จังหวัดหนองคาย เชิญชวนชาวหนองคายทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสในหลวงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) จังหวัดหนองคาย (06/06/2559) / “นายจ้างและสถานประกอบการกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา จะต้องพาแรงงานต่างด้าว รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ไปจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน ฯลฯ (15/02/2559) / ขอเชิญชวนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยแต่งกายด้วยผ้าไทย “วันอาทิตย์นุ่งซิ่นใส่บาตรตลาดริมโขง” ณ บริเวณริมแม่น้ำโขงตลาดท่าเสด็จ (ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดหายโศก ถึง ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งซอยฮ่อ ในเวลา ๐๕.๓๐ น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (22/12/2557) / ติดตามสถานการณ์บ้านเมือง ได้ที่ http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/main (23/05/2557) / ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย (23/07/2555) / 
พรบ.ข้อมูล ส.ปชส.นค.
วาทะนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
ภาพกราฟิกกรมประชาสัมพันธ์

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
    1     2     3  
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
"ประชาชนร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง" 7 สิงหาคม 2559 ออกเสียงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ2559 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.00 น. (15/06/2559)
ข่าวน่าสนใจ
บทบาทและภารกิจหลักของ กกต.ตามร่าง พ.ร.บ.ประชามติ (18/05/2559) "การออกเสียงนอกเขตจังหวัด" (18/05/2559)
กฎเหล็กประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องรู้ ๖ ได้ ๘ ไม่ (13/05/2559)
     
ข่าวรอบเมืองหนองคาย
หนองคาย จัดงาน “สินค้าเกษตรร่วมใจ ผูกสายใยสองฝั่งโขง” (01/07/2559)
ข่าวน่าสนใจ
หนองคาย ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ต้านยาเสพติด (30/06/2559) หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคายอบรมด้านการเงินการคลังและพัสดุ (30/06/2559)
หนองคาย พาณิชย์และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนารู้เท่าทันการค้ายุคดิจิตอล (30/06/2559) หนองคาย หอการค้าไทยเข้าติดตามสถานการณ์การค้าจังหวัดหนองคาย (30/06/2559)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
จังหวัดหนองคาย จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก (๒๖ มิ.ย.๕๙) ประจำปี ๒๕๕๙ “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย ยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ (15/06/2559)
ข่าวน่าสนใจ
ป.ป.ช. ขอเชิญชวนสถานศึกษาส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตประจำปี ๒๕๕๙ ชิงรางวัลพระราชทาน (15/06/2559) ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การค้า ASAWANN SHOPPING COMPLEX ๑ (09/06/2559)
จังหวัดหนองคาย เชิญชวนชาวหนองคายทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสในหลวงครองราชย์ครบ ๗๐ ปี (06/06/2559) ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อนำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น (03/06/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้าภาษีอากร (26/05/2559)
ข่าวน่าสนใจ
สำนักงานขนส่งหนองคาย ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน ๑๒๖ รายการ (25/05/2559) ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย โดยสถานตำรวจภูธรโพนพิสัย ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ วันที่ ๓๐ พ.ค ๕๙ (24/05/2559)
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ โครงการ (18/05/2559) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ขายทอดตลาดพัสุดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๔ รายการ (๑๗ พ.ค.๕๙) (29/04/2559)
     
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๖ เปิดรับสมัคสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น ๔ จำนวน ๒ อัตรา (๖-๒๔ มิ.ย.๕๙) (15/06/2559)
ข่าวน่าสนใจ
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายรับพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (19/05/2559) หมู่บ้านเด็กโสสะ เฉลิมนารินทร์หนองคาย รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ตำแหน่งครูอนุบาล (19/05/2559)
สนง.คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ (วันที่ ๒๔-๓๐ ธ.ค.๕๘) (24/12/2558) เรือนจำจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานขับยนต์ จำนวน ๑ อัตรา (๓-๑๓ พ.ย.๕๘) (04/11/2558)
     
 เข้าสู่ระบบ