ข่าวประกวดราคา
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลา 15 หลัง

วันที่ 6 มิ.ย. 2560 )

               สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาสูนย์เรียนรู้เครือข่ายการผลิตข้าว จำนวน 15 หลัง กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 2-12 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป
                 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 2 - 12 มิถุนายน 2560 หรือ www.nan.doae.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือโทรศัพท์ 054-710246 ในวันและเวลาราชการ
***************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
6 มิถุนายน 2560
จำนวนคนอ่าน 69 คน จำนวนคนโหวต 0 คน