ข่าวเด่น
การดำเนินมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 จังหวัดน่าน

วันที่ 18 ต.ค. 2556 )

       จังหวัดน่านดำเนินมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 และวันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยให้รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ความชื้น 14.5% ราคา 9.00 บาทต่อกิโลกรัม ความชื้น 30% ราคา 7.00 บาทต่อกิโลกรัม และชดเชยค่าขนส่งให้ผู้ประกอบการ 6 จังหวัดภาคเหนือตามระยะทางที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งเกินกว่า 150 กิโลเมตรขึ้นไป
        นายภาณุ ขันธ์แก้ว พาณิชย์จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ตามที่จังหวัดน่านได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี2556/57 จำนวน 77 ราย จาก 13 อำเภอ (อำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอบ่อเกลือ ไม่มีผู้เข้าร่วมมาตรการ) เพื่อให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่าน ได้รับทราบถึงมาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดของจังหวัดน่าน และเกษตรกรที่ประสงค์จะนำผลผลิตไปจำหน่าย ณ จุดรับซื้อที่เข้าร่วมมาตรการ พร้อมเตรียมหลักฐานได้แก่ ใบรับรองเกษตรกร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา เพื่อนำไปติดต่อ ณ จุดรับซื้อของผู้รวบรวม/ สหกรณ์ที่เข้าร่วมมาตรการ
        ส่วนสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีแนวโน้มตกต่ำอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้เข้าร่วมมาตรการบางรายไม่สามารถดำเนินการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้ เนื่องจากราคารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปลายทางตกต่ำเป็นอย่างมาก และเหลือเพียง 7 บาทต่อกิโลกรัม ทำให้ราคารับซื้อในจังหวัดน่านมีราคาต่ำกว่า 5 บาทต่อกิโลกรัม เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดน่านจึงได้มีมาตรการช่วยเหลือดังนี้คือ 1. จังหวัดน่านได้มีหนังสือด่วนที่สุด ถึงนายกรัฐมนตรี ผ่านเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติม โดยการชดเชยปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลียงสัตว์ สนับสนุนชดเชยค่าขนส่งเพิ่มเติม และขอให้ประสานผู้ส่งออกเข้ามารับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่านในราคาที่สูงกว่าพ่อค้าท้องถิ่น ในเรื่องนี้ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้นำผู้ส่งออกมาหารือร่วมกับผู้เข้าร่วมมาตรการ และผู้ส่งออกยืนยันที่จะรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากผู้เข้าร่วมมาตรการฯ ในราคารัฐซื้อไม่ต่ำกว่า 7.50 บาทต่อกิโลกรัม ตามมาตรฐานส่งออก (ความชื้น 14.5% เมล็ดเสียไม่เกิน 6% ) ซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมมาตรการฯ สามารถดำเนินการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรที่มีใบรับรองเกษตรกร ในราคา 7 บาทต่อกิโลกรัม ณ ความชื้นไม่เกิน 30% (ราคา 9 บาทต่อกิโลกรัม ณ ความชื้นเกิน 14.5%) ตามคุณภาพของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เกษตรกรและปริมาณที่ระบุในใบรับรองเกษตรกร รายละไม่เกิน 25 ตัน
        ดังนั้น จึงขอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในจังหวัดน่านได้รับทราบ และเกษตรกรรายได้สนใจที่จะเข้าร่วมมาตรการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ และให้เตรียมหลักฐานพร้อมเตรียมหลักฐานได้แก่ ใบรับรองเกษตรกร บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา เพื่อนำไปติดต่อ ณ จุดรับซื้อของผู้รวบรวม/ สหกรณ์ที่เข้าร่วมมาตรการ โดยสังเกตจากสัญลักษณ์ธงฟ้า หน้าจุดรับซื้อทุกแห่งที่เข้าร่วมโครงการ
*****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
18 ตุลาคม 2556
จำนวนคนอ่าน 298 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มิถุนายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 19 คน
Number of Yesterday 21 คน
Number of Lastmonth 173 คน
Total 38,878 คน