ข่าวประกวดราคา
สำนักประมงจังหวัดน่าน จะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุด จำนวน 28 รายการ

วันที่ 8 พ.ค. 2561 )

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากสำนักงานประมงจังหวัดน่าน ว่าจะดำเนินการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วชำรุด จำนวน 28 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาดแบบประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ บ้านพักประมงจังหวัดน่าน โดยมีข้อกำหนด ดังนี้ ทางราชการจะพิจารณาขายให้แก่ผู้ประมูลสู้ราคาสูงสุดเท่านั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าราคากลาง และสงวนสิทธิที่จะไม่ขายให้แก่ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการ หรือพิจารณาเห็นว่าราคาไม่เหมาะสม และผู้ประมูลได้ต้องนำเงินสดมาชำระทันทีเต็มราคาที่ประมูลได้ และจะต้องขนย้ายทรัพย์สินที่ประมูลได้ออกจากสถานที่ราชการภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว หากไม่ขนย้ายตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น ถ้าเกิดความเสียหายขึ้นทางราชการจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายแต่อย่างใดและจะเรียกร้องค่าเสียหายจากทางราชการไม่ได้ทั้งสิ้น และทางราชการจะโอนทรัพย์สินให้แก่ผู้ประมูลได้ เมื่อได้ชำระเงินถูกต้องครบถ้วนแล้ว และหากจะต้องเสียค่าธรรมเนียม ค่าภาษีอากร ค่าใช้จ่ายต่างๆ และอื่นๆ ให้เป็นหน้าที่ของผู้ประมูลได้ ที่จะต้องเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายแต่ผู้เดียว ผู้สนใจ ขอทราบรายละเอียดได้ที่ สำนักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 โทรศัพท์ 054-716421

 

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

8 พฤษภาคม 2561                                                                       

 

จำนวนคนอ่าน 101 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน