ข่าวประกวดราคา
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 68 รายการ

วันที่ 11 ก.ค. 2561 )

            สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับแจ้งจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 ว่ามีความประสงค์จะขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประเภททองรูปพรรณ เครื่องประดับ วัตถุมงคล เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือสื่อสาร ยานพาหนะ และอื่นๆ จำนวน 68 รายการ ตามคำสั่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ที่ 4017/2561 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561 โดยกำหนดการลงทะเบียนเข้าประมูลสู้ราคา ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น. ณ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ จำกัด ผู้ประสงค์จะเข้าสู้ราคาในการประมูลทรัพย์สินทีราคาเริ่มต้นเกิน 1 ล้านบาท จะต้องวางหลักประกันในการเข้าสู้ราคาเป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คของธนาคาร โดยสั่งจ่าย "เก็บรักษาทรัพย์สินคดียาเสพติด(เงินจากการขายทอดตลาด)โดย ป.ป.ส.จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของราคาเริ่มต้นทุดรายการที่ต้องการสู้ราคา โดยดำเนินการประมูลราคาโดยปากเปล่า ต่อหน้าคณะกรรมการขายทอดตลาดของสำนักงาน ป.ป.ส.  และต่อหน้าผู้สู้ราคาทีมีอยู่ การขนย้ายทรัพย์สิน ผู้ประมูลได้ต้องออกค่าใช้จ่ายในการขนย้ายทรัพย์สินดังกล่าวไปจากสถานที่ที่ทรัพย์สินนั้นตั้งอยู่และจะต้องเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ และค่าภาษีค้างชำระในการโอนกรรมสิทธิ์รถ ผู้ประมูลได้ต้องขนย้ายทรัพย์สินภายใน 7 วันหลังจากได้ชำระเงินเสร็จสิ้น ส่วนทรัพย์สินที่ผู้ประมูลได้ยังไม่ได้ขนย้ายไป ผู้ประมูลได้เป็นผู้รับผิดชอบในการเสื่อมสภาพของตัวทรัพย์และค่าใช้จ่ายที่มีขึ้น

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

11 กรกฎาคม 2561                                                                       

จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« ธันวาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 89 คน
Total 40,453 คน