ข่าวประกวดราคา
ประกวดราคาซื้อวัสดุกู้ชีพกู้ภัยมอบให้โรงเรียน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ 15 พ.ค. 2561 )

      สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน จะดำเนินการประกวดราคาซื้อวัสดุกู้ชีพกู้ภัยมอบให้โรงเรียน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับดำเนินโครงการฝึกอบรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 700,000.00 บาท (เจ็ดแสนบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้

1. เสื้อชูชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 200 ตัว

2. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์ จำนวน 100 ถัง

3. ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 120 ถัง

4. ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาสารเหลวระเหย ขนาด 10 ปอนด์ จำนวน 40 ถัง

5. แผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 ชุด

6. กระเป๋าปฐมพยาบาล พร้อมเวชภัณฑ์ จำนวน 20 ชุด

    ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ 054-716016 ในวันและเวลาราชการ

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

15 พฤษภาคม 2561                                                                       
จำนวนคนอ่าน 74 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน