมัธยมศึกษาตอนต้นและปีการศึกษา 2537ได้รับอนุมัติให้ขยายการเรียนการสอนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2552 ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)สาขาวิชาคหกรรม
              ต่อมาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์น่าน เป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา โดยรับเข้าอยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยมีนักเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ 1,020 คน และบุคลากรครู พนักงาน ลูกจ้าง จำนวน 96 คน โดยมี จ่าสิบเอกเสวก ฉุนหอม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 คนปัจจุบัน ………………………………………………
18 กรกฎาคม 2556
สมาน สุทำแปง/ภาพ/ข่าว
จำนวนคนอ่าน 339 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 12 คน
Number of Lastmonth 298 คน
Total 38,369 คน