ข่าวเด่น
พาณิชย์เปิดงานโครงการประชารัฐ 4 สร้าง "สร้างงาน สร้างตลาด สร้างโอกาส สร้างรายได้" เพื่อจังหวัดน่าน (21/07/2561)
จังหวัดน่าน จัดประชุมชี้แจงสิทธิประโยชน์และความรู้เกี่ยวกับการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตนเอง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (20/07/2561)
จังหวัดน่าน จัดโครงการเสริมสร้างค่านิยม วัฒนธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (20/07/2561)
น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3/2561 เน้นประชาสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของประชาชน (19/07/2561)
จังหวัดน่าน ขอเชิญชวนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รวมถึงประชาชน ได้ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2561 (19/07/2561)
จังหวัดน่าน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัดและการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดน่าน (17/07/2561)
อ่านทั้งหมด     
    1  
ข่าวประกวดราคา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จะดำเนินการประมูลให้เช่าอาคารศูนย์แสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (12/07/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 3/2561 จำนวน 68 รายการ (11/07/2561)
ท่าอากาศยานน่านนคร มีความประสงค์ จะประมูลขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ได้ใช้ราชการแล้ว จำนวน 43 รายการ (10/07/2561)
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุเสื่อมสภาพหมดความจำเป็นในการใช้งาน จำนวน 3 รายการ (09/07/2561)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จะดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมที่จะเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 5/2561 จำนวน 35 รายการ (02/07/2561)
อ่านทั้งหมด     
 
« กรกฎาคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 7 คน
Number of Lastmonth 218 คน
Total 39,269 คน