หน้าหลัก >> ข่าวรับสมัครงาน

ข่าวรับสมัครงาน
จังหวัดน่าน รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ประจำปี 2561 (9 ต.ค. 2560)
มทร. น่าน รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท (6 ต.ค. 2560)
ศูนย์หม่อนไหมเฉฃิมพระเกียรติฯ รัสมัครพนักงานราชการทั่วไป (6 ก.ย. 2560)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (15 ส.ค. 2560)
ปกครองจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (15 ส.ค. 2560)
มทร.น่าน รับสมัครสอบแข่งขันจ้างบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (27 ก.ค. 2560)
สหกรณ์จังหวัดน่านรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ (7 มิ.ย. 2560)
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (24 พ.ค. 2560)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างฯ (25 เม.ย. 2560)
สปข.3 รับสมัครเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด ปฏิบัติงาน ณ สวท.น่าน 1 อัตรา (29 มี.ค. 2560)
สนง.สรรพสามิตพื้นที่รับสมัครบุคคลตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (22 มี.ค. 2560)
สน.สรรพสามิตพื้นที่น่าน รับสมัครพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา (22 มี.ค. 2560)
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ (14 มี.ค. 2560)
กกต. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของสำนักงานฯ (1 มี.ค. 2560)
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานเหมาบริการ (20 ก.พ. 2560)
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น (20 ก.พ. 2560)
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานขับรถยนต์ (27 ม.ค. 2560)
โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไทและกล้วยน้ำไทมูลนิธิ รับเยาวชนศึกษาฟรีหลักสูครวิชาพนักงานงานโรงพยาบาล (27 ธ.ค. 2559)
มทร.น่าน รับสมัครจัดจ้างเปนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการ 1 อัตรา (27 ธ.ค. 2559)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน รับสมัครพนักงานราชการ 1 อัตรา (6 ธ.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>