ข่าวเด่น
น่านประชุมหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากน้ำยางพาราตกหล่นบนพื้นผิวถนน ครั้งที่ 2

วันที่ 11 ก.ค. 2561 )

              จังหวัดน่าน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดประชุมสัมมนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากน้ำยาพาราตกหล่นบนพื้นผิวถนน ครั้งที่ 2 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น จากปัญหาน้ำยางพาราตกหล่นบนพื้นผิวถนนอย่างถาวร
               ที่โรงแรมดิเอ็มเพรส อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมสัมมนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน เนื่องจากน้ำยางพาราตกหล่นบนพื้นผิวถนน ครั้งที่ 2 โดยมีนายณรงค์  อินโส ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน กล่าวรายงานถึงสถานการณ์ในระหว่างปี 2556 จนถึงปัจจุบัน จังหวัดน่านได้มีอุบัติเหตุทางถนนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยเสี่ยงหลักที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ 4 ปัจจัย คือ คน ถนน รถ และสิ่งแวดล้อม และมีปัจจัยที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปัจจัย ได้แก่ ปัญหาน้ำยางพาราตกหล่นบนพื้นผิวถนน ทำให้ถนนลื่น ผู้ขับขี่ไม่สามารถบังคับยานพาหนะให้ไปทิศทางที่กำหนดได้ โดยเฉพาะบนถนนสายหลัก คือ สาย 101 น่าน-แพร่ และถนนสายรองในเขตพื้นที่อำเภอนาน้อย นาหมื่น เวียงสา เมืองน่าน และอำเภอภูเพียง สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ติดกับถนนเป็นอันมาก ซึ่งสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุมาจากการขนส่งยางพาราที่ไม่มีถังกักเก็บน้ำยางพาราอย่างมิดชิด โดยเฉพาะบริเวณทางโค้งและทางขึ้นเขา จะมีน้ำยางพาราไหลลงสู่บนพื้นผิวถนน เป็นสาเหตุให้เกิดอุบัติรถพลิกคว่ำ สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนยังส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปมาเป็นจำนวนมาก
             การประชุมสัมมนาฯในครั้งนี้ จัดให้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)ระหว่างตัวแทนผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ผู้รับซื้อยางพารา ผู้รับจ้างบรรทุกขนส่งน้ำยางพารา เกษตรกรที่ทำสวนยางพารา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยทั้งสองฝ่ายตกลงความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้ตกกันไว้ เช่น รถขนส่งน้ำยางพาราต้องอยู่ในสภาพดีตามเงื่อนไข เป็นรถเฉพาะในการขนส่งและมีอุปกรณ์ป้องกันน้ำยางพาราตกหล่น จอดพักรถตามจุดที่พักที่กำหนด หรือจุดทิ้งน้ำยางพาราตามที่กำหนด เป็นต้น นอกจากนี้ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะต้องออกตรวจตราตามโรงงาน สถานที่รับซื้อ หรือผลิตในพื้นที่จังหวัดน่าน และรายงานผลการปฏิบัตินำเข้าที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการทุกเดือน ทั้งนี้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำยางพาราตกหล่นบนพื้นผิวถนน สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีบ้านพักติดริมถนนที่มีน้ำยางพาราตกหล่น และไม่ก่อให้เกิดปัญหามลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
            โดยการประชุมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน ผู้รับซื้อยางพารา เกษตรกรที่ทำสวนยางพารา ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง และประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่มีบ้านพักติดริมถนนที่มีน้ำยางพาราตกหล่น เข้าร่วมประชุมฯรวมจำนวน 210 คน ซึ่งความร่วมมือบูรณาการในการดูแลรักษาความปลอดภัย และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในครั้งนี้ จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวผู้ใช้รถใช้ถนน ได้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืนต่อไป
****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
11 กรกฎาคม 2561
จำนวนคนอ่าน 113 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« ธันวาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 89 คน
Total 40,453 คน