ข่าวประชาสัมพันธ์
กรมการปกครองร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ประจำปี 2561

วันที่ 13 ธ.ค. 2560 )

            กรมการปกครองร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครชาวไทยภูเขา สัญชาติไทย ใน 9 เผ่า เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 จำนวน 9 คณะ/สาขาวิชา
            นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2561 กรมการปกครองร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศรับสมัครนักศึกษาชาวไทยภูเขา สัญชาติไทย ใน 9 เผ่า ประกอบด้วย กระเหรี่ยง ม้ง มูเซอ เย้า อีก้อ ลีซอ ลัวะ ขมุ และมลาบรี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ตลอดการศึกษามีทุนให้ และสมัครผ่านระบบอินเตอร์เน็ตพร้อมกับนักเรียนที่สอบโควตาภาคเหนือของ มช. (วันที่ 14 – 26 ธันวาคม 2560) จำนวน 9 คณะ/สาขาวิชา ประกอบด้วย คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 4 ทุน คณะบริหารธุรกิจ จำนวน 2 ทุน คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 2 ทุน คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 2 ทุน คณะอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน 2 ทุน คณะรัฐศาสตร์ จำนวน 2 ทุน คณะนิติศาสตร์ จำนวน 2 ทุน คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 2 ทุน และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ จำนวน 1 ทุน
            คุณสมบัติผู้สมัคร จะต้องเป็นชาวเขาสัญชาติไทย ใน 9 เผ่า ประกอบด้วย กระเหรี่ยง ม้ง มูเซอ เย้า อีก้อ ลีซอ ลัวะ ขมุ และมลาบรี ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา สุโขทัย น่าน กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุทัยธานี และจังหวัดกาญจนบุรี ต้องถือกำเนิดหรือมีภูมิลำเนาปัจจุบันในท้องที่จังหวัดที่สมัครติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี นับถึงวันรับสมัคร บิดา มารดา ผู้ปกครอง หรือผู้อุปการะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ที่สมัครไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันรับสมัคร ต้องจบการศึกษาหรือกำลังเรียนอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) สายสามัญ ในสถานบันการศึกษาใน 15 จังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.25 เป็นผู้มีร่างกายแข็งแรง สุขภาพดีไม่มีโรค มีบุคลิกลักษณะเหมาะสมกับการเป็นผู้นำ ไม่ต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาใดๆ และจะต้องไม่เป็นผู้มีสถานภาพเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยใดๆ ในวันที่กำหนดให้สมัครสอบคัดเลือก
            ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรายละเอียด และส่งหลักฐานการสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ ได้ที่ ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอที่มีภูมิลำเนาที่อยู่ปัจจุบันได้ ในระหว่างวันที่ 14-26 ธันวาคม 2560 หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054- 716414 ในวันเวลาราชการ
****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
13 ธันวาคม 2560
จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« ธันวาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 6 คน
Number of Yesterday 6 คน
Number of Lastmonth 120 คน
Total 40,484 คน