ข่าวประกวดราคา
อบต.ไหล่น่าน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

วันที่ 13 มิ.ย. 2560 )

            องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1 คัน  กำหนดยื่นซองสอบราคา ณ งานพัสดุ อบต.ไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2560 และศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป
            ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไหล่น่าน ในระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2560 ในวันและเวลาราชการ หรือ http://lainan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th โทรศัพท์ 054-782241 ต่อ 15
************
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
13 มิถุนายน 2560
จำนวนคนอ่าน 31 คน จำนวนคนโหวต 0 คน