ข่าวประกวดราคา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 41 รายการ

วันที่ 28 พ.ค. 2561 )

            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ว่ามีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ประเภทยานพาหนะ จำนวน 41 รายการ ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ 2999/2561 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยกำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. และในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาในการประมูลทรัพย์สินทีราคาเริ่มต้นเกิน 1 ล้านบาท จะต้องวางหลักประกันในการเข้าสู้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คของธนาคาร โดยสั่งจ่าย "เก็บรักษาทรัพย์สินคดียาเสพติด(เงินจากการขายทอดตลาด)โดย ป.ป.ส.จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาเริ่มต้นทุดรายการที่ต้องการสู้ราคา โดยดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของสำนักงาน ป.ป.ส.  และต่อหน้าผู้สู้ราคาทีมีอยู่ การขนย้ายทรัพย์สิน ผู้ประมูลได้ต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวไปจากสถานที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษีค้างชำระในการโอนกรรมสิทธิ์รถ ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายทรัพย์สินภายใน 7 วันหลังจากได้ชำระเงินเสร็จสิ้น ส่วนทรัพย์สินที่ผู้ประมูลได้ยังไม่ได้ขนย้ายไป ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการเสื่อมสภาพของตัวทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่มีขึ้น

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

28 พฤษภาคม 2561                                                                       

 

จำนวนคนอ่าน 65 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน