ข่าวโทรทัศน์ออกอากาศทาง NBT
 ข่าว1
 ข่าว3
ข่าวประชาสัมพันะ์ กรมประชาสัมพันธ์
 ข่าวความมั่นคง/การเมือง
ข่าวในพระราชสำนัก กรมประชาสัมพันธ์
 ข่าวในพระราชสำนัก


 ประกวดราคาภาครัฐ นโยบายรัฐบาล
ค้นหาขั้นสูง
ดาวน์โหลด > ข่าวอาเซียนจังหวัดนนทุบรี
ชื่อเอกสาร ขนาด (KB.) จำนวนโหลด
♦    ป้อม ข่าว 2 สัมมนาสื่อมวลชนที่กาญจนบุรี.doc
สัมมนาสื่อมวลชนที่กาญจนบุรี

     วันที่สร้าง : 05 ส.ค. 2557 (10:11:22)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
30.00 12
♦    ป้อม ข่าว 1พม.นนทบุรี ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน.doc
พม.นนทบุรี ขับเคลื่อนสวัสดิการสังคมและการพัฒนาอาเซียน

     วันที่สร้าง : 05 ส.ค. 2557 (10:05:50)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
29.50 6
♦    ป้อมข่าว 4ผวจ.นนทบุรี ศึกษาดูงาน (จีน).doc
ผวจ.นนทบุรี ศึกษาดูงาน (จีน)

     วันที่สร้าง : 05 ส.ค. 2557 (10:03:55)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 05 ส.ค. 2557 (10:12:37)
36.00 4
♦    ป้อมข่าว 3 วงปี่พาทย์มอญเกาะเกร็ด รากวัฒนธรรม.doc
วงปี่พาทย์มอญเกาะเกร็ด รากวัฒนธรรม

     วันที่สร้าง : 01 ส.ค. 2557 (15:09:03)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
916.50 5
♦    19 พ.ค. 57กศนปากเกร็ดอบรมปรองดองสมานฉันท์.doc
กศนปากเกร็ดอบรมปรองดองสมานฉันท์

     วันที่สร้าง : 01 ส.ค. 2557 (14:50:32)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
25.00 5
♦    18 พ.ค. 57 ศูนย์อาเซียนในอำเภอไทรน้อย เตรียมจัดงานวันอาเซียนสากล.doc
ศูนย์อาเซียนในอำเภอไทรน้อย เตรียมจัดงานวันอาเซียนสากล

     วันที่สร้าง : 01 ส.ค. 2557 (14:50:00)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
26.00 8
♦    17 พ.ค. 57 บทสัมภาษณ์โรงเรียนวัดคลองขุนศรีและโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลเตรียมความพร้อมเช้าสู่ประชาคม.doc
บทสัมภาษณ์โรงเรียนวัดคลองขุนศรีและโรงเรียนบ้านคลองพระพิมลเตรียมความพร้อมเช้าสู่ประชาคมอาเซียน

     วันที่สร้าง : 01 ส.ค. 2557 (14:49:28)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
28.00 5
♦    15-6-57 บทสัมภาษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี และโรงเรียนไทรน้อยการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอา.doc
บทสัมภาษณ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี และโรงเรียนไทรน้อยการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

     วันที่สร้าง : 01 ส.ค. 2557 (14:48:54)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
35.50 4
♦    14 พ.ค. 57 บทสัมภาษณ์โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เตรียมความพร้อมเช้าสู่ประชาคมอาเซียน.doc
บทสัมภาษณ์โรงเรียนวัดไทรใหญ่ เตรียมความพร้อมเช้าสู่ประชาคมอาเซียน

     วันที่สร้าง : 01 ส.ค. 2557 (14:48:12)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
25.50 10
♦    สาธารณสุขนนทบุรี เตรียมแผนรองรับอาเซียน.doc
สาธารณสุขนนทบุรี เตรียมแผนรองรับอาเซียน

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:56:01)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
25.50 4
♦    การเตรียมพร้อมพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถแรงงานรองรับอาเซียนของจังหวัดนนทบุรี.doc
การเตรียมพร้อมพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถแรงงานรองรับอาเซียนของจังหวัดนนทบุรี

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:55:23)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
32.00 4
♦    เกษตรนนท์ ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์ พันธุ์ไรซ์เบอรี่ ใช้สารชีวภาพแทนสารเคมี ตามนโยบายส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย ได้มาตรฐานสู่ประชาคมเศ
ส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวอินทรีย์

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:54:48)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
26.00 16
♦    เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนกันได้แล้ว.doc
เตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนกันได้แล้ว

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:53:22)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
64.50 3
♦    สำนักงานสาธารณสุขนนทบุรี กระตุ้นแรงงานต่างด้าวและครอบครัว ซื้อบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดำเนินการด้านสุขภาพรองรับอาเซียน.doc
กระตุ้นแรงงานต่างด้าวและครอบครัว ซื้อบัตรประกันสุขภาพ เพื่อดำเนินการด้านสุขภาพรองรับอาเซียน

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:49:33)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
31.00 10
♦    สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี สร้างศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เข้มแข็งสู่การพัฒนาสินค้าคุณภาพระดับมาตรฐานสากล.doc
สร้างศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เข้มแข็งสู่การพัฒนาสินค้าคุณภาพระดับมาตรฐานสากล

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:48:56)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
31.50 2
♦    ศูนย์พัฒฯ เตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ.doc
เตรียมความพร้อมเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:48:24)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
31.50 2
♦    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี ยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือ.doc
ยกระดับฝีมือและทดสอบมาตรฐานฝีมือ

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:48:02)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
32.00 3
♦    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนนทบุรี พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ.doc
พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ.)

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:47:34)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
30.50 3
♦    เกษตรนนท์ ยกระดับข้าวไทยสู่มาตรฐานประชาคมอาเซียนให้กับเกษตรกรในจังหวัดนนทบุรี ปลูกข้าวพันธ์ไรซ์เบอรี่แบบเกษตรอินทรีย์ ได้รับค่าตอบแทนสูงกว่าข้าวนิดอื่
ยกระดับข้าวไทยสู่มาตรฐานประชาคมอาเซียน

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:46:54)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
34.00 9
♦    21-03-57 วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์จัดงานคลอด2 ผลักดันนศ.สู่อาเซียน - นนทบุรี.doc
วิทยาลัยพงษ์สวัสดิ์จัดงานคลอด2 ผลักดันนศ.สู่อาเซียน - นนทบุรี

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:39:26)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
53.00 4
♦    21-02-57 อบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว - นนทบุรี.doc
อบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือนักท่องเที่ยว

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:36:07)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : -
44.50 5
♦    24-03-57 แรลลี่จักรยานวัฒนธรรมเกาะเกร็ด - นนทบุรี.doc
แรลลี่จักรยานวัฒนธรรมเกาะเกร็ด

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:23:04)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 มิ.ย. 2557 (01:28:11)
50.50 4
♦    22-03-57 พัฒนาฝีมือแรงงานนนท์รับมืออาเซียน - นนทบุรี.doc
พัฒนาฝีมือแรงงานนนท์รับมืออาเซียน

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:22:43)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 มิ.ย. 2557 (01:28:28)
51.50 2
♦    14-03-57 ตำรวจนนท์เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน - นนทบุรี.doc
ตำรวจนนท์เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:21:59)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 มิ.ย. 2557 (01:28:43)
45.50 5
♦    12-02-57 ประชุมผู้ประกอบการ OTOP จัดทำแผนธุรกิจ - นนทบุรี.doc
ประชุมผู้ประกอบการ OTOP จัดทำแผนธุรกิจ

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:21:23)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 มิ.ย. 2557 (01:29:01)
45.00 5
♦    11-02-57 สำรวจการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนของโรงงาน - นนทบุรี.doc
สำรวจการเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนของโรงงาน

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:21:05)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 มิ.ย. 2557 (01:29:16)
46.00 2
♦    07-03-57 รวมพลังสตรีนนท์ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน - นนทบุรี.doc
รวมพลังสตรีนนท์ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:19:58)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 มิ.ย. 2557 (01:29:29)
44.50 5
♦    05-03-57 เกษตรนนท์ผลักดันข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่สู่อาเซียน - นนทบุรี.doc
เกษตรนนท์ผลักดันข้าวพันธุ์ไรซ์เบอรี่สู่อาเซียน

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:19:38)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 มิ.ย. 2557 (01:29:46)
49.50 9
♦    03-03-57 บรรยากาศล่องเรือไหว้พระ เทศบาลนครนนท์ - นนทบุรี.doc
บรรยากาศล่องเรือไหว้พระ เทศบาลนครนนท์

     วันที่สร้าง : 12 มิ.ย. 2557 (13:19:14)
     วันที่แก้ไขล่าสุด : 12 มิ.ย. 2557 (01:30:01)
51.50 7
หน้า : [ 1 ]

นายภานุ แย้มศรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รับฟังวิทยุONLINE กรมประชาสัมพันธ์
 ข่าว2
 ข่าวเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี, ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-5897615