ข่าวเด่น
พมจ.น่าน จัดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 มุ่งเน้นการขจัดอุปสรรค มุ่งเน้นสร้างงานให้คนพิการ

วันที่ 21 ธ.ค. 2555 )

ที่ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน  นายชุมพร  แสงมณี            ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2555 ที่ทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ร่วมกับเครือข่ายคนพิการจังหวัดน่าน ได้จัดขึ้นเพื่อให้คนพิการมีส่วนร่วมในสังคม รวมทั้งเสริมสร้างเจตคติเชิงสร้างสรรค์ให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ พลัง อย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม  โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่บุคคล/องค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการอีกด้วย 

                   องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี  เป็นวันคนพิการสากล  และได้เชิญชวนให้ประเทศสมาชิกร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ  ที่จะสร้างเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับคนพิการ  และให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์  เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป  และได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพให้สังคมได้ประจักษ์   ซึ่งจะทำให้สังคมเกิดเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและคนพิการ  โดยสังคมเกิดการยอมรับในฐานะที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของสังคม   โดยในปีนี้จังหวัดน่านได้จัดกิจกรรมงานวันคนพิการสากล            ในหัวข้อ "การขจัดอุปสรรคทั้งมวล..สู่การมีงานทำของคนพิการ”  ซึ่งภายในงานได้มีการจัดนิทรรรศการทางวิชาการ นิทรรศการชุดสิทธิประโยชน์ด้านสุขภาพ การสาธิต แสดงผลงาน การจำหน่ายสินค้าและบริการของคนพิการและนักเรียน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กพิเศษ          การแนะนำทางอาชีพการศึกษาการให้คำปรึกษา แนะนำปัญหาทางสังคม และการแนะนำวิธีดูแลคนพิการ และการเสวนาหัวข้อ "การขจัดอุปสรรคทั้งมวล..สู่การมีงานทำของคนพิการ” โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการอาชีวศึกษา , สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , สาธารณสุข .องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน , เทศบาลเมืองน่าน  มูลนิธิพระครูพุทธมนต์โชติคุณฯ , สมาคมสายใยดวงใจน่าน และผู้แทนคนพิการ เข้าร่วมเวทีเสวนา ซึ่งมีผู้พิการและครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน

ศรายุทธ  ประเสริฐนิรมล ภาพ / ข่าว 

จำนวนคนอ่าน 85 คน จำนวนคนโหวต 0 คน

 
« เมษายน 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 17 คน
Number of Lastmonth 261 คน
Total 38,332 คน