เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
หอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลคล้ายวันพระราชสมภพ 28 กรกฎาคม 2559 (07/07/2559)
จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมณฑลทหารบกที่ 11 จัดกิจกรรมดนตรีในสวน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี (23/06/2559)
จังหวัดปทุมธานี เชิญชวนประชาชนร่วมงาน“ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี “ตอน รักพระเจ้าอยู่หัว ” (17/06/2559)
จังหวัดปทุมธานี เปิดงานรณรงค์ลด ละ การใช้สารเคมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (14/06/2559)
ท้องถิ่นปทุมธานีจัด โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” “ฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ” “เฉลิมพระชนพรรษา 7 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนารถ” ท้องถิ่นทั่วไทย แทนคุณแผ่นดิน (09/06/2559)
     
ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงาน 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการซึ่งเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (04/07/2559)
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันที่20-24 มิย. 59) (04/07/2559)
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (27/06/2559)
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันที 13 -17 มิย. 2559) (23/06/2559)
สรุปผลการดำเนินงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในรอบสัปดาห์ (ระหว่างวันจันทร์ที่ 6- วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2559) ฉบับที่ 14/2559 (16/06/2559)
     
 

ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่