ข่าวประชาสัมพันธ์
ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) จัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม”

วันที่ 1 มิ.ย. 2561 )

               สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9 ภายใต้แนวคิดหลัก "พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา สร้างคนดีสู่สังคม” เพื่อเป็นเวทีกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมโยงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของสังคมไทย และร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนคุณธรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา ที่สอดรับกับแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม รวมถึงการนำเสนอผลงานเชิงรูปธรรมด้านคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรทุกภาคส่วน โดยศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วยงานองค์กรเครือข่าย มีกำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยรูปแบบการจัดงานเป็น 2 ส่วน ได้แก่ งานด้านวิชาการ อาทิ การอภิปราย เสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดงาน งานนิทรรศการแสดงผล เชิงรูปธรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายองค์กรคุณธรรม มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วยผู้แทนแกนนำเครือข่ายองค์กรคุณธรรมทั่วประเทศ ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมภายในงาน สามารถลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ www.moralcenter.or.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์ 02 644 9900 ต่อ 401-403

 

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

1 มิถุนายน 2561                                                                       

จำนวนคนอ่าน 31 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« มกราคม 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน