ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

วันที่ 24 พ.ค. 2560 )

         ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในสำนักงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ ตำแหน่งนักวิชาการการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน – 30 กันยายน 2560
 
         ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0-5478-3681-2 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 หรือที่เว็บไซต์ www.lndustry.go.th/nan
 
............................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 288 คน จำนวนคนโหวต 0 คน