ข่าวประชาสัมพันธ์
อัยการจังหวัดน่านรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางกฎหมาย

วันที่ 2 มิ.ย. 2560 )

             อัยการจังหวัดน่าน รับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางกฎหมายของบุคลการในส่วนราชการจังหวัดน่าน และประชาชนทั่วไป เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในการักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการมาติดต่อราชการ
                นายสุริยน ประภาสะวัติ อัยการจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพทางกฎหมายและบุคลากรในส่วนราชการจังหวัดน่านและประชาชนทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพทางกฎหมายของบุคลากรทางกฎหมายในส่วนราชการจังหวัดน่าน และประชาชนทั่วไปให้มีความรู้ทางกฎหมายทัดเทียมกับองค์กรอื่นๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศในการักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนในการมาติดต่อราชการ และหน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปฏิบัติราชการของสำนักงานอัยการสูงสุด ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดน่านกับบุคลากรในส่วนราชการ และประชาชนทั่วไปในการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของสำนักงานอัยการสูงสุด การจัดโครงการฯดังกล่าวกำหนดระยะเวลาการสอนวิชาประมวลกฎหมายอาญา ทุกวันเสาร์เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. เริ่มวันเสาร์วันที่ 24 มิถุนายน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดน่าน
               ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานอัยการจังหวัดน่าน อาคารเลขที่ 555 ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 054-716251-2 ในวันและเวลาราชการ
*****************************
รดา บุญยะกาญจน์ ///// /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
2 มิถุนายน 2560
จำนวนคนอ่าน 93 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 4 คน
Number of Lastmonth 265 คน
Total 38,336 คน