ข่าวเด่น
น่าน จัดประชุม กปช. ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านแผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัด

วันที่ 15 มิ.ย. 2560 )

        บ่ายวันนี้ (15 มิ.ย.60) ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (กปช.) ครั้งที่ 2/2560 เพื่อขับเคลื่อนภารกิจการปฏิบัติงานของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ในด้านการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด (น่าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีโครงการตามรอยคุณธรรม รัชกาลที่ 9 และเทิดพระเกียรติรัชกาลที่ 9 ค้นหาบุคคลต้นแบบ ภายใต้ Theme "ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อที่พ่อทำ พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา” การอบรมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามแนวพระราชดำริฯ ตลอดจนการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ดสื่อมวลชนจังหวัดน่าน ในการนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดน่านที่ส่งมาให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านรวบรวมเพื่อเสนอในที่ประชุมพิจารณาขับเคลื่อน
 
        ทั้งนี้ นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2560 ได้กำชับให้ส่วนราชการต่าง ๆ ส่งแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานเพื่อรวบรวมเป็นแผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัดน่านในภาพรวมต่อไป
 
...............................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 85 คน จำนวนคนโหวต 0 คน