Number of Today 8 คน
Number of Yesterday 8 คน
Number of Lastmonth 462 คน
Total 7,044 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
ข่าวประชาสัมพันธ์
หนองคาย กำหนดพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๕๙ (21/10/2559)
เทศบาลตำบลกุมภาวาปี กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษาแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ (22/09/2559)
หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือหนองคาย น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคม โครงการ เยาวชน จิตอาสาบริการวิชาชีพจากพี่ไปสู่น้อง (15/09/2559)
ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำการของศาลปกครองอุดรธานี (31/08/2559)
ขนส่งจังหวัดหนองคาย เข้มงวดตรวจสอบรถรับส่งนักเรียน และขอให้ผู้เจ้าของรถปฏิบัติตามแนวทางและหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ใช้รถรับจ้างรับ-ส่งนักเรียน มาตรา ๒๒ พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ (25/08/2559)
     
ข่าวประกวดราคา
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานโรงเก็บพัสดุ ขนาด ๒๕ x ๘ เมตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐- ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (13/10/2559)
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์หนองคาย มีความประสงค์จะขายทอดครุภัฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานราชการ ผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมประมูลสามารถเริ่มเข้าดูทรัพย์สินที่จะทำการขายทอดตลาด และลงชื่อเข้ารวมประมูลได้ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. – (13/10/2559)
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานโรงเก็บพัสดุ ขนาด ๒๕ x ๘ เมตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๐- ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ (12/10/2559)
สถานีพัฒนาที่ดินหนองคาย ประกาศราคาจ้างเหมาก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการนุรักษ์ดินและน้ำขุดลอกหนองบ่อพุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ บ้านตอนซูด หมู่ ๘ ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย ความจุ ๙๑,๐๐๐ ลบ.ม.ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ (11/10/2559)
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) ขนาดไม่เกิน ๑๐ ที่นั่ง (VIP) จำนวน ๑ คัน ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ (03/10/2559)
     
งานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดหนองคาย
หนองคาย คุมเข้ม การปิดป้ายแสดงราคาสินค้า และบริการ พร้อมห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาช่วงเทศกาลออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ หากฝ่าฝืนเจอปรับ จับแน่นอน (10/10/2559)
ททท.อุดรธานี ขอเชิญร่วมงาน “ประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลกประจำปี ๒๕๕๙” (22/09/2559)
แผนที่เส้นทางชมบั้งไฟพญานาค ประจำปี ๒๕๕๙ จังหวัดหนองคาย (21/09/2559)
หนองคาย เทศบาลตำบลโพนพิสัย จัดกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษาบั้งไฟพญานาคโลก ระหว่าง ๑๕-๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ (19/09/2559)
หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย จัดงานประเพณีออกพรรษาและเทศกาลบั้งไฟพญานาค ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๙ (19/09/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
อ่านทั้งหมด