เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
  ผู้ว่าฯปทุมธานีพร้อมนายกเหล่ากาชาดมอบบ้านกาชาดเพื่อเทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (28/09/2559)
  ผู้ว่าฯ ปทุมธานีมอบบ้านกาชาดเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (21/09/2559)
  ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีรับมอบที่ดินและลงนามบันทึกความร่วมมือในโครงการขยายผลสระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ (19/09/2559)
  จังหวัดปทุมธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค ประจำปี 2559 (22/08/2559)
  จังหวัดปทุมธานีจัดโครงการหน่วยแพทย์ให้บริการตรวจส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนล่าง (ลำใส้ใหญ่) ให้กับประชาชนในจังหวัด (19/08/2559)
     
  จังหวัดปทุมธานีจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (28/09/2559)
  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและกรมชลประทาน สั่งเดินเครื่องสูบน้ำในสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิต (28/09/2559)
  พิธีปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี (27/09/2559)
  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ตรวจติดตามการบริหารจัดการน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์ ณ ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ สร้างความมั่นใจให้ประชาชนหากต้องเผชิญสถานการณ์น้ำ ทุกส่วนราชการพร้อมดูแลประชาชน (27/09/2559)
  จังหวัดปทุมธานีจัดโครงการทำบุญวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา"ประจำปี 2559 ณ วัดบึงบา (24/09/2559)
     
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
 

ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่