ข่าวเด่น
พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดอบรมโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน จังหวัดน่าน

วันที่ 11 ก.ค. 2561 )

        11 กรกฎาคม 2561 ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน นายพิภัช ประจันเขตต์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน จังหวัดน่าน  โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง และวิทยากรประจำหลักสูตร เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมฯให้ความรู้ แก่ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ที่เข้ารับการอบรมการพัฒนาอาชีพในครั้งนี้กว่า 50 คน เพื่อสร้างโอกาสแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูในการประกอบอาชีพ และสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวต่อไปได้

          เนื่องจากผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแล้ว มักประสบปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ และไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม จึงส่งผลให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูขาดโอกาสในการดำรงชีพในสังคม จึงทำให้ไม่สามารถหารายได้ในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และมีโอกาสในการกลับไปใช้ยาเสพติดหรือกระทำความผิดซ้ำ  จังหวัดน่าน ได้บูรณาการร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดน่านและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดการอบรมโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน จังหวัดน่าน   เพื่อดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาอาชีพแก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู โดยดำเนินการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการและศักยภาพของแต่ละบุคคล เพื่อสนับสนุนให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ลดอัตราความเสี่ยงในการกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำ พร้อมทั้งสามารถกลับไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

      ทั้งนี้การอบรมการสร้างอาชีพตามโครงการติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน จังหวัดน่าน หลักสูตร 3 วัน 2 คืน ตั้งแต่วันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ได้รับความร่วมมือสนับสนุนสถานที่ วิทยากร ตลอดจนหลักสูตรการฝึกอาชีพ จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เพื่อให้ผู้ที่ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ สามารถเลือกฝึกอบรมอาชีพที่ตนเองชอบหรือมีความถนัด อาทิเช่น การซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ , การเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น , การตัดผมชาย เป็นต้น

 

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

11 กรกฎาคม 2561    

จำนวนคนอ่าน 64 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« ธันวาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 89 คน
Total 40,453 คน