Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 5 คน
Number of Lastmonth 146 คน
Total 7,947 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
       
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์สั้น น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “เราจะเล่าเรื่องในหลวง ใน ๒ นาทีได้อย่างไร” (11/01/2560)
ขอเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่องให้ธุรกิจรับจ้างก่อสร้างอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุญสัญญา พ.ศ. ๒๕๕๙ (09/01/2560)
หนองคาย ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เทิดพระเกียรติพระบาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (09/01/2560)
ขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษา ร่วมส่งผลงานประกวดวีดีโอคลิปภายใต้หัวข้อ “ตามรอยเท้าพ่อ” (09/01/2560)
เจ้าท่าภูมิภาคสาขาหนองคาย แจ้งมาตรการ พร้อมเตือนให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือและการใช้เรือช่างเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๐ (30/12/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ขายทอดตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวที่เสื่อมสภาพ จำนวน ๑๙,๐๖๓ กิโลกรัม (๒๓ มกราคม ๒๕๖๐) (11/01/2560)
ศูนย์วิจัยข้าวหนองคาย ขายทอดตลาดโค่นล้มต้นยูคาลิปตัส จำนวน ๖๖ ต้น ( ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐) (11/01/2560)
สำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองคาย ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีอากร จำนวน ๑ ราย ระหว่างวันที่ ๓ มกราคม – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ (21/12/2559)
วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์หุ่นยนต์และหุ่นยนต์เสมือนจริงสามมิติชนิด ๕ แกน แบบ Hamonic Gear และ หุ่นยนต์ประกอบพร้อมโปรแกรมเรียนรู้แบบ E-learning จำนวน ๑ ชุด (20/12/2559)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย สอบราคาจ้างงานก่อสร้างบ้านพักสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย (19/12/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
อ่านทั้งหมด