ข่าวเด่น
จังหวัดน่าน เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

วันที่ 11 ต.ค. 2561 )

            จังหวัดน่าน ร่วมกับเทศบาลเมืองน่านเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
              นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เปิดเผยว่า ด้วยในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 เทศบาลเมืองน่าน ได้กำหนดจัดงานทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2561 ณ บริเวณวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร จังหวัดน่าน เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจังหวัดน่านให้ถาวรสืบไป และให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว โดยนิมนต์พระภิกษุ-สามเณร จำนวน 200 รูปมารับบิณฑบาต
              สำหรับเทศกาลวันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาของไทย นับว่าเป็นวันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือเป็นวันสุดท้ายของการอยู่จำพรรษา 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์เถรวาท และตามพระวินัยบัญญัติแล้ว เหล่าพระภิกษุจะต้องอยู่ในจำพรรษาในคืนวันสุดท้าย หรือวันออกพรรษานี้เพิ่มอีกคืนหนึ่ง ไม่สามารถที่จะไปค้างแรมที่อื่นได้ ต้องให้ผ่านเข้าสู่เช้าวันใหม่ (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) เสียก่อน จึงจะเป็นวันออกพรรษาจริง และวันออกพรรษา เรียกได้อีกอย่างหนึ่งตามคัมภีร์ วันปวารณา แปลว่า อนุญาต หรือ ยอมให้ ในวันนี้พระสงฆ์จำประกอบพิธีสังฆกรรม เรียกว่ามหาปวารณา แทนการสวดพระปาฏิโมกข์ (พระวินัย) โดยเปิดโอกาสให้พระภิกษุด้วยกันเอง สามารถว่ากล่าวตักเตือนกันได้โดยเสมอภาค ด้วยจิตที่ปรารถนาดีต่อกัน ถือเป็นข้อปฏิบัติตามพระวินัยสำหรับพระภิกษุโดยเฉพาะ เนื่องจากในระหว่างที่จำพรรษาอยู่นั้น
            ส่วนการปฏิบัติตนในวันออกพรรษาแม้การปวารณาจะเป็นเรื่องระหว่างพระสงฆ์ด้วยกัน แต่การออกพรรษาก็เป็นวาระสำคัญอีกวาระหนึ่งที่ชาวบ้านจะได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน โดยในวันรุ่งขึ้น คือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ มีประเพณีทำบุญตักบาตร ที่เรียกกันว่า ทำบุญตักบาตรเทโว หรือเรียกเต็มๆ ว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ สืบเนื่องจากความเชื่อตามตำนานที่ว่า วันนี้เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าได้เสด็จลงจากเทวโลกหลังจากที่ได้เสด็จกลับจากการไปโปรดพระพุทธมารดา ณ สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ หลังเสร็จจากการทำบุญตักบาตร พุทธศาสนิกชนจะไปฟังธรรมและรักษาอุโบสถศีล
****************
รดา บุญยะกาญจน์ / /รายงานข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
11 ตุลาคม 2561
จำนวนคนอ่าน 153 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน