พรบ.ข้อมูล ส.ปชส.นค.
ร้องเรียนการให้บริการกปส.

ข่าวรอบเมืองหนองคาย
หนองคาย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการมอบแว่นตาเพื่อน้อง (10/02/2559)
หนองคาย มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย ร่วมกับภาคเอกชน จัดโครงการมอบแว่นตาเพื่อน้อง (10/02/2559)
หนองคาย เจ้าหน้าที่ บก.ปทส.ยึดไม้พะยูง 190 ท่อน มูลค่ากว่า 4 ล้านบาท (09/01/2559)
หนองคาย คณะทำงานออกตรวจติดตาม โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท (30/12/2558)
นพค.21 มอบผลงานเป็นของขวัญปีใหม่ คืนความสุขให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอโพนพิสัย (30/12/2558)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนองคาย ประกาศสรรหาที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิชาการ และด้านสิ่ิงแวดล้อม ( ๘-๑๒ ก.พ.๕๙) (09/02/2559)
หนองคาย ผอ.สปข.1 และคณะ ตรวจประเมินและคัดเลือก สวท.ดีเด่นระดับเขตและส.ปชส.ดีเด่นระดับภาค ที่จังหวัดหนองคาย (04/02/2559)
หนองคาย จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ“วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙” (13/01/2559)
ขอเชิญเข้าชม “งานถ่ายทอด เผยแพร่ สาธิต และจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน” (05/01/2559)
ขอเชิญร่วมงาน “วันรำลึกสถานี ๒๕ ปี ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย” (05/01/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
ศุลกากรภาคที่ ๒ ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ๘ รายการ วันที่ ๒๐ ม.ค. ๕๙ (08/01/2559)
สนง.ประกันสังคมจังหวัดหนองคาย ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ วันที่ ๑๓ ม.ค.๕๙ (08/01/2559)
สถานีตำรวจภูธรโพนพิสัย ขายทอดตลาดรถจักรยานยนต์ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ (24/12/2558)
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคาร วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ( ๒๒ ธ.ค.๕๘-๕ ม.ค.๕๙) (22/12/2558)
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงฝึกงาน (วันที่ ๑๘ -๒๕ ธ.ค.๕๘) (21/12/2558)
     
ข่าวรับสมัครงาน
สนง.คุมประพฤติจังหวัดหนองคาย รับบุคคลเพื่อเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานคุมประพฤติ (วันที่ ๒๔-๓๐ ธ.ค.๕๘) (24/12/2558)
เรือนจำจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานขับยนต์ จำนวน ๑ อัตรา (๓-๑๓ พ.ย.๕๘) (04/11/2558)
ที่ดินจังหวัดหนองคาย รับพนักงานจ้างเหมาบริการ ๑ อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ (12/10/2558)
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย รับพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร (25-29 พ.ค. 58 ) (25/05/2558)
สปสช.เขต 8 อุดรธานี รับพนักงานโครงการงานธุรการ 1 อัตรา ( 20-27 พ.ค.58) (22/05/2558)
     
 เข้าสู่ระบบ