ข่าวประชาสัมพันธ์
พมจ.น่าน จัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งเสริมเยาวชนสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม ประจำปี 2561

วันที่ 1 ต.ค. 2561 )

            สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ภายใต้หัวข้อ "ส่งต่อความรักด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม” กำหนดจัดกิจกรรมในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 โดยเปิดรับสมัครและส่งผลงาน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ผู้ประกวดจะต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. หรือเทียบเท่า ของสถานบันศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดน่าน อายุไม่เกิน 20 ปี (นับถึงวันแรกที่สมัคร) สถานศึกษาเป็นผู้รับรองนักเรียน/นักศึกษาเข้าแข่งขัน สำหรับการประกวดครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
            1.รอบคัดเลือก คัดเลือกจากผู้เข้าประกวดทั้งหมดที่ส่งใบสมัครโดยคัดให้เหลือ 5 คน ในหัวข้อเดียวกันคือ "การส่งต่อความรัก ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม” คลิปความยาววิดีโอ 5 นาที ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 360p (640x360 pixel) ถ่ายคลิปหน้าตรงด้วยชุดนักเรียน/นักศึกษาหรือชุดสุภาพ ไม่ใช้เทคนิคตัดต่อหรือแต่งเสียง พูดโดยไม่อ่านเอกสาร เนื้อหาของคลิปวิดีโอต้องเกี่ยวกับการนำเสนอแนวคิดบทบาทของตนเองในการมีส่วนร่วมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม ทัศนะการสร้างจิตสำนึกสาธารณะ สำหรับภาคส่วนต่างๆในสังคม เพื่อจุดประกายความคิดในการสร้างสังคมให้น่าอยู่ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งใบสมัคร บทความ คลิปวิดีโอ พร้อมหลักฐานทั้งหมดภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561
          2.รอบชิงชนะเลิศ ผู้ผ่านการคัดเลือก 5 คน จะต้องขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ ความยาว 5 นาที ในหัวข้อเดียวกัน "การส่งต่อความรัก ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม” ต่อหน้าคณะกรรมการ ซึ่งสามารถพูดได้น้อยกว่าเวลาที่กำหนดไว้เพียงคนละ 30 วินาที หากเกินเวลาที่กำหนดจะถูกตัดคะแนน โดยจัดกิจกรรม ณ บริเวณข่วงน้อย ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน
          สำหรับรางวัลในการประกวด ประกอบด้วย ชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 5,000บาท และตั๋วเครื่องบินสายการบินไทยแอร์เอเซีย ไป-กลับ เส้นทางในประเทศ จำนวน 1 ที่นั่ง โดยระบุเป็นชื่อผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศเท่านั้น รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล จำนวน 3,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nan.m-society.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มนโยบายและวิชาการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน หมายเลขโทรศัพท์ 054-716401 ในวันและเวลาราชการ หรือตรวจสอบรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.nan.m-society.go.th
 
ปาลิตา วงค์ราช / ข่าว นิสิตฝึกงาน มหาวิทยาลัยพะเยา
นายกัมปนาท พอจิต บรรณาธิการข่าว
จำนวนคนอ่าน 75 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน