ข่าวประกวดราคา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 7 พ.ค. 2561 )

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ด้วยสำนักงาน ป.ป.ส. โดยกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 2/2561 ในประเภท ทองรูปพรรณ วัตถุมงคล เครื่องใช้ไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ ยานพาหนะ และที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 62 รายการ โดยจะทำการขายทอดตลาด ในวันที่  17 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือจำกัด เลขที่ 230 หมู่ที่ 1 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาในการประมูลทรัพย์สินที่ราคาเริ่มต้นเกิน 1 ล้านบาท จะต้องวางหลักประกันในการเข้าสู้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คของธนาคาร โดยสั่งจ่าย "กองทุน ป.ป.ส.ออมทรัพย์” จำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาเริ่มต้นทุกรายการที่ต้องการสู้ราคา และการสู้ราคาในครั้งนี้ ผู้สู้ราคาทุกคนจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ หรือบัตรแสดงตนที่ทางราชการออกให้อย่างใดอย่างหนึ่งมาแสดงในวันขายทอดตลาด และในกรณีที่ผู้สู้ราคาประสงค์จะเข้าสู้ราคาในนามบุคคลอื่น ให้แสดงใบมอบอำนาจก่อนเข้าสู้ราคา ถ้าไม่แสดงให้ถือว่าเข้าสู้ราคาในนามตนเอง ในกรณีเช่นนี้ ถ้าทรัพย์สินที่ขายทอดตลาดนั้นเป็นทรัพย์สินที่ต้องจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ผู้สู้ราคาผู้นั้นจะขอให้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้ซื้อโดยอ้างว่าตนเป็นเพียงตัวแทนมิได้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.oncb.go.th/ สำนักงาน /ป.ป.ส.ภ.5/ข่าวขาดทอดตลาด หรือสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ 053-217279 ต่อ 10025


........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

7 พฤษภาคม 2561                                                     
จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน