หน้าหลัก >> ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา
อบต. ป่าแลวหลวง สอบราคาซื้อรถยนต์ 1 คัน (16 มิ.ย. 2560)
บมจ.กสท.โทรคมนาคม สอบราคาจ้างสร้างลาน คสล (13 มิ.ย. 2560)
บมจ.กสท โทรคมนาคม สอบราคาจ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์ (13 มิ.ย. 2560)
อบต.ไหล่น่าน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (13 มิ.ย. 2560)
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลา 15 หลัง (6 มิ.ย. 2560)
อบต.ป่ากลาง ประมูลจ้างก่อสร้างงานประเภทถนน จำนวน 4 โครงการ (2 มิ.ย. 2560)
ประมงจังหวัดน่าน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด (30 พ.ค. 2560)
อบต.น้ำเกี๋ยน ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตนเสริมเหล็ก (30 พ.ค. 2560)
การประปาส่วนภุุูมิภาคสาขาน่าน สอบราคาจ้างเหมางานวางท่อขยายเขตน้ำประปา (29 พ.ค. 2560)
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน สอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร (24 พ.ค. 2560)
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดน่าน มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ รวม 4 รายการ (22 พ.ค. 2560)
สนง.เกษตรจังหวัดน่าน มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างศาลาศูนย์เรียนรู้เครือข่ายการผลิตข้าว (22 พ.ค. 2560)
อบจ.น่าน มีความประสงค์สอบราคาจ้าง โครงการบูรณะซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรทางหลวงท้องถิ่น(ครั้งที่ 2) (18 พ.ค. 2560)
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่าน มีความประสงค์สอบราคาจ้างเหมาวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำ (18 พ.ค. 2560)
อบต.ดู่พงษ์ ประมูลซื้อรถยนต์ (18 พ.ค. 2560)
อบต.นาซาว ประมูลจ้างก่อสร้างและติดตั้งโคมไฟถนนพลังงานโซล่าร์ (16 พ.ค. 2560)
ป.ป.ส.ภาค 5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน (11 พ.ค. 2560)
อบต.ป่าแลวหลวง สอบราคาซื้อรถบรรทุกดีเซล (11 พ.ค. 2560)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาน้อย สอบราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมการสร้างสัมมาชีพชุมชน (25 เม.ย. 2560)
อบต.ผาสิงห์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง โดยวิธีสอบราคา จำนวน 7 โครงการ (25 เม.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ถัดไป>>