หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองกิจการในพระองค์ 904 รับสมัครทหารกองหนุนและบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการ (10 ส.ค. 2560)
ยุติธรรมจังหวัดน่าน รับสมัครที่ปรึกษากฎหมายประจำคลินิกยุติธรรม (10 ส.ค. 2560)
กรมทางหลวง เชิญชวนส่งภาพถ่ายประกวดตามโครงการ“กรมทางหลวงกับการขับเคลื่อนสังคมไทย” (19 ก.ค. 2560)
อำเภอเมืองน่านเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนการศึกษาโครงการ “ทุนร้อยใจ-สายใยไทยเมืองน่าน” (5 มิ.ย. 2560)
อัยการจังหวัดน่านรับสมัครบุคคลเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพทางกฎหมาย (2 มิ.ย. 2560)
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ (16 พ.ค. 2560)
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล จัประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 “ประชากรและสังคม 2560” (11 พ.ค. 2560)
ม.ศิลปากร จัดอบรมหลักสูตร “เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ” (11 พ.ค. 2560)
สวทช. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนไปศึกษาต่างประเทศ (31 มี.ค. 2560)
รับสมัครเด็กเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนอบรมในสถาบันเพาะกล้าคุณธรรม (14 มี.ค. 2560)
เปิดศูนย์ตรวจสัญชาติแรงานเมียนมาในพื้นที่ 5 จังหวัด (14 มี.ค. 2560)
เทศบาลเมืองน่าน ขยายเวลาเปิดรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองน่าน (13 มี.ค. 2560)
ป.ป.ช. จัดประกวดภาพยนตร์โฆษณาการป้องกันการทุจริต (2 มี.ค. 2560)
สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดน่าน รับสมัครพนักงานทั่วไป (8 ก.พ. 2560)
เชิญเที่ยวงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 41 ณ จังหวัดเชียงใหม่ (23 ม.ค. 2560)
นโยบาย มาตรการเพื่อสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน (23 ม.ค. 2560)
สำนักงาน ก.พ. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน (26 ธ.ค. 2559)
สนง.สหกรณ์จังหวัดน่าน มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ รวม 57 รายการ (16 ธ.ค. 2559)
ปปช. แจ้งผลการประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. (24 พ.ย. 2559)
สนง.โยธาธิการจังหวัดน่าน มีความประสงค์ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ รวม 10 รายการ (22 พ.ย. 2559)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>