ข่าวเด่น
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิด ครั้งที่ 1 (จังหวัดน่าน) โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก

วันที่ 12 ก.ค. 2561 )

      12 กรกฎาคม 2561 ที่ ห้องประชุมโรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิด ครั้งที่ 1 (จังหวัดน่าน) โครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก โดยเชิญส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดน่าน ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนชุมชน เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากคนในพื้น

       จังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออก (เชียงราย – พะเยา – แพร่ – น่าน) มีประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานมาอย่างยาวนาน สะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้านโบราณสถาน สถาปัตยกรรม ศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิตที่หลากหลายน่าสนใจ ซึ่งในปัจจุบันจังหวัดในกลุ่มล้านนาตะวันออกก็ยังคงรักษามรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ไว้อย่างเหนียวแน่น จนกลายเป็นจุดหมายทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ในภาคเหนือในปัจจุบัน จังหวัดพะเยา โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อการท่องเที่ยวกลุ่มล้านนาตะวันออก โดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อระดมความคิดเห็น ครั้งที่ 1 (จังหวัดน่าน) เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเก่า การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สภาพปัญหา การสำรวจความต้องการจากคนในพื้น นำไปสู่การส่งเสริมให้เป็นจุดเด่นในการพัฒนากายภาพเมืองเก่าเหล่านี้ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม โดดเด่น และชัดเจน อันจะทำให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจชุมชนด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีรับกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิและยั่งยืน

            การประชุมในครั้งนี้จะทำให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบและทำความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินโครงการร่วมกัน และแนวทางการพัฒนาที่เชื่อมโยงกับกลุ่มล้านนาตะวันออก รวมถึงร่วมกันออกแบบร่างผังแม่บทการพัฒนาเมืองเก่าเพื่อนำไปสู่การทำแบบก่อสร้าง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป      

 

 

........................................................

 

อาชอำพล แก้ววิจิตร / ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน

12 กรกฎาคม 2561                                                                        

จำนวนคนอ่าน 62 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« กันยายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 11 คน
Number of Yesterday 5 คน
Number of Lastmonth 193 คน
Total 39,803 คน