ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ

วันที่ 16 พ.ค. 2560 )

      ปัจจุบันสัดส่วนของประชากรสูงอายุ ถือเป็นสถานการณ์ที่ทุกประเทศทั่วโลกกำลังเผชิญและตระหนักถึงผลกระทบที่จะตามมา โดยเฉพาะประเทศไทยพบว่า ประชากรผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 เพิ่มเป็นร้อยละ 14.88% ซึ่งเพิ่มมากกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก ทั้งนี้ ประชากรที่มีอายุยืนยาวขึ้นมักจะเจอปัญหาด้านคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็นภาวะสุขภาพถดถอยลงตามวัย การเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง การอยู่ในภาวะทุพพลภาพ หรือมีข้อจำกัดในการดำเนินกิจวัตรประจำวัน ส่งผลให้ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลง ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงจำเป็นต้องอาศัยการดูแลที่ซับซ้อนใช้ระยะเวลานาน จนนำไปสู่ความต้องการผู้ดูแลที่มีความรู้และทักษะมากขึ้น เช่น การช่วยเหลือการทำกิจวัตรประจำวัน การดูแลที่เกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วย เพราะญาติอาจมีความรู้สึกว่าเป็นภาระหนัก ต้องใช้ระยะเวลาในการดูแลนาน ขาดความรู้และทักษะในการดูแลจนทำให้ผู้สูงอายุบางรายถูกทำร้าย เนื่องจากญาติเกิดความเครียด นอกจากนี้ คนในครอบครัวอาจไม่สามารถให้การดูแลที่ตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้ ทำให้ญาติจำนวนมากต้องการผู้ดูแลที่มีความรู้และทักษ์ในการดูแลที่เหมาะสม
 
        คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุระยะยาวขึ้น โดยเชื่อว่าผู้ที่เข้าศึกษาอบรมจะมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการดูแลผู้สูงอายุโดยยึดหลักองค์รวม และมีผู้สูงอายุและครอบครัวเป็นศูนย์กลาง โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.ต้น) และมีอายุตั้งแต่ 18 ขึ้นไป มีใบรับรองแพทย์ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไม่ปรากฏอาการของโรคจิต ผู้ผ่านการคัดเลือกชำระค่าลงทะเบียนคนละ 30,000 บาท เรียนเฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ ระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 29 กันยายน 2560 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 รับจำนวนจำกัด
 
       ผู้สนใจสอบถามรายได้เพิ่มเติ่มได้ที่ 0-5393-6074, 0-5394-9151 หรือที่เว็บไซต์ www. www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu และสมัครทางออนไลน์ที่ www.nurse.cmu.ac.th/nsccmu , E-mail : nsccmunews@gamil.com หรือทางไปรษณีย์ส่งเอกสารถึง ศูนย์บริการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 หรือ ทางโทรสาร 0-5321-2629
 
......................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 91 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« พฤษภาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 12 คน
Number of Lastmonth 217 คน
Total 38,641 คน