หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวหัดน่าน ขายทอดตลาดพัสดุ-ครุภัณฑ์ชำรุด (25/12/2017)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (ป.ป.ส.ภาค 5)ขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวน 77 รายการ (08/12/2017)
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดน่าน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ (24/11/2017)
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 9 รายการ (24/10/2017)
สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มีความประสงค์ประกวดราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (24/10/2017)
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 (ป.ป.ส.ภาค 5)ขายทอดตลาดทรัพย์สินจำนวน 125 รายการ (24/10/2017)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ขาดทอดตลาดพัสดุ (18/10/2017)
อบต. ผาทอง อำเภอท่าวังผา ประมูลจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ (22/08/2017)
อบต.นาทะนุง มีความประสงค์สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. (22/08/2017)
อบต.เชียงของ มีความประสงค์ประมูลซื้อรถดับเพลิงเอนกประสงค์ 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน (22/08/2017)
สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (22/08/2017)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน มีความประสงค์ขายทอดตลาดมาตรวัดน้ำชำรุด จำนวน 19 รายการ (22/08/2017)
อบต.ป่าแลวหลวง จ.น่าน สอบราคาจ้างโครงการฉาบผิวลาดยางแอสฟัสติกคอนกรีตถนน (16/08/2017)
อบต.ป่าแลวหลวง มีความประสงค์สอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจำนวน 2 โครงการ (15/08/2017)
อบจ.น่าน มีความประสงค์สอบราคาจ้าง โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางที่อยู่ในความรับผิดชอบ (08/08/2017)
สนง.สหกรณ์จังหวัดน่าน มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (08/08/2017)
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯน่าน มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (08/08/2017)
สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดน่าน สอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด (07/08/2017)
สนง.สถิติจังหวัดน่าน มีความประสงค์สอบราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน (03/08/2017)
อบต.เปือ มีความประสงค์สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (01/08/2017)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ถัดไป>>
 
« มกราคม 2561 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 15 คน
Number of Yesterday 19 คน
Number of Lastmonth 160 คน
Total 37,019 คน