ข่าวประกวดราคา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2561 จำนวน 35 รายการ

วันที่ 2 ก.ค. 2561 )

            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ว่ามีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ จำนวน 35 รายการ ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ 4077/2561 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561 โดยกำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. และในวันที่ 5 กรกฎาคม2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. และจะดำเนินการขายทอดตลาดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาในการประมูลทรัพย์สินทีราคาเริ่มต้นเกิน 1 ล้านบาท จะต้องวางหลักประกันในการเข้าสู้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คของธนาคาร โดยสั่งจ่าย "เก็บรักษาทรัพย์สินคดียาเสพติด(เงินจากการขายทอดตลาด)โดย ป.ป.ส.จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาเริ่มต้นทุดรายการที่ต้องการสู้ราคา โดยดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของสำนักงาน ป.ป.ส.  และต่อหน้าผู้สู้ราคาทีมีอยู่ การขนย้ายทรัพย์สิน ผู้ประมูลได้ต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวไปจากสถานที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษีค้างชำระในการโอนกรรมสิทธิ์รถ ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายทรัพย์สินภายใน 7 วันหลังจากได้ชำระเงินเสร็จสิ้น ส่วนทรัพย์สินที่ผู้ประมูลได้ยังไม่ได้ขนย้ายไป ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการเสื่อมสภาพของตัวทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่มีขึ้น

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

2 กรกฎาคม 2561                                                    
จำนวนคนอ่าน 29 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« ธันวาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 89 คน
Total 40,453 คน