ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคมนี้ (18/05/2559) / “นายจ้างและสถานประกอบการกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ ที่ประสงค์จะจ้างแรงงานต่างด้าวสัญชาติ เมียนมา ลาว และกัมพูชา จะต้องพาแรงงานต่างด้าว รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรที่อายุไม่เกิน ๑๕ ปี ไปจัดทำทะเบียนประวัติ ตรวจสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน ฯลฯ (15/02/2559) / ขอเชิญชวนร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทยแต่งกายด้วยผ้าไทย “วันอาทิตย์นุ่งซิ่นใส่บาตรตลาดริมโขง” ณ บริเวณริมแม่น้ำโขงตลาดท่าเสด็จ (ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดหายโศก ถึง ริมเขื่อนป้องกันตลิ่งซอยฮ่อ ในเวลา ๐๕.๓๐ น. เริ่มวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป (22/12/2557) / ติดตามสถานการณ์บ้านเมือง ได้ที่ http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/main (23/05/2557) / ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย (23/07/2555) / 
พรบ.ข้อมูล ส.ปชส.นค.
วาทะนายกรัฐมนตรี
นโยบายรัฐบาล
ภาพกราฟิกกรมประชาสัมพันธ์

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
    1     2     3  
การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
บทบาทและภารกิจหลักของ กกต.ตามร่าง พ.ร.บ.ประชามติ (18/05/2559)
ข่าวน่าสนใจ
"การออกเสียงนอกเขตจังหวัด" (18/05/2559) กฎเหล็กประชามติร่างรัฐธรรมนูญที่ต้องรู้ ๖ ได้ ๘ ไม่ (13/05/2559)
     
ข่าวรอบเมืองหนองคาย
กอ.รมน. พัฒนามวลชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (25/05/2559)
ข่าวน่าสนใจ
จังหวัดหนองคาย จัดอบรมวิทยากรประชารัฐระดับอำเภอ ตำบล เพื่อเสริมสร้างการรับรู้แบบบูรณาการนำไปขยายผลแก่ประชาชนในพื้นที่ (04/05/2559) หนองคาย นพค.21 อบรมโครงการหมู่บ้านตัวอย่างตามรอยเท้าพ่อ (29/04/2559)
หนองคาย นรข.เขตหนองคาย สนธิกำลังทหารกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี และ ตชด.244 ตรวจยึดกัญชาอัดแท่ง 355 กก. (29/04/2559) หนองคาย คาราวานสินค้าสหกรณ์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (22/04/2559)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชมการแสดงมินิคอนเสิร์ตเพื่อการกุศล วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ (25/05/2559)
ข่าวน่าสนใจ
หนองคาย ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง จังหวัดหนองคาย ในวันศุกร์ ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ (18/05/2559) เทศบาลตำบลบ้านถ่อน จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒o-๒๒ พฤษภาคม นี้ ไร้การพนัน (16/05/2559)
เทศบาลเมืองหนองคาย จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟเดือน ๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ พฤษภาคม นี้ (16/05/2559) ขอเชิญร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ พุทธบูชา ถือศีลห้า ลด ละ อบายมุข ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคมนี้ (16/05/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้าภาษีอากร (26/05/2559)
ข่าวน่าสนใจ
สำนักงานขนส่งหนองคาย ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์เก่าชำรุด จำนวน ๑๒๖ รายการ (25/05/2559) ตำรวจภูธรจังหวัดหนองคาย โดยสถานตำรวจภูธรโพนพิสัย ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ วันที่ ๓๐ พ.ค ๕๙ (24/05/2559)
เทศบาลตำบลโพธิ์ชัยประมูลจ้างก่อสร้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. จำนวน ๑ โครงการ (18/05/2559) ปฏิรูปที่ดินจังหวัดหนองคาย ขายทอดตลาดพัสุดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๔ รายการ (๑๗ พ.ค.๕๙) (29/04/2559)
     
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดหนองคายรับพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี (19/05/2559)
ข่าวน่าสนใจ
หมู่บ้านเด็กโสสะ เฉลิมนารินทร์หนองคาย รับสมัครเจ้าหน้าที่ดูแลเด็ก ตำแหน่งครูอนุบาล (19/05/2559) สนง.คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ (วันที่ ๒๔-๓๐ ธ.ค.๕๘) (24/12/2558)
เรือนจำจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานขับยนต์ จำนวน ๑ อัตรา (๓-๑๓ พ.ย.๕๘) (04/11/2558) ที่ดินจังหวัดหนองคาย รับพนักงานจ้างเหมาบริการ ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ (12/10/2558)
     
งาน “ประเพณีมหาสงกรานต์ อีสานหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๙”
หนองคาย รณรงค์ ๘ สิ่งที่ไม่ควร ปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ วอนงดดื่มแอลกอฮอล์ ลดเล่นแป้ง ไม่แต่งกายยั่วยุ ลดปัญหาลวนลาม (05/04/2559)
ข่าวน่าสนใจ
ททท.สำนักงานอุดรธษนี ขอเชิญร่วมงาน "ประเพณีมหาสงกรานต์ อีสานหนองคาย ประจำปี ๒๕๕๙" (31/03/2559) งานเทศกาลตรุษสงกรานต์และสมโภชสรงน้ำหลวงพ่อพระใส ประจำปี ๒๕๕๙ (31/03/2559)
เทศบาลเมืองหนองคาย จัดประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ระหว่าง ๖-๑๘ เมษายน ๒๕๕๙ (31/03/2559)
     
 เข้าสู่ระบบ