เข้าสู่ระบบ

ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
พสกนิกรชาวปทุมธานี ทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเทพฯ ตลอดจนสำรองโลหิตไว้ให้ผู้ป่วยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (08/04/2559)
จ.ปทุมธานี จัดงานวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (06/04/2559)
จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนักปั่นเข้าร่วมกว่า 300 คน (03/04/2559)
จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559 (18/03/2559)
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปในพิธีประทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (12/03/2559)
     
ข่าวประกวดราคาข่าวรับสมัครงาน 
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดเสนอราคา การประกวดราคาจ้างเหมาบริการดำเนินการ กิจกรรมที่ ๓ ทำเป็นเห็นผลชุมชนทำได้ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ เจ้าพระยา/ป่าสักตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ก (25/05/2558)
ร่าง เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่.............../๒๕๕๘การจ้างดำเนินกิจกรรมที่ ๓ ทำเป็นเห็นผล ชุมชนทำได้ภายใต้โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำ”ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอ (23/03/2558)
ร่างรายละเอียดข้อกำหนดขอบเขตงาน (Term of Reference:TOR)ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพการใช้ประโยชน์และพัฒนาสายน้ำตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 (23/03/2558)
     
 

ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่