ข่าวประชาสัมพันธ์
วัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ขอเชิญร่วมทำบุญปั้นพระเจ้าหลวงทันใจ พระอุปคุตทันใจ วัดดอยแยง (ร้าง) ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน

วันที่ 27 ธ.ค. 2560 )

         สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ว่า ด้วยพระครูกิตติจันทโรภาส เจ้าคณะอำเภอจังหวัดน่าน (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ได้นำคณะสงฆ์และศรัทธาชาวบ้านดอนเฟือง เข้าบูรณปฏิสังขรณ์ วัดดอยแยง (ร้าง) ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านดอนเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ให้เป็นวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์ (ธรรมยุต) จำพรรษา ซึ่งวัดดอยแยง (ร้าง) เป็นวัดร้างมาประมาณ 90 – 100 ปี ยังคงเหลือแต่ซากปรักหักพัง และในขณะนี้ได้ดำเนินการบูรณปฏิสังขรณ์มาอย่างต่อเนื่อง ในการนี้ทางวัดป่านันทบุรีญาณสังวราราม ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมพัฒนาสืบต่ออายุพระพุทธศาสนา เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในหมู่บ้าน ชุมชน และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่านให้เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนา นำหลักธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขัดเกลาจิตใจ ให้เกิดคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพจิตใจและความศรัทธา ความผูกพันของประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม ให้พระพุทธศาสนามีความมั่นคงสืบไป
 
         ดังนั้น จึงขอเชิญชวนศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญ ดิน หิน ทราย และน้ำ ตามกำลังจิตศรัทธา เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างพระเจ้าหลวงทันใจ ขนาดหน้าตัก 2.5 เมตร พระอุปคุตทันใจ ขนาดหน้าตัก 2.27 เมตร สร้างพระธาตุดอยแยงสำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และการสร้างถนนทางเชื่อมต่อระหว่างวัดดอยแยง และจุดเริ่มออกบิณฑบาตในหมู่บ้าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระครูกิตติจันทโรภาส โทรศัพท์หมายเลข 08-9711-0459 หรือ คุณวชิระ ออนแนนสี โทรศัพท์หมายเลข 09-0059-3220 หรือที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ถนนหน่อคำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ผู้ประสานงาน นางสาวกนกพร วังอิน โทรศัพท์หมายเลข 0-5477-5586 , 06-2895-2249 ฟื้นวัดร้างสร้างวัดรุ่ง มุ่งรักษาแผ่นดินพระพุทธศาสนา รวมแผ่นดิน รวมผืนน้ำ ร้อยดวงใจสร้างบุญใหญ่ เพื่อคนไทยทั้งแผ่นดิน ในวันที่ 30 – 31 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดดอยแยง (ร้าง) บ้านดอนเฟือง หมู่ที่ 2 ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
 
...................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว 
จำนวนคนอ่าน 160 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« กันยายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 4 คน
Number of Lastmonth 178 คน
Total 39,788 คน