ข่าวรับสมัครงาน
รพ.เฉลิมพระเกียรติ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

วันที่ 18 ต.ค. 2555 )

                ด้วยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือย) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง จำนวน 3 อัตรา คือ ตำแหน่งพนักงานช่วยคนไข้ จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ได้รับวุฒิหลักสูตรผู้ช่วยเหลือคนไข้หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน และ ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 6,552 บาท วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
             ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัคร หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 0-5469-3548 ต่อ 103 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ
 
..........................................
พวงพยอม  คำมุง / ข่าว
จำนวนคนอ่าน 276 คน จำนวนคนโหวต 0 คน