ข่าวเด่น
ผู้ว่าน่านฯ ลั่น 60 วัน งดเผาโดยเด็ดขาด

วันที่ 14 ก.พ. 2561 )

        นายไพศาล วิมลรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ชี้แจงกำชับ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนป้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง แกนนำชุมชน ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ งดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด พร้อมเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน ประจำปี พ.ศ. 2561

        เนื่องจากในช่วงฤดูแล้งระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนเมษายน ของทุกปี จะมีมลพิษหมอกควันปกคลุมจังหวัดน่าน โดยสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไฟป่า และกิจกรรมการเผาวัสดุทางการเกษตร และการเผาในพื้นที่โล่งกว้างอื่นๆ ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน ตลอดจนมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจการท่องเที่ยว การคมนาคมขนส่ง รวมถึงปรากฏการณ์ภาวะโลกร้อน ที่มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำรงชีวิตของประชาชนภายในจังหวัดน่านและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายจากสถานการณ์ดังกล่าว จังหวัดน่านจึงขอความร่วมมือมายังทุกท่าน โปรดช่วยกันเฝ้าระวัง สนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน งดเว้นการเผาป่า วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ขยะ วัสดุข้างทาง และการเผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี เป็นระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2561

        หากพบเห็นไฟป่าเกิดขึ้น ณ บริเวณใด ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดับไฟในเบื้องต้นทันที เพื่อไม่ให้ขยายเป็นวงกว้าง และหากสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงไม่สามารถดับได้ ให้รีบแจ้งคณะกรรมการควบคุมไฟป่าประจำหมู่บ้าน ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล ศูนย์อำนวยการฯ ระดับอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน แจ้งประสานงานโทร 054-716456 ต่อ 15

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

14 กุมภาพันธ์ 2561     
จำนวนคนอ่าน 70 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน