ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
    1     2  
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนองคาย ประชุมเตรียมความพร้อมรับคณะรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร) (06/07/2559)
ข่าวน่าสนใจ
หนองคาย ขนส่งหนองคายตรวจนิเทศติดตามงานหน่วยต้นแบบด้านข้อมูลข่าวสาร (06/07/2559) จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก (๒๖ มิ.ย.๕๙) ประจำปี ๒๕๕๙ “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ (15/06/2559)
ป.ป.ช. ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี ๒๕๕๙ ชิงรางวัลพระราชทาน (15/06/2559) ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้า ASAWANN SHOPPING COMPLEX ๑ (09/06/2559)
     
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคาย สมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน ๑ อัตรา (๑๑-๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙) (22/07/2559)
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๖ เปิดรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๔ จำนวน ๒ อัตรา (๖-๒๔ มิ.ย.๕๙) (15/06/2559)
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายรับพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (19/05/2559)
หมู่บ้านเด็กโสสะ เฉลิมนารินทร์หนองคาย รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ตำแหน่งครูอนุบาล (19/05/2559)
สนง.คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ (วันที่ ๒๔-๓๐ ธ.ค.๕๘) (24/12/2558)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
อ่านทั้งหมด