ข่าวเด่น
น่านรวมพลังรณรงค์ จิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก” เน้นมาตรการ 3 ก

วันที่ 12 ก.ค. 2561 )

              จังหวัดน่าน รวมพลังจิตอาสาเปิดกิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก” เน้นให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันไข้เลือดออก โดยใช้มาตรการ 3 ก ไม่ให้ยุงกัด ไม่ให้ยุงเกิด และ ไม่ให้ยุงหากิน
              ที่ลานกิจกรรม โรงเรียนนันทบุรีวิทยาฯ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ "ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก” เน้นให้ความรู้แก่ประชาชน เพื่อสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันไข้เลือดออก โดยมี นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน นายแพทย์ภราดร มงคลจาตุรงค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน หน่วยงานภาครัฐ เอกชน คณะครูนักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ฯ ซึ่งตามสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในปีนี้พบว่า มีการระบาดโรคไข้เลือดออกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากสภาวะอากาศและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้เกิดการระบาดโรคไข้เลือดออกได้ง่าย โดยจังหวัดน่านได้ใช้มาตรการ 3 ก ก แรก ได้แก่ ไม่ให้ยุงกัด โดยใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ไม่อยู่ในที่อับชื้น ทายากันยุง ก ที่สอง ได้แก่ ไม่ให้ยุงเกิด เก็บน้ำควบคุม/ กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบ้าน และ ก ที่สาม ได้แก่ ไม่ให้ยุงหากิน โดยการ เก็บบ้านให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงลายเกาะพัก เก็บรอบบ้านให้โล่งสะอาด ปราศจากขยะ วัชพืช ใบไม้ กิ่งไม้ ฯลฯ
            นอกจากนี้ สาธารณสุขจังหวัดน่าน ยังได้ดำเนินการเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของโรคไข้เลือดออก และมอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง อสม. ภาคีเครือข่าย ระดับตำบลในทุกพื้นที่ ทำการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องการกำจัดแหล่งเพาะขยายพันธุ์ยุงลาย ให้ทุกครอบครัว ชุมชน และโรงเรียน ซึ่งต้องสอดส่องดูแลเพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดประชุมหมู่บ้านเสี่ยง ทบทวน ซักซ้อมการควบคุมโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนทำความสะอาดบ้านเรือน ปรับปรุงในพื้นที่สาธารณะ จุดเสี่ยง แหล่งเสี่ยงในพื้นที่ แหล่งน้ำขัง เน้นให้โล่งโปร่ง และให้ประชาชนสำรวจลูกน้ำให้เป็นนิสัยในบ้านตนเองทุกวัน ซึ่งกิจกรรม "ทำความดีด้วยหัวใจ ป้องกันภัย ไข้เลือดออก” ในครั้งนี้ มีพลังจิตอาสาประกอบด้วย หน่วยงานราชการ ภาครัฐ เอกชน พลังมวลชน จิตอาสา นักเรียน อาสาสมัครสาธารณสุข และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดน่าน รวมกว่า 250 คน ร่วมกันทำความสะอาดและกำจัดแหล่งลูกน้ำยุงลายบริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร วัดภูมินทร์ ถนนบริเวณรอบวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และสถานที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ เพื่อจำกัดลูกน้ำยุงลายไม่ให้แพร่พันธุ์ในพื้นที่และเพื่อป้องกันทุกคนในชุมชนให้ปลอดภัยจากโรคไข้เลือดออกต่อไป
****************
รดา บุญยะกาญจน์ /ภาพ/ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
12 กรกฎาคม 2561
จำนวนคนอ่าน 386 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« ธันวาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 89 คน
Total 40,453 คน