Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 12 คน
Number of Lastmonth 46 คน
Total 7,509 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
       
ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะกรรมการว่าด้วยสัญญาออกประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจก่อสร้างอาคารเพื่ออยู่อาศัย (06/12/2559)
จังหวัดหนองคายขอเชิญทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ (02/12/2559)
เทศบาลเมืองหนองคาย ประกาศใช้ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (30/11/2559)
ขอเชิญชวนร่วมสั่งจองบัตรอวยพร โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองสิริราชสมบัติ และ ๖๐ ปี ทรงผนวช (30/11/2559)
ขอเชิญชวน ร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ (30/11/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย ประกาศ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการระบบการเรียนการสอนเทคโนโลยีไร้สาย จำนวน ๑ ชุด (02/12/2559)
สำนักงานพาณิชย์จังหวัด ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ๒ หลัง (02/12/2559)
วิทยาลัยเทคนิคหนองคายประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์และหุ่นยนต์เสมือนจริงสามมิติชนิด ๕ แกน (24/11/2559)
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่หนองคาย การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพการใช้งาน จำนวน ๒๔ รายการ ในวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ (21/11/2559)
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ประกาศสอบราคาวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ โครงการ (17/11/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
อ่านทั้งหมด