Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 8 คน
Number of Lastmonth 274 คน
Total 8,547 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
       
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนองคาย ขอเชิญร่วมงาน "รณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย" วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ (23/03/2560)
จังหวัดหนองคาย ขอเชิญชวนร่วมงานวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และ งานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (22/03/2560)
หนองคาย ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมฟ้อนถวายบูชาหลวงพ่อพระใส ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๐ (17/03/2560)
หนองคาย คลังจังหวัดหนองคาย ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย) เปิดลงทะเบียนระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (14/03/2560)
จังหวัดหนองคาย กำหนดเขตควบคุมไฟป่าในท้องที่จังหวัดหนองคาย ปี ๒๕๖๐ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า (09/03/2560)
     
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจำนวน ๒ ตำแหน่ง (วันที่ ๑๗ –๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ) (17/03/2560)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต จำนวน ๑ อัตรา (12/01/2560)
สำนักงานประกันสังคมหนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (19/12/2559)
ประกาศแก้ไขการรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างรับเหมาบริการ ของศาลจังหวัดหนองคาย (15/12/2559)
หมู่บ้านเด็กโสสะหนองคาย รับสมัคร เจ้าหน้าที่การศึกษาบ้านเยาวชนชาย จำนวน ๑ อัตรา (07/12/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
อ่านทั้งหมด