Number of Today 2 คน
Number of Yesterday 3 คน
Number of Lastmonth 77 คน
Total 9,195 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
       
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับระหว่างวันที่ ๒๒ –๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (25/05/2560)
ศูนย์หม่อนไหมฯ หนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม- ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (24/05/2560)
สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจำนวน ๒ ตำแหน่ง (วันที่ ๑๗ –๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ) (17/03/2560)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต จำนวน ๑ อัตรา (12/01/2560)
สำนักงานประกันสังคมหนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (19/12/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
อ่านทั้งหมด