หน้าหลัก >> ข่าวเด่น
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวเด่น ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวเด่น

สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนบูรณาการ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำน่าน ประจำปี 2562 (21/02/2019)
จังหวัดน่าน จัดการอบรมให้ความรู้ ส่งเสริม และพัฒนาหมู่บ้านขยายผลโครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ” ประจำปี พ.ศ.2562 (21/02/2019)
จังหวัดน่าน จัดการอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (20/02/2019)
จิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61 ร่วมกับจังหวัดน่าน จัดการอบรม เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย (20/02/2019)
ผลการตัดสินการประกวดร้านนิทรรศการ ในงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562 (18/02/2019)
สาวงามจากอำเภอเชียงกลาง คว้ามงกุฎนางสาวน่าน ประจำปี 2562 (18/02/2019)
น่าน สาวเมี่ยน คว้าตำแหน่งธิดาดอย ประจำปี 2562 (16/02/2019)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 (16/02/2019)
เทศบาลเมืองน่านจัดงานแถลงความร่วมมือด้านการพัฒนาคุณภาพอาหารและโภชนาการโรงเรียน (15/02/2019)
จังหวัดน่าน จัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 65 ปี (11/02/2019)
น่าน จัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562 ส่งเสริมการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของท้องถิ่น (10/02/2019)
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดการประชุมติดตามการดำเนินงานและรับฟังประเด็นปัญหาที่พบในพื้นที่ เพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ และขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติในทุกรูปแบบ (07/02/2019)
จังหวัดน่าน ดำเนินการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นจังหวัดน่าน ประจำปี 2562 (07/02/2019)
น่านจัดงานแถลงข่าวงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562 (05/02/2019)
จังหวัดน่าน คัดเลือกนักศึกษาชาวไทยภูเขาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (31/01/2019)
น่าน จัดอบรมการเลือกตั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในวงกว้างสู่ประชาชนต่อไป (30/01/2019)
น่าน จัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรอินทรีย์วิถีน่าน จากภูผาสู่สากล ครั้งที่ 3 และมหกรรมข้าววิถีน่าน ปี 2562 (29/01/2019)
เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน จัดงานวันรวมน้ำใจสู่กาชาดน่าน และประชาสัมพันธ์การจัดงานของดีเมืองน่าน ประจำปี 2562 (28/01/2019)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จัดงานเกษตรน่านแฟร์ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน (28/01/2019)
น่าน จัดงานมหกรรมโคเนื้อคุณภาพ ครั้งที่ 2 ส่งเสริมการผลิตโคเนื้อคุณภาพเพื่อการตลาดแบบครบวงจร (28/01/2019)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ถัดไป>>
 
« กุมภาพันธ์ 2562 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
ดูปฏิทินทั้งหมด
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 40,501 คน