ข่าวเด่น
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนหน่วยงานและผู้สนใจ ร่วมเสนอชื่อครู เพื่อเข้ารับการคัดเลือกรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย)

วันที่ 10 ก.ค. 2561 )

        สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ขอเชิญชวนส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเสนอชื่อครู ผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ในขั้นตอนระดับจังหวัด เพื่อจัดส่งบัญชีรายชื่อครูที่ผ่านเกณฑ์ไปยังคณะกรรมการคัดเลือกส่วนกลาง เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกรับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 3 ปี 2562 (ประเทศไทย) โดยส่วนราชการ สถานศึกษา และผู้ที่สนใจ สามารถเสนอชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561

           สืบเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จัดตั้งรางวัลระดับนานาชาติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระปรีชาด้านการศึกษา ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ มาโดยตลอด โดยเฉพาะเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในท้องถิ่นห่างไกลทั่วประเทศ โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตตั้งพระนามรางวัลว่า "รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” หรือ Princess Maha Chakri Award และพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดตั้ง "มูลนิธิรางวัล สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี” เพื่อเป็นองค์กรหลักในการวางแผนการดำเนินงานและพิจารณารางวัล ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศแห่งความเป็นครูที่จัดขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพระราชทานรางวัลแก่สุดยอดครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตศิษย์และมีคุณูปการต่อวงการศึกษา ประเทศละ 1 ท่าน จาก 11 ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและติมอร์-เลสเต (ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ลาว กัมพูชา พม่า บรูไน และติมอร์-เลสเต) ซึ่งทำการคัดเลือกเป็นประจำทุก 2 ปี โดยแต่ละประเทศได้ดำเนินการกำหนดกฎกติกาในการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีตามบริบทด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน ที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นอย่างดี

          สำหรับการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ปี 2562 ในส่วนของจังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จึงขอเชิญชวนส่วนราชการ องค์กรภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน ร่วมเสนอชื่อครู เพื่อเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ได้ที่ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน  เลขที่ 506/2 ถนนสุมนเทวราช อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0 5471 8946 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 หรือดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อ และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pmca.or.th

 

 

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

10 กรกฎาคม 2561    

 

 

จำนวนคนอ่าน 248 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« ธันวาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 89 คน
Total 40,453 คน