เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
เหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานีจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฝังเข็มเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 60 พรรษา (28/03/2558)
จังหวัดปทุมธานี ประชุมโครงการนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็กเยาวชนและครอบครัว (27/03/2558)
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จ ทรงปิด "ค่ายพัฒนาสมาชิก ทูบี นัมเบอร์ วัน สู่ความเป็นหนึ่ง" รุ่นที่ 15 ณ จังหวัดปทุมธานี (27/03/2558)
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเปิดการประชุมโครงการนำร่องกระบวนการยุติธรรมเด็กเยาวชนและครอบครัว และลงนามข้อตกลงความร่วมมือหน่วยงานกับหน่วยงานบูรณาการ (27/03/2558)
ผู้ว่าฯ ปทุมธานีมอบใบประกาศรับรองหน่วยงานต้นแบบ ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100% (26/03/2558)