ข่าวประชาสัมพันธ์
ม.ศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ”

วันที่ 11 พ.ค. 2560 )

        ด้วยศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดอบรมสูตรหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ เพื่อให้บุคลากรภาครัฐมีความสามารถในการปฏิบัตานให้เป็นไปโดยถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีวินัย คุ้มค่า โปร่งใส และสามารถตรวจสอบการปฏิบัติงานในกรอบหลักเกณฑ์ของหน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานการเงินการคลังได้อย่างถูกต้อง
 
        ผู้สนใจที่จะเข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าว สามารถเบิกค่าลงทะเบียนจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ค่าลงทะเบียนท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) สำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับอบรม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการอบรมได้ที่ http://www.thailocalsu.com/ โทรศัพท์ 0-2849-7500 ต่อ 31208 โทรศัพท์มือถือ 08-5222-4218 (คุณกบ) และ คุณแอน 09-0886-7372
 
............................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว 
จำนวนคนอ่าน 62 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 4 คน
Number of Lastmonth 265 คน
Total 38,336 คน