เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ทีมนักปั่นจักรยานจังหวัดปทุมธานีกว่า 6,000 คัน นำทีมโดยนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ออกสตาร์ทมุ่งสู่เส้นชัย 38 กิโลเมตร ยอดสแกนร่วมบันทึกสถิติโลก 2,000 คน (16/08/2558)
จังหวัดปทุมธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมงคลเฉลิมพระชนมพระพรรษา 83 พรรษา (12/08/2558)
จังหวัดปทุมธานีจัดพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28/07/2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนำข้าราชการตลอดจนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (28/07/2558)
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯพระราชทานน้ำดื่มให้ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในอำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี (27/07/2558)
     
ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงาน 
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการ กิจกรรมที่ ๓ ทำเป็นเห็นผลชุมชนทำได้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ เจ้าพระยา/ป่าสักตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ก (25/05/2558)
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.............../๒๕๕๘การจ้างดำเนินกิจกรรมที่ ๓ ทำเป็นเห็นผล ชุมชนทำได้ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ”ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอ (23/03/2558)
ร่างรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference:TOR)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (23/03/2558)