หน้าหลัก >> ข่าวเด่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ) กระทรวงพลังงาน เชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวด Thailand Energy Awards 2018 (22 มิ.ย. 2560)
รพ.น่าน จัดโครงการวันบริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2560 (22 มิ.ย. 2560)
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดบริหารโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่จังหวัดน่าน (22 มิ.ย. 2560)
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ทำพิธีมอบเงินช่วยเหลือค่าประกอบอาชีพให้แก่ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย 4 จังหวัดภาคเหนือ (21 มิ.ย. 2560)
น่านระดมความคิดเห็น ขับเคลื่อนโครงการอาหารล้านนาปลอดภัยของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (21 มิ.ย. 2560)
ตำรวจน่านใส่ใจห่วงใยประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน จุดเสี่ยงต้องจำกัดความเร็วเพื่อความปลอดภัย (21 มิ.ย. 2560)
น่าน พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ การเบิกจ่ายงบประมาณและด้านภาษีอากร (20 มิ.ย. 2560)
กอ.รมน.ภาค 3 สรุปผลการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมเพื่อสกัดกั้นขบวนการลักลอบตัดทำไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่จังหวัดน่าน (20 มิ.ย. 2560)
ผู้ตรวจราชการประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ตรวจติดตามการประเมินผลการดำเนินงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน ตามโครงการศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center : GECC) (19 มิ.ย. 2560)
ตัวแทนลูกจ้าง สสจ.ในพื้นที่จังหวัดน่าน กว่า 200 คน เดินชูป้ายเรียกร้องและยื่นหนังสือร้องขอให้รัฐบาลช่วยพิจารณาปรับเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (19 มิ.ย. 2560)
พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน และจังหวัดแพร่ (17 มิ.ย. 2560)
น่านพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน เสริมสร้างความมั่นคงระดับหมู่บ้านอย่างยั่งยืน (16 มิ.ย. 2560)
น่าน จัดประชุม กปช. ครั้งที่ 2/2560 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านแผนประชาสัมพันธ์ของจังหวัด (15 มิ.ย. 2560)
น่านจัดกิจกรรมท้าชน ผลไม้ยักษ์จากแปลงใหญ่ และสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ของพ่อ (15 มิ.ย. 2560)
กอ.รมน.น่าน นำสื่อมวลชนร่วมโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ระดับภาค 3 ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดอุตรดิตถ์ (15 มิ.ย. 2560)
น่านเกิดฝนตกหนักตลอดคืน น้ำป่าไหลกัดเซาะถนนช่วงอำเภอเชียงกลางขาดสัญจรไปมาไม่ได้ (15 มิ.ย. 2560)
รพ.น่าน อบรมซ้อมแผนและป้องกันระงับอัคคีภัย เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยในโรงพยาบาล (13 มิ.ย. 2560)
จังหวัดน่านเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรม “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง” ประจำปี 2560 (13 มิ.ย. 2560)
กลุ่มเกษตรกรอำเภอนาน้อยกว่า 70 ราย ยื่นหนังสือร้องผู้ว่าฯน่าน ช่วยเหลือไม่มีที่ดินทำกิน (12 มิ.ย. 2560)
จังหวัดน่านร่วมกับ ททท.สำนักงานแพร่แถลงข่าวเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวจังหวัดน่าน "เสน่ห์น่าน...หน้าฝน" ตอนความลับสีเขียว พร้อมเปิดตัวแอพพลิเคชั่น "GOZPhrae-Nan แอพฯ เดียวเที่ยว แพร่-น่าน (12 มิ.ย. 2560)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 ถัดไป>>