ข่าวเด่น
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่

วันที่ 17 มิ.ย. 2560 )

ที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พร.16 (ห้วยแก๊ต) ตาบลห้วยโรง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่      พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่   ที่ปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่ารอยต่อแพร่ – น่าน ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน โดยมีนายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้  นายธัญญา  เนติธรรมกุล อธิบดี    กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสำนักต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช   กรมป่าไม้ สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  บรรยายสรุป   พร้อมมอบของใช้อุปโภคบริโภคแก่เจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้โอวาทในการปฏิบัติงาน   ตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานการฟื้นฟูป่าต้นน้ำ  ในเขตพื้นที่จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน  ด้วย  โดยมี  พลโทชัยณรงค์  แกล้วกล้า ผู้อำนวยการปฏิบัติการภาคที่ 4 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน) นายไพศาล  วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานในการจัดตั้งศูนย์ฯ คณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองสำนักต่างๆ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บรรยายสรุป 

            พร้อมกันนี้  พลเอกสุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงาน ศูนย์ปฏิบัติการร่วมพิทักษ์ป่ารอยต่อแพร่ – น่าน แล้ว ได้มอบเงินจำนวน  30,000บาท   เพื่อช่วยเหลือ ครอบครัวของ    นางฟองจันทร์ เหมืองหม้อ ภรรยา ของนาย ชัยเสน  
เหมืองหม้อ  ที่เสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ในเบื้องต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิต

             ทั้งนี้คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ  เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 รับทราบแนวทางการจัดการป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน  ในการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าต้นน้ำ 13 จังหวัดภาคเหนือ โดยมีแนวทางการจัดการป่าเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน  ได้แก่ การควบคุมดูแลพื้นที่ การดูแลคน การพัฒนาด้านการเกษตร ภายใต้วิสัยทัศน์ "เพิ่มพื้นที่สีเขียวบนพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพที่สูงชันอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายคือ การฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชันไม่น้อยกว่า 8.6 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 20 ปี  ในพื้นที่นำร่องในจังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดน่าน   แล้วนำผลการปฏิบัติในพื้นที่นำร่องมาจัดทำแผนแม่บทและแนวทางดำเนินงาน (Road Map) ตลอดจนขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป


สมาน  สุทำแปง /ข่าว

จำนวนคนอ่าน 49 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 4 คน
Number of Lastmonth 265 คน
Total 38,336 คน