หน้าหลัก >> ข่าวเด่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น

ผวจ.น่าน นำประชาชนทุกหมู่เหล่า ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช (23 ต.ค. 2560)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวายณ วัดบุญยืน พระอารามหลวง (22 ต.ค. 2560)
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร พระอารามหลวง (22 ต.ค. 2560)
จังหวัดน่าน อัญเชิญไฟหลวงพระราชทาน ในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (21 ต.ค. 2560)
น่าน จัดประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติจิตอาสาประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (19 ต.ค. 2560)
จังหวัดน่าน ดำเนินงานโครงการจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ต.ค. 2560)
ผวจ.น่านเชิญชวนทุกภาคส่วนร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน (19 ต.ค. 2560)
จังหวัดน่าน ประกอบพิธีบวงสรวงพระเมรุมาศจำลองประจำจังหวัด แบบล้านนา (18 ต.ค. 2560)
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน นำมาถวาย ณ วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง จังหวัดน่าน (17 ต.ค. 2560)
ตำรวจภูธรจังหวัดน่านจัดงาน วันตำรวจประจำปี 2560 ทำพิธีทางพระพุทธศาสนา เจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร (17 ต.ค. 2560)
พิธีมอบผ้าไตร โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณร 182 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (17 ต.ค. 2560)
ผวจ.น่าน มอบนโยบายกลุ่มจิตอาสาเฉพาะกิจ และนำจิตอาสาเฉพาะกิจทำความสะอาดบริเวณพระเมรุจำลองจังหวัดน่าน (17 ต.ค. 2560)
จ.น่าน แจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ระวังน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหล (17 ต.ค. 2560)
จังหวัดน่าน จัดพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร สวรรคต ครบ 1 ปี (13 ต.ค. 2560)
เทศบาลเมืองน่านเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวชมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560 (11 ต.ค. 2560)
จังหวัดน่าน อำเภอภูเพียง จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาเฉพาะกิจ และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (10 ต.ค. 2560)
ปภ.แจ้งเตือนฝนตกหนักในบางพื้นที่ของจังหวัดน่าน มีผลกระทบถึง 11 ต.ค.นี้ (9 ต.ค. 2560)
อพท. เชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 (6 ต.ค. 2560)
โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปริมนทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (6 ต.ค. 2560)
พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ร่วมตักบาตรเทโวโรหนะประจำปี 2560 (6 ต.ค. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ถัดไป>>