Number of Today 6 คน
Number of Yesterday 1 คน
Number of Lastmonth 42 คน
Total 10,465 คน
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
       
ข่าวรอบเมืองหนองคาย
หนองคาย วัดโพธิ์ชัย (พระอารามหลวง) ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดหนองคาย FM 97.75 MHz นำพุทธศาสนิกชนชาวไทยและลาวร่วมแสวงบุญถวายสังฆทาน 9 วัด ประจำปี 2560 ยอดบริจาคทำบุญ 3,530,779.50 บาท (21/08/2560)
หนองคาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) จัดกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 (07/08/2560)
หนองคาย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 10 (อุดรธานี) จัดกิจกรรม “โครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฏาคม 2560 (07/08/2560)
หนองคาย จิตอาสากลุ่มกู้ภัยสายบุญลุ่มน้ำโขงนำของไปมอบแก่ผู้้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอเฝ้าไร่ (07/08/2560)
หนองคาย คณะเสนาธิการทหาร สปป.ลาวกระชับความสัมพันธ์ทางการทหาร (21/06/2560)
     
ข่าวประชาสัมพันธ์
บึงกาฬ ทกจ.บึงกาฬ ดึง 5 ชุมชนโดดเด่นเป็นเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวชุมชน (16/01/2561)
หนองคาย จัดพิธีบวงสรวงสถานที่ก่อสร้างพระเมรุมาศจำลอง สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (12/09/2560)
จังหวัดหนองคาย เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทหมู่ถวายเป็นพระราชกุศล (12/09/2560)
หนองคาย ประชุมพัฒนาความร่วมมือหน่วยงานที่ปฏิบัติงานที่สะพานมิตรภาพ-ไทยและด่านสากลขัวมิตรภาพลาว-ไทยและเมืองคู่ขนาน (12/09/2560)
หนองคาย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนขับเคลื่อนพระราชปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 (12/09/2560)
     
ข่าวรับสมัครงาน
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองคาย เปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี เปิดรับระหว่างวันที่ ๒๒ –๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ (25/05/2560)
ศูนย์หม่อนไหมฯ หนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร จำนวน ๑ อัตรา วุฒิการศึกษาปริญญาตรี เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๓๐ พฤษภาคม- ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ (24/05/2560)
สำนักงานวัฒธรรมจังหวัดหนองคาย รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานจำนวน ๒ ตำแหน่ง (วันที่ ๑๗ –๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ) (17/03/2560)
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หนองคาย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต จำนวน ๑ อัตรา (12/01/2560)
สำนักงานประกันสังคมหนองคาย เปิดรับสมัครสอบพนักงานประกันสังคม ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (19/12/2559)
     
ห้องแสดงภาพกิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคาย
อ่านทั้งหมด