ข่าวประชาสัมพันธ์
พมจ.น่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2561

วันที่ 1 ต.ค. 2561 )

     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กำหนดขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ประจำปี 2561 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2561 – เดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้แนวคิด "ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิดยุติความรุนแรงในครอบครัว ผ่านกิจกรรมเสวนาวิชาการ กิจกรรมรณรงค์สื่อสร้างสรรค์การ์ตูนคาแรคเตอร์ "ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว” รวมทั้งกิจกรรมมอบโล่เกียรติคุณให้แก่บุคคล หน่วยงาน และสื่อที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ดังนี้
      1. เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ไม่จำกัดเพศและอายุ ร่วมประกวดการ์ตูนคาแรคเตอร์ "ท่าทางที่อยากเห็นและไม่อยากเห็นในครอบครัว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 65,000 บาท (รางวัลชนะเลิศ มูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่รางวัล, รางวัลรองชนะเลิศ 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาทพร้อมโล่รางวัล, รางวัลชมเชย 3 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล) เริ่มส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561 และประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สามารถอ่านรายละเอียดหลักเกณฑ์การประกวดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.dwf.go.th
       2. ขอเชิญเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณารางวัลบุคคล หน่วยงาน และสื่อที่ไม่นิ่งเฉยต่อความรุนแรงในครอบครัว ผู้เข้าเสนอชื่อจะต้องไม่ใช่บุคลากรหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อฯ ได้ทางเว็บไซต์ www.dwf.go.th หัวข้อข่าว "ประชาสัมพันธ์”
      ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาว วริสรา บุญมา และนางสาว ศศิพิมล แก่นเมือง กลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว โทรศัพท์ 0-2642-7750
 
ปาลิตา วงค์ราช / ข่าว นิสิตฝึกงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
นายกัมปนาท พอจิต บรรณาธิการข่าว
จำนวนคนอ่าน 45 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน