ข่าวเด่น
ตัวแทนลูกจ้าง สสจ.ในพื้นที่จังหวัดน่าน กว่า 200 คน เดินชูป้ายเรียกร้องและยื่นหนังสือร้องขอให้รัฐบาลช่วยพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 19 มิ.ย. 2560 )

                    ตัวแทนลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวนกว่า 250 คน เดินชูป้ายเรียกร้องขอความช่วยเหลือ พร้อมยื่นหนังสือที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยพิจารณาให้ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ได้มีการปรับเปลี่ยนสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และได้รับค่าจ้างโดยตรงจากเงินงบประมาณ และได้รับสวัสดิการที่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ แก่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
                 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นตัวแทนจังหวัดน่านรับหนังสือจากตัวแทนลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดน่าน ที่เดินทางมายื่นหนังสือร้องขอให้ช่วยเหลือตามข้อเรียกร้องของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ขอให้มีการปรับสถานะลูกจ้างชั่วคราวเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และให้มีการเยียวยาค่าประสบการณ์ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามอายุงานเป็น 4 ช่วง คือ 5 ปี 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี ขึ้นไปตามที่สมาพันธ์สมาคมลูกจ้างของรัฐแห่งประเทศไทย (สสลท) ได้ยื่นข้อเรียกร้องไปกับกระทรวงสาธารณสุขแล้ว โดยมีแกนนำคือ นายภัคพล กาทุ่ง ลูกจ้าง รพ.น่าน พร้อมด้วยตัวแทนลูกจ้างและพนักงานฯ กว่า 250 คน เดินทางมายื่นหนังสือผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน ไปยัง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและ หัวหน้า คสช. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้มีการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ตามข้อเรียกร้องของลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธรณสุข ซึ่งในวันนี้ได้มีการเดินทางเข้ายื่นหนังสือพร้อมกันทั่วประเทศ
                นายภัคพล กาทุ่ง ตัวแทนลูกจ้างฯ ได้กล่าวว่า ตนและคณะที่เดินทางมาในวันนี้เพื่อมาเรียกร้องขอให้นายกรัฐมนตรีได้ให้ความช่วยเหลือ เพราะทุกวันนี้ทุกคนที่มาในวันนี้ทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลน่าน โรงพยาบาลอำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในอัตราจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน รายเดือน และจ้างเหมาบริการ และกระทรวงสาธารณสุขใช้เงินนอกงบประมาณหรือเงินบำรุงของหน่วยบริการเป็นค่าจ้าง และไม่รับความเป็นธรรมในเรื่องค่าจ้าง และสวัสดิการในด้านต่างๆ ดังนั้น จึงอยากให้รัฐบาลได้พิจารณาให้ความช่วยเหลือให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในเรื่องอัตราค่าจ้าง และสวัสดิการต่างๆ ให้ได้รับการจ้างโดยตรงจากเงินงบประมาณ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และมติคณะรัฐมนตรีที่มีมติให้ค่าตอบแทนพิเศษต่างๆ ด้วย
               ด้าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวว่า จะขอรับหนังสือที่มายื่นในวันนี้และมอบให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน ได้พิจารณาและส่งหนังสือไปยังฯพณฯ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป นอกจากนี้ รองผวจ.น่าน ได้กล่าวขอบคุณลูกจ้างและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่เดินทางมาในครั้งนี้ และกล่าวขอให้ทุกคนเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ และขอให้ตั้งใจปฏิบัติงานเพื่อการให้บริการแก่ประชาชนในด้านการรักษาพยาบาลอย่างเต็มกำลังความสามารถ จากนั้นคณะลูกจ้างฯ ที่เดินทางมายื่นหนังสือศูนย์ราชการจังหวัดน่าน จึงได้สลายตัวและกลับไปปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานต้นสังกัดต่อไป
*****************************
รดา บุญยะกาญจน์ ///// /ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
19 มิถุนายน 2560
จำนวนคนอ่าน 79 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 12 คน
Number of Yesterday 16 คน
Number of Lastmonth 298 คน
Total 38,369 คน